Vélemény: Havas egymásrautaltság

Az elmúlt egy hét „fehér napjai” meggyőztek, hogy a különleges szituációk, a váratlan helyzetek egészen érdekes, a megszokottól eltérő viselkedést, magatartást indukálnak az emberekben. Szinte mindnyájunkban.…

Érdektelenség

Nem először szembesültem az emberi érdektelenséggel városunkban, és elszomorítónak vélem, hogy bár nem szükséges, hogy mindenkiben lánglelkű ifjú megmentő lapuljon, néha mégis elengedhetetlen lenne a segítségnyújtás.…

Hitből bontjuk a tetőt másokért

A segítségnyújtási szándék mögött meghúzódó akarat, elveheti a hálát és a dicséretet attól a személytől, akit valójában megillet.…

Vélemény: Így illene!

Két évtized elteltével tudomásul kéne venni, hogy kapitalizmus van Magyarországon, da a kapitalistáknak, és a felső középosztálybelieknek is több belátással kellene lenniük, és társadalmi pozíciójához méltóan viselkedniük!…

Konok bajtársak – elszánt segítség

A piarista gimnázium emlékeit elevenítette meg nekem egy hölgy, amiben szerepeltek elszánt férfiak, akik a maguk konokságában adtak, amit tudtak, és nem keveset.…