Szeged

Városrészek: Felsőváros története II. rész

Városrészek: Felsőváros története II. rész

Felsőváros élen járt a fejlődésben

Kovács György
2024. február 9., péntek
Városrészek: Felsőváros története II. rész

Városrészek sorozatunk előző részében már Felsővárossal, vagy Felsőszigettel foglalkoztunk, ahol többek között kitértünk a városrész történetének kezdetére, a Szent Miklós tiszteletére emelt bencés apátságra, valamint a Szent György plébániára.

 

Felsővároson a 13. században már virágzott a tiszai és marosi sószállítás, amely segítette az urbanizáció és polgárosodás gyors ütemét. A gazdaság kibontakozását jól reprezentálja a 14. századi pápai adójegyzék, amely Jakab csanádi püspök felügyelete alatt készült. Az adójegyzékben feltűnik a 
parva moneta chegediensis, vagyis a szegedi aprópénz, amely eddigi adataink szerint a kalocsai főegyházmegye területén volt használatos. Ismeretes, hogy ebben az időben Szeged is ide tartozott. Bálint Sándor felhívja a figyelmet, a középkorban egyes gazdaságilag különösen fejlett városok pénzverési jogot is nyertek az uralkodótól. Ez pedig magyarázza a szegedi ötvösség kivételes alföldi virágzását is a középkor folyamán. 


A fejlődésben Felsőváros járt az élen

A szegedi főesperesség két plébániájának pápai tizede volt a legmagasabb az egész Alföldön: 1332—1337 között a palánki Dömötör-plébánia átlag 501, a felsővárosi Szent György plébánia pedig ennél is többet, 549 báni dénárral adózott. 

Felsőváros középkori autonómiájának legnagyobb bizonysága Zsigmond király 1431-es oklevele, melyben Felsősziget (Felsewzygeth) számára csütörtöki napokra szabad hetivásárt engedélyez. 

Felsőváros erős gazdagsága a középkori műveltséget is előre tudta mozdítani. Egy a Szentlélekről elnevezett premontrei apáca kolostort alapítottak, feltehetően a gazdag polgárok lányai és özvegyei számára. Létezését csupán 1511-es dokumentum bizonyítja, valamint egy 1522-es éi tizedjegyzékben előforduló Szentlélek utca támasztja alá. Alapításának éve nem ismert, azonban magyar nyelvű kódexirodalmunk fontos munkáit kötik hozzájuk a kutatók. A felsővárosi nővéreknek tulajdonítják az Apor-kódex elkészítését és az 1519-es keltezésű Lányi-kódexet. A kiadatlan Szegedi-kódex 1516-ben még a városban volt, mivel a felsővárosi kolostoruk tűzvészét ekkor jegyezték le benne. 

Az első szegedi nővéreket még Bakócz Tamás vitte Somlóvásárhelyre, ahol az apácákhoz méltatlan életet folytató bencések helyére költöztek. A Pozsonyi-kódex pedig Somlóvásárhelyen készült az átköltözött szegedi nővérek számára.

 

1522-es tizedjegyzék

Hogy kik laktak a városban és milyen területi elrendezésben, arról annak ellenére, hogy az 1522-es tizedjegyzék részletes utcarendet és névfelsorolást ad, keveset tudunk, mivel csak kevés helyen jelölték a foglalkozást, illetve kevés olyan adat szerepel, amelyekből következtethetnénk a foglalkozásra, a lakosság rétegződésére és sok más, a mai olvasót érdeklő a város szociális és gazdasági struktúráját bemutató adatra.

Az 1522-es tizedjegyzék Szeged 32 utcájának a nevét hagyományozta ránk, azonban azok pontos helyét nehéz rekonstruálni az évszázadok alatt történő háborúk és újjáépítések miatt, amit végül az 1879-es árvíz tetőzött. A térképre vitelével ennek ellenére többen is próbálkoztak, amelyből egy lentebb látható lesz. Egy azonban kijelenthető, az eredetileg több szigetből álló Felsőváros középkori alaprajza sok apró utcából állt.

A gazdagok jelentős része két helyen lakott, egyik részük a Palánkban a Szent Demeter-templom környékén, másik részük pedig Felsőszigeten a Szent György-templom tájékán lévő utcákban.

Felsővároson a Szent György utcában a lejegyzett 63 név közül 18 mellé írták, hogy szőlője van a Szerémség egyik településén. Számos iparos lakott még itt, akárcsak a Műves utcában. A Felsőváros belső területén futó Szent Miklós utcában 41-ből 3, az onnan nem messze feküdt Szentlélek utcában 23-ból ugyancsak 3 szerémségi szőlőbirtokos volt. A többi utcából 1-2 szőlőbirtokos neve maradt fenn. Számos kijjebb fekvő utcában viszont nem laktak szőlőbirtokosok, ott állattartókból, zsellérekből, valamint szegényekből állt össze a lakosság. 

 

A térképet Bene Zoltán: Farkascseresznye (2013, 2020) című regényéhez Máthé Zsolt: Szeged XVI. századi helyrajza (1985) című kandidátusi értekezésének városrekonstrukciós térképe alapján Pusztai Virág rajzolta

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.