Közélet

Lezárult a Gabonakutató Nonprofit Kft. gazdasági ellenőrzése

Lezárult a Gabonakutató Nonprofit Kft. gazdasági ellenőrzése

2017. április 5., szerda
Lezárult a Gabonakutató Nonprofit Kft. gazdasági ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék befejezte a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt, valamint a társaság 2014-től szabályszerűen alakította ki a vagyongazdálkodás feltételeit. A vagyonváltozást eredményező döntések előkészítése és megalapozása azonban nem felelt meg az előírásoknak, továbbá a közbeszerzési előírásokat nem tartották be. A beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, az adatszolgáltatási kötelezettséget azonban nem teljesítették és az információs rendszer kiépítése nem történt meg. A bevételek és a ráfordítások elszámolása összességében megfelelő volt. Az önköltségszámítás és az adósságot keletkeztető ügyletek vállalása során azonban az ÁSZ szabálytalanságokat tárt fel.

Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket ellenőrzését, melynek keretében sor került a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzésére. A szegedi székhelyű Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. az egyik legnagyobb magyar agrárkutató szervezet; a 22 szántóföldi növényfajból Magyarországon 128, külföldön több mint 60 minősített fajtával, hibriddel rendelkezik. A 100%-os állami tulajdonban lévő nonprofit szervezet feladata – a rábízott 0,9 milliárd forint értékű nemzeti vagyon hatékony működtetése mellett – egyéb természettudományi, műszaki kutatási, fejlesztési tevékenységek végzése volt. A társaság felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ gyakorolta. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlók az alapító okiratban szabályszerűen meghatározták a tulajdonos számára fenntartott, vagyongazdálkodásra vonatkozó jogokat, és rögzítették az állami vagyonnal történő felelős gazdálkodáshoz szükséges követelményeket. A társaság a vagyon értékének megőrzését, gyarapítását szolgáló szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit és belső szabályozásait 2011 és 2013 között nem megfelelően alakította ki. A vagyonkezelésbe kapott ingatlan nyilvántartását elmulasztotta, így az állami vagyonnal való gazdálkodás átláthatósága nem érvényesült. A társaság a közhasznú tevékenységének bevételeit és ráfordításait a vállalkozói tevékenységétől elkülönítetten, – az anyagjellegű ráfordításoknál megállapított hiányosságok mellett – összességében megfelelően számolta el. Az önköltségszámítás szabályozása és végrehajtása azonban nem volt szabályszerű. Az ÁSZ feltárta, hogy a társaság vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű. A vagyonváltozást eredményező döntések előkészítése és megalapozása során ugyanis nem minden esetben tartották be az alapító okirat, valamint a szervezeti és működési szabályzat előírásait. Korlátozták a tulajdonosi joggyakorlást, növelve ezzel az eladósodás kockázatát, ami veszélyeztette az állami tulajdoni körben történő társasági működést. A közbeszerzési törvény előírásait megsértve több esetben nem folytattak le közbeszerzési eljárást, így nem biztosították a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések, elszámolások, valamint a vagyonnyilvántartások nem voltak szabályszerűek. Nem alakították ki és nem működtették szabályozott keretek között a belső és a tulajdonosi joggyakorlóval fenntartott információs rendszert. A társaság szabályszerűen teljesítette a beszámolási kötelezettségét, azonban a jogszabályban előírt adatszolgáltatást nem teljesítették, mellyel az átláthatósághoz nem járultak hozzá és a költségvetés végrehajtásának kiszámíthatóságát csökkentették. A társaság – mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet – adósságot keletkeztető ügyleteinek vállalása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így nem járult hozzá az ország gazdasági stabilitása és a költségvetési fenntartásának biztosításához. A kormányzati szektor hiányára befolyást gyakorló bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének nyolc, a tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.