/

Átvizsgálták a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató gazdálkodását

Cikkünk frissítése óta eltelt 9 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Lezárult a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2008 és 2012 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét.

Ellenőrzése során az ÁSZ a társaságnál a számviteli szabályozottság javulását tapasztalta, ugyanakkor a jogszabályi előírásoktól eltérő gazdálkodási gyakorlatot azonosított. Csongrád Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladat ellátását biztosító kereteket kialakította, a társaság működését nyomon követte, a belső ellenőrzés azonban nem segítette elő a társaság működésének folyamatos kontrollálását. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.

A CSVK Kft. az ellenőrzött időszakban a közel 18 ezer lakosú Csongrád közigazgatási területén végezte a szilárd hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását, hasznosítását, a közterületek tisztán tartását, ezen túl 17 településen végzett hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat. A társaság 2010. január 15-éig az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában állt, majd 2010 folyamán a tulajdonrésze előbb 91, majd 54,5 százalékra csökkent üzletrész-értékesítés miatt. A CSVK Kft. az ellenőrzött időszakban – 2008-2009-et kivéve – pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárt, 2012-ben 7,2 millió forint összegű eredményt realizált, az Önkormányzattól működési célú támogatást nem vett igénybe.

A társaságnál a számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatokat az ellenőrzött időszakban hatályba léptették, azonban számlarendet nem készítettek. A követeléseket nem minősítették, a 90 napot meghaladó követelések után értékvesztést nem számoltak el. A tárgyi eszközök beszerzését megalapozó dokumentumok egyes esetekben nem álltak rendelkezésre, azok állományba vétele és értékcsökkenésük elszámolása szabálytalanul történt. A közfeladat ráfordításainak elszámolása során nem érvényesültek teljes körűen a számviteli szabályozás vonatkozó előírásai. A számviteli beszámolók készítésekor kiegészítő mellékletben nem mutatták be az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének, az értékcsökkenési leírás összegének az alakulását, továbbá a cash-flow kimutatást.

A hulladékszállítási díjból eredő, határidőre ki nem fizetett követelések behajtására egy követeléskezelő társasággal kötöttek megbízási szerződést. Ez ellentétes volt az ágazati jogszabályokkal, mivel a 90 napot meghaladó díjhátralék adó módjára történő behajtását az ellenőrzött időszakban a jegyzőnél kellett volna kezdeményezni.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az átlátható működés, illetve a szabályszerű működés javítása érdekében a CSVK Kft. ügyvezetőjének 5 javaslatot tett az ÁSZ.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Előző sztori

Időközi polgármester-választást tartanak vasárnap Szatymazon

Következő sztori

Külföldi turisztikai kiállításokon is népszerűsítik Szegedet + FOTÓK