/

Egészségről, egészségtudatos önismeretről tartanak szabadegyetemet Szegeden

Cikkünk frissítése óta eltelt 6 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

egeszsegtan“Egészségtudatos önismeret és betegségmegelőzés” címmel indít közös, hároméves szabadegyetemet a Magyar Egészségügyi Társaság és az EDUVITAL Egészségnevelési Társaság. A 2015. év első előadásának helyszíne Szeged lesz.

A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) és az EDUVITAL Egészségnevelési Társaság új, hároméves, ingyenesen látogatható, interaktív szabadegyeteme Szegeden indul útjára március 28-án (szombaton) 17 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az SZTE ÁOK Nagy Oktatási Központjába (Dóm tér 13.). Bevezetőt mond Gyurkovits Kálmán, a társaság elnökhelyettese, az SZTE gyermekklinika korábbi professzora, a mosdósi tüdő- és szívkórház egykori főigazgatója lesz. Gyurkovits Kálmán professzor az MTA köztestületi tagja, az orvostudomány kandidátusa, szakterületei: csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermekpulmonológia, klinikai farmakológia, gasztroenterológia. Előadók: Somhegyi Annamária: „Amit Jancsi megtanul, János nem felejti”; Kellermayer Miklós: „…Hát őrzője vagyok én testvéremnek?”.

A két szervezet az idei esztendőben annak jegyében hirdette meg programsorozatát, hogy a 3. évezred kezdetére az emberiség élő- és élettelen környezethez való viszonya, testi, lelki állapota, a következő nemzedékek egészségének kilátásai komoly aggodalomra adnak okot. „Korunkért és a jövő nemzedékeiért kötelező teendőnk, hogy a felhalmozott tudást, a tudomány és a technológia vívmányait a továbbiakban a harmonikus, egészséges élet védelmére, a betegségek lehetőség szerinti megelőzésére fordítsuk. A hatékony gyógyítás, az úgynevezett oki terápia viszont azon múlik, milyen mélységben ismerjük a valós veszéllyé változott okokat, amelyek között ma az emberiség él. Nem lehet kétséges, hogy az egyik legmeghatározóbb ok a tudáshiány. Az egyének és a közösségek tudáshiányának minimalizálása az egészségről, a testi-lelki jólétről az egyéni és a közösségi élet biztonságának legmeghatározóbb pillére” – fogalmaz a szervezők nevében Kellermayer Miklós professzor, a MET elnöke és Falus András professzor, az EDUVITAL társalapítója.

A MET örökös elnöke, Andrásofszky Barna egyébként évtizedek óta, de különösen 22 éve (a MET megalakulása óta) intenzíven küzd azért, hogy Magyarországon az elemi iskoláktól az egyetemekig az egészségtan oktatását kötelező tantárgyként vezessék be. „Mi lehet ennél fontosabb, amikor nemzetünk lakossága vészesen fogy, a legfejlettebb társadalmakban is égető gazdasági bajok vannak, földgolyónk régóta „megsebzett”, a fosszilis energiák kiapadóban?!” – teszi föl a kérdést a MET. Az általuk sürgetett szemléletváltozás nem nélkülözheti az igaz tudomány és a keresztény hit közös, meggyőző erejének elfogadását A jelenlegi NAT a közoktatásban már biológia-egészségtannak nevezi a biológia tantárgyat, ezt biztató első lépésnek gondolják. Néhai Kopp Mária (mint a MET-nek is egyik alapító tagja), a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének nagy hírű professzora pedig egész életművével hirdette, hogy az emberiség, és benne a magyarság súlyos problémája a test és a lélek harmóniájának megbomlása. Az EDUVITAL Kopp Mária életművének, tanításának megvalósítását, a komplex, sokszínű egészségnevelési ismeretátadást tűzte ki célul. Ezeket a gondolatokat alapul véve működik együtt szorosan a két társaság, s hirdet meg együtt egy új, hároméves szabadegyetemet.

A sorozatot megfelelően kiválasztott, a tudást népszerűsítő előadókkal, gyakorlatra orientált, de valós alaptudományra alapuló tematikával kívánják megtölteni, különös figyelmet fordítva a korszerű megvalósításra és színes stílusra, mely a közönség számára érthetővé és egyben befogadhatóvá teszi a közvetíteni kívánt tartalmakat. Az első évben a „Mi az egészség?”, „Mit takar, hogyan segít az egészségtudatos önismeret?”, a „Miért, hogyan tehetjük mindennapi életünk részévé?, „Hogyan közvetítsünk befogadható ismereteket róla?” kérdésekre próbálnak választ adni. A második évben magára a problémára, a fejlődő és a fejlett világban más és más gondokkal szembenéző emberiség testi-lelki problémáira koncentrálnak majd a kiutak keresésével. A harmadik évben pedig a gyógyítás legkülönbözőbb (testi-lelki-szociális-etikai-világnézeti) megközelítéseiről szólnak az előadások. A hallgatóság aktív (interaktív) közreműködésére is számítanak.

Előző sztori

Csete György és Csete Ildikó kiállítása Hódmezővásárhelyen

Default thumbnail
Következő sztori

Közös diplomát adhat ki az SZTE GTK és a francia Normandy Business School

Legutóbbi hasonló cikkek