Kultúra

Hatvan éve halt meg Sztálin

Hatvan éve halt meg Sztálin

2013. március 5., kedd
Hatvan éve halt meg Sztálin

Hatvan éve, 1953. március 5-én röpítették világgá Moszkvából a sokak által hőn áhított, mások által rettegve várt hírt: 74 éves korában elhunyt Joszif Visszarionovics Sztálin, aki három évtizeden át volt a Szovjetunió legfőbb vezetője, gyakorlatilag egyedül irányítva a kommunista pártot és a szovjet államot. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának portréja.

Hivatalos adatok szerint 1879. december 21-én (más források szerint 1878. december 18-án) született a grúziai Goriban

Joszif Visszarionovics Dzsugasvili

néven. Apja cipész, anyja cseléd és mosónő volt. Anyja akaratára került a tifliszi (ma: Tbiliszi) ortodox papi szemináriumba. Itteni olvasmányai, kapcsolatai ébresztették rá a nemzeti és társadalmi ellentmondásokra, és csatlakozott a helyi szociáldemokrata szervezethez. Illegális tevékenysége miatt kizárták a papneveldéből, ezután Koba (Fékezhetetlen) néven dolgozott tovább a mozgalomban; az oroszországi szociáldemokrácia bolsevik irányzatának volt a híve. 1902 és 1917 között számos alkalommal letartóztatták, de ő rendre megszökött szibériai száműzetéseiből. A kiváló szervezőként ismert Koba azzal is (kétes) hírnévre tett szert, hogy a forradalmi munka finanszírozására úgynevezett expropriációkat (kisajátításokat) szervezett, ami a gyakorlatban pénzszállítmányok fegyveres elrablását jelentette. 1912-ben

Lenin

javaslatára beválasztották a bolsevik párt Központi Bizottságába, 1913-ban már Sztálin néven jegyezte Marxizmus és nemzeti kérdés című brosúráját. 1917 márciusában aktuális száműzetéséből Pétervárra visszatérve a bolsevik párt központi lapját, a Pravdát szerkesztette, és tagja volt az októberi fegyveres felkelést irányító politikai és katonai központnak. A hatalomátvételt követően nemzetiségi népbiztos lett a kormányban, a polgárháború idején pedig az élelemellátást szervezte délen. Tagja volt a legszűkebb vezető grémiumnak, a Politikai Bizottságnak és a Szervező Irodának, 1922 áprilisában megválasztották a párt főtitkárának. Az ekkor már nagybeteg Lenin sokáig titokban tartott politikai végrendeletében rendkívül veszélyesnek tartotta Sztálint a kezében összpontosuló túl nagy hatalom miatt, erőteljesen kifogásolta goromba modorát, és még leváltását is megfontolásra ajánlotta a vezető párttestületeknek. Lenin 1924. januári halála után a párton belüli frakcióharcokban Sztálin ügyesen lavírozott, egymás ellen játszva ki vetélytársait. Előbb

Trockijt

száműzte, majd félreállította, később a 30-as évek koncepciós pereiben kivégeztette mások mellett

Kamenyevet, Zinovjevet, Buharint

és a Vörös Hadsereg vezető tábornokait. A teljhatalom birtokában a húszas évek elején bevezetett, a szabad versenyt megengedő NEP-rendszert erőltetett iparosításra épülő, szigorú tervgazdálkodással cserélte fel. A kényszerkollektivizálás során felszámolták a "kulákságot", és mire 1933-ra befejeződött a kolhozrendszer kiépítése, milliók haltak éhen. A világ első "szocialista" államában tobzódott a tömegterror, folytak a kivégzések, megteltek a munkatáborok, és mindez "a népek bölcs vezérének" kritikátlan magasztalásával, személyi kultuszával párosult. A sztálini diktatúra milliók életét követelte, és további milliók életét nyomorította meg.

Külpolitikájában Sztálin előbb a fasizmus elleni összefogásra, majd 1939-től a Molotov-Ribbentrop paktum révén is a hitleri Németországgal való jó viszonyra törekedett, de a német támadást ezzel csak késleltetni tudta. A második világháborúban ő irányította az ország védelmét, és a fasizmus fölött rendkívül súlyos, több mint húszmilliós emberáldozat árán kivívott győzelem tovább erősítette kultuszát. A szövetséges antifasiszta hatalmak teheráni, jaltai és potsdami konferenciáján részt vett a világ újrafelosztásában: a Szovjetunió világhatalom lett, és a nyugati országok csendes asszisztálásával saját társadalmi rendszerét kényszerítette az általa felszabadított, egyúttal megszállt országokra. Ám miközben "kis Sztálinok" kerültek hatalomra Berlintől Szófiáig, az atomhatalommá vált Szovjetunióban deportálták a németekkel való kollaborálással vádolt népeket, a hazatért hadifoglyokat, és továbbra is milliók tűntek el a Gulagon. A generalisszimusz 1953. március 5-én halt meg. Bűneit, személyi kultuszát 1956-ban, az SZKP XX. kongresszusán

Nyikita Hruscsov

, a párt akkori főtitkára tárta fel. A következő főtitkárok idején Sztálin megítélése hullámzó volt: amíg

Leonyid Brezsnyev

idején inkább történelmi érdemei domborodtak ki,

Mihail Gorbacsov

1985-ös színre lépésétől a 90-es évekig újra a véreskezű diktátor képe volt az uralkodó. A Szovjetunió felbomlása után Oroszországban a Sztálinról és rendszeréről alkotott felfogás újra színesedni kezdett. A közvélemény-kutatások szerint sokak számára a diktátor "kemény, embertelen zsarnok volt, akinek a kezén sok millió ártatlan ember vére szárad", a társadalom egy jelentős része azonban úgy véli, hogy "a Sztálinnak tulajdonított hibáknak, bűnöknek nincs különösebb jelentőségük, a lényeg, hogy vezetése alatt győztesen került ki az ország a Nagy Honvédő Háborúból". Egy 2008. decemberi közvélemény-kutatás szerint Sztálin a harmadik legjelentősebb orosz történelmi személyiség az oroszok szemében (a rangsorban csupán

Alekszandr Nyevszkij

, a legendás 13. századi herceg és

Pjotr Sztolipin, II. Miklós

cár földreformot végrehajtó miniszterelnöke előzte meg). 2010-ben, a világháborús győzelem 65. évfordulóján Sztálin-portrékat ragasztottak ki több oroszországi és ukrajnai városban, és mellszobrokat is állítottak a tiszteletére.

Sztálin ma is népszerű az oroszok körében

A Carnegie Endowment által Oroszországban, Grúziában, Örményországban és Azerbajdzsánban készített közvélemény-kutatás az első ilyen, négy ország lakosságának véleményét összehasonlító felmérés. Az eredmény azt mutatja, hogy Sztálin támogatottsága az oroszok körében ma nagyobb, mint a Szovjetunió felbomlása (1991) idején volt.

A felmérés készítői arra a következtetésre jutottak, hogy

Vlagyimir Putyin

13 éves kormányzása alatt javult az orosz népesség viszonyulása Sztálinhoz. A fenti időszakban a Kreml arra használta fel a Sztálinról kialakult képet, hogy szorosabbra vonja az ellenőrzést az ország fölött. A néhai zsarnok 1924-től 1953-ig irányította a Szovjetuniót. A kommunisták és más radikális nézetek hívei a javára írják, hogy a II. világháborúban győzelemre vezette a Szovjetuniót, majd nukleáris szuperhatalommá tette az országot. Bírálói viszont azt vetik a szemére, hogy a brutális tisztogatások során emberek millióit ölette meg. A felmérést készítő szakemberek egyike,

Lev Gudkov

orosz szociológus rámutatott: 1989-ben, amikor Mihail Gorbacsov szovjet elnök a legnagyobb erőfeszítéseket tette az ország liberalizálása és a sztálini bűntettek leleplezése érdekében, a megkérdezett oroszoknak mindössze 12 százaléka sorolta Sztálint a legjelentősebb történelmi személyiségek közé. A tavaly végzett Carnegie-felmérés során viszont a választ adó oroszok 42 százaléka a legbefolyásosabb történelmi alaknak nevezte Sztálint. "Az új, tekintélyelvű politikai rend elfogadtatása érdekében Putyin 2012. évi Oroszországának tekintélyt és nemzeti erőt sugárzó jelképekre van szüksége, bármilyen ellentmondásosak is az illető személyek" - írta Gudkov a Carnegie-jelentésben. "A despota Sztálin, aki tömeges vérengzésekért felelős, ám akit ma is a világháborús győzelemmel és a nemzeti egységgel azonosítanak, kielégíti a jelképek iránti szükségletet, s ezzel erősíti az aktuális politikai ideológiát." Az egykori KGB-tiszt Putyin a nyilvánosság előtt tartózkodik Sztálin dicséretétől vagy bírálatától. Ugyanakkor visszahozott több, a szovjet érából ismert jelképet, nyilatkozataiban pedig inkább a szovjet korszak vívmányaira, semmint a sztálini bűntettekre helyezi a hangsúlyt. A Kreml bírálói szerint a Sztálinról kialakult kép tisztára mosását célzó kísérletek részét képezik a demokrácia megnyirbálására irányuló putyini taktikának. Oroszországban sokakat felháborítottak azok a - kormányzati jóváhagyással kiadott - iskolai tankönyvek, amelyek túlnyomórészt pozitív fényben tüntetik fel Sztálint. Megütközést keltett az is, hogy egy moszkvai metróállomás felújítása során a falra újból rákerült a régi szovjet himnusznak a néhai generalisszimuszt dicsőítő szövege. A diktátor iránti tisztelet legújabb jeleként február elején a volgográdi képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy az egykori Sztálingrád néven ismert város (1961 óta Volgográd) a II. világháború nevezetes csatáinak évfordulóján ismét Sztálin nevét viselheti. Egyes orosz városokban a helyi vezetőség elrendelte, hogy a sztálingrádi csata évfordulóján Sztálin arcmásaival díszítsék fel a buszokat. A Carnegie-jelentésből az is kitűnik, hogy míg az oroszok tekintélyes hányada pozitívan tekint Sztálinra, a nevével jelzett korszakhoz többnyire negatív emlékek kapcsolódnak. Ez a kétértelműség jól tükrözi a lakosság fejében uralkodó zűrzavart, amely a totalitárius "kettős gondolkodás" és a paternalista állammodell öröksége. Oroszországnál is jobban csodálják Sztálint szülőhazájában, Grúziában, ahol a megkérdezettek 45 százaléka nyilvánított pozitív véleményt a néhai diktátorról. Örményországban a felmérésbe bevont emberek 38 százaléka úgy vélekedett, hogy hazájuknak mindig szüksége lesz olyan vezetőkre, mint amilyen Sztálin volt. A legnegatívabban Azerbajdzsánban vélekednek a 60 éve meghalt politikusról. A megkérdezett személyek 22 százaléka azt sem tudta, ki volt Sztálin.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.