Megyei közgyűlés: Iskolaátadás, ópusztaszeri gondok

Cikkünk frissítése óta eltelt 15 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.
Fotók: Gémes Sándor

Heves viták bontakoztak ki a Csongrád Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén azzal kapcsolatban, hogy Szentes, Hódmezővásárhelyi és Mórahalom városa megyei fenntartású oktatási és szociális intézmények működtetésének, illetve tulajdonjogának átvételére jelentette be igényét. A polgári oldal egyes vezérszónokai a megye fokozatos lebontására irányuló kísérletet vélték felfedezni a kezdeményezésekben. A közgyűlés végül – törvényi kötelezettségének eleget téve – két szentesi középiskola átadásáról döntött, a további intézmények esetében tárgyalásokat kezdeményez a települési vezetőkkel. A monstre, több mint nyolcórás ülésen közel harminc további előterjesztést tárgyaltak a képviselők.

Még a napirend elfogadása előtt Magyar Anna közgyűlési elnök bejelentette: a foglalkoztatás-egészségügyi szerződésekkel kapcsolatos korábbi botrány ügyében véget ért a hivatali belső ellenőrzés, melynek alapján vétkes kötelezettségszegés gyanújával fegyelmi eljárások indulnak. Hozzátette: az érintett szerződések semmisek, a megyei önkormányzatnak és intézményeinek nincs kifizetési kötelezettsége, s ellátatlan szolgáltatásról sincs tudomása. A megyei főügyészség pedig arról értesítette az önkormányzatot, hogy bűncselekmény hiánya miatt elutasította a vonatkozó tárgyban tett korábbi feljelentést.

Aki egyes számban beszél, az bizony hazudik

Az előzetes forgatókönyvtől némiképp eltérve a régió két európai parlamenti képviselője, a néppárti Becsey Zsolt és a szocialista Tabajdi Csaba beszámolójával indult a Csongrád Megyei Közgyűlés csütörtöki ülése. A két politikus elmúlt négyéves tevékenységéről tájékoztatta a megyei képviselőket.

Becsey Zsolt kiemelte annak jelentőségét, hogy a Dél-Alföld képviselőket tudhat az EP-ben. Eredményiről szólva úgy fogalmazott, hogy tudatosan a magyarországi régió, illetve Vajdaság, a vajdaságiak érdekeiért állt ki, küzdött az elmúlt évek során. Ebbéli tevékenységét Kozma József, a szocialisták megyei frakcióvezetője is dicsérettel illette, mondván: nem tudott úgy Vajdaságban járni, hogy ne találkozott volna a néppárti politikussal vagy egy korábbi látogatásának jó hírével. Becsey a továbbiakban a kis- és középvállalkozások támogatásának szükségességét hangsúlyozta, illetőleg arról beszélt, hogy 2009 végére vízummentesség lehet Szerbiával, de maga részéről szükségesnek tartaná a kettős állampolgárság intézményének megteremtését. A polgári frakció vezetője, Martonosi György felvetésére – a makói kistérségben szinte kizárólag a baloldali vezetésű települések jutnak uniós forrásokhoz – pedig azt válaszolta: az uniós támogatások elosztásáról itthon kell tárgyalni, vizsgálódni, hiszen régen rossz, ha Brüsszelben verjük nagydobra, hogy nem megfelelően működik a magyar demokrácia.

Tabajdi Csaba a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kérdéseiről, a hazai vállalkozásoknak jutó méltánytalan mezőgazdasági támogatások ellen tett lépéseiről értekezett; kifejtette többek között, hogy a következő időszakban rendkívül komolyan kell figyelnünk a közös agrárpolitikára, s nagyon észen kell lennünk, mert sokan szeretnék azt leépíteni. Úgy fogalmazott, hogy a magyar EP-képviselők egymásra vannak ítélve, csak együtt érhetnek el eredményeket, „aki egyes számban beszél, az hazudik”.

A megye jövőjéről vitáztak az intézményátadások kapcsán

Az ülés délutáni részében az intézményátadásokkal, illetve az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE) Kht. veszteséges gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések jelentették a fő témát.

A képviselők a szentesi Horváth Mihály Gimnázium, illetve tagintézménye, a Boros Sámuel Szakközépiskola, az ugyancsak szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola és tagintézménye, a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, illetve a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Általános Iskola, valamint a Mórahalmi Idősek Otthona további sorsáról tárgyaltak, mivel az érintett települési önkormányzatok bejelentették igényüket azok fenntartói, illetőleg tulajdoni jogának átvételére.

A közgyűlési elnök előterjesztésében a Horváth Mihály és a Boros Sámuel iskolák fenntartói jogának átadásával értett csupán egyet, hiszen ezt törvényi kötelezettségek szabályozzák: a tanulók létszámában négy évre visszamenőleg ötven százalék fölötti a szentesiek száma. A másik két iskolában nem volt meg a szentesi tanulók többsége, s a vásárhelyi és mórahalmi intézmény kapcsán sem állt fenn a jogszabályi kötelezettség, ezért Magyar Anna nem támogatta azok átadását. Módosító indítvány érkezett Nógrádi Zoltán részéről: a polgári politikus, Mórahalom polgármestere a másik két szentesi, valamint a vásárhelyi iskola és a mórahalmi otthon ügyében is tárgyalások megkezdését javasolta a közgyűlési elnök és a települési vezetők között. Halmai László, a tulajdonosi bizottság polgári elnöke azt mondta: a megye tulajdonosi érdekeivel összeegyeztethetetlen lenne, ráadásul precedenst teremtene, ha lemondana ezen intézményekről. A szocialista Szirbik Imre, Szentes polgármestere viszont csatlakozott Nógrádi javaslatához, rövid tárgyalási határidőt indítványozva, s szintén az átadások azonnali elutasítása ellen ágált Kozma József is. Bodó Imre, Tiszasziget első embere, polgári képviselő ezzel szemben úgy vélekedett: a megyének megfontoltan kell kezelnie saját vagyonát, hiszen beláthatatlan folyamatok indulhatnának meg az intézmények átadása után, s Magyar Anna is azt mondta: nem a megye lebontásán, hanem annak fenntartásán kellene fáradozni. Nógrádi szerint viszont az intézmények érdeke a minél nagyobb normatíva elnyerésének lehetősége. A heves vitában Martonosi György egyetértett a tárgyalási folyamatokkal, ám ő is úgy fogalmazott: mivel a megye nem ér véget 2010-ben, intézményeinek egyben kell maradniuk.

A közgyűlés végül 16 igen, 8 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta Nógrádi Zoltán módosító javaslatát, így – határidő nélküli – egyeztetések kezdődnek a Zsoldos, a Pollák és a Kozmutza iskolák, illetve a mórahalmi otthon ügyében, a Horváth Mihály és a Boros Sámuel középiskolák 2009-es átadását pedig támogatták a képviselők. Ennek szakmai-technikai kérdéseiről – például hogy egyben vagy külön történik-e – még nincs döntés.

Tagi kölcsönt kap Ópusztaszer

Szintén hosszan elnyúlt az ÓNTE Kht. veszteséges gazdálkodásáról szóló vita is, mely egy idő után zárt ülésbe fordult át. Itt végül arról határoztak a testület tagjai, hogy a következő, december 18-i közgyűlésen újra napirendre kerül az emlékpark ügye, addigra előterjesztést kérnek a kht. vezetőségétől a további működtetéssel kapcsolatban. A fenntartó 30 millió forintig tagi kölcsönt is nyújt a támogatások hiánya, illetve a csökkenő látogatószám miatt likviditási gondokkal küzdő kht.-nak: ezt 2009. március 30-áig kell visszafizetni, felhasználásáról azonban a következő ülés előtti napig, december 17-éig be kell számolni.

Előző sztori

Utazás: az ausztriai síeléstől a szilveszteri operabálig

Következő sztori

Kosárlabda Európa-kupa: görög ellenfelet kapott a Szeged