Vélemény: Fajilag üldözött

Ugyanakkor nem beszélni a roma politikai elit és értelmiség felelősségéről, tehetetlenségéről, mely igen is tetten érhető: ámítás!…