Vélemény

Akik „fogyatékba jutottak”

Akik „fogyatékba jutottak”

2020. október 6., kedd
Akik „fogyatékba jutottak”

Még nem is virradt, csak a nap legelső órái fogytak, amikor négy sejtelmes alak tűnt föl a minorita kolostor kapujában. Összekulcsolt kézzel, libasorban indultak el. Hogy mi volt a céljuk, arról az erdélyi irodalom nehéztüzérségének egykori jelese, Lászlóffy Aladár tudósít a Házsongárdról szóló könyvében. Azért épp abban, mert az éjszakai látogatók egyike, a tragikus események tanúja, Bardócz Sándor a nevezetes házsongárdi temetőben lelt végső nyugalmat. Előtte negyvenhárom évig, az 1892-ben bekövetkezett haláláig hordozta a rettenetes élmény terhét.

A történtek felidézését segítette a „négyek” egyike, páter Sujánszky naplója. Némely sora romantikus regénybe illő: „Éjfél utáni két óra lehetett, midőn a lelkészek az éj néma csendjében, hallgatag és szorult szívvel a vár felé megindultak. Hűvös éj volt, a hold oly szelíden ragyogott a felhőtlen űrben, mint a legszebb tavaszi éjben. Borzongva mentek át a Maros hídján. (…) A várkapu elé érkezve, egyikük öklével háromszor erősen zörgetett.”

A küldetés, amit a négy férfinak teljesítenie kellett, persze egy cseppnyi romantikát sem hordozott, csak fájdalmat, a kegyetlen megtorlás tanulságát. A szerzetesek az osztrák várparancsnok utasítását követték, de mindenekelőtt a maguk hivatásreflexét: egy papnak ott kell lennie az utolsó útnál. Hogy vigaszt adjon.

Aradon, akkor, 1849. október hatodika reggelén negyed 6-kor a naplójegyzet szerint „… tompán dobpergés hallatszott. A várban lévő hatszáznál több fogoly mindegyike szobákba záratott, a bástyákra ágyúk vonattak, melyek mellett a tüzérek égő kanóccal álltak.”

A halálra jelölteket hamarosan indultak utolsó útjukra.

Arad, várárok. Nemes eleméri Kiss Ernő altábornagy, cserneki Dessewffy Arisztid tábornok, Schweidel József tábornok, szkárosi Lázár Vilmos ezredes: „por és golyó” általi halál.

Nemes Pöltenberg Ernő, nemescsói Török Ignác, Láhner György, Knezić Károly, Nagysándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, gróf Vécsey Károly tábornokok: kötél általi halál.

Pest, Neugebäude, 1849. október 6. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök: golyó általi halál.

A börtönben meghalt zádorfalvi Lenkey tábornokról azt írták barbár őrei: „fogyatékba jutott”…

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.