A húsvéti szentmisék rendje Csongrád megyében

Cikkünk frissítése óta eltelt 4 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

algyo_templom003kf

Cikkünkben összegyűjtöttük a Csongrád megyei húsvéti misék helyszíneit és időpontjait.

Szeged-Belváros: Magyarok Nagyasszonya Plébánia

Április 13. Nagycsütörtök

10.00 Olajszentelési mise (a krizma, a keresztelendők és a betegek olajának megszentelése)
18.00 Utolsó vacsora emlékmiséje
21.00 óráig virrasztás a Dömötör-kápolnában

Április 14., Nagypéntek

Egész nap gyónási lehetőség a Dómban
16.00 Keresztút ájtatosság
17.00 Nagypénteki szertartás, passió
19.30 óráig virrasztás a Szent Sírnál

Április 15., Nagyszombat

20.00 Húsvéti virgília mise Kiss-Rigó László püspök atya vezetésével, majd körmenet a Dóm téren.

Április 16., Húsvétvasárnap

10.00 Ünnepi püspöki szentmise, illetve szentmisék lesznek még: 8.30, 11.30 és 18 órakor.

Április 17., Húsvéthétfő

10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék.

Szeged-Felsőváros: Szent Miklós Plébánia

Nagycsütörtökön este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, a szentmise után a Búcsúbeszéd olvasása és imádságos virrasztás az Oltáriszentség előtt.

Nagypéntek Krisztus szenvedésének és halálának emléknapja. Reggel 7:30-kor zsolozsma, utána keresztút lesz a templomban. Este 6 órakor kezdődnek a nagypénteki szertartások: passió, kereszthódolat, illetve eucharisztikus liturgia.

Nagypénteken szeretnék a plébánián elkezdeni az Isteni Irgalmasság-kilencedet, amelyet minden este a rózsafüzér után fognak végezni, ezért Nagypénteken a rózsafüzér 17 órakor, Nagyszombaton 19 órakor, Húsvétvasárnap 17 órakor kezdődik. A kilencedet a templom felújítására ajánlják fel.

Nagyszombat a nyugalom napja, Krisztus sírban nyugovásának napja. Ezen a napon az Egyház nem végez szentmisét. Reggel 7:30-kor zsolozsma lesz a templomban. Az esti feltámadási szertartás 19 órakor kezdődik tűzszenteléssel, a Húsvéti Örömének éneklésével, igeliturgiával, Krisztus Urunk feltámadásának ünneplésével.

A szokásokhoz híven Nagypénteken és Nagyszombaton délután a templom nyitva tart az imádkozó hívek számára. A plébánia kéri azokat, akik szívesen vállalnak egy-egy fél óra templom őrzést, iratkozzanak fel a kitett ívre.

Húsvétvasárnap a templom miserendje a szokásos: reggel 7 órakor, 9 órakor és 11 órakor szentmisét tartanak, este 17:40-kor zsolozsmát, 18 órakor pedig ismét szentmisét. A 7 órás szentmise után ételszentelés lesz azok számára, akik szeretnék húsvéti eledeleiket megszentelni. Húsvéthétfőn délelőtt 11 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Szeged-Szentmihály: Szent Mihály Plébánia (Szeged, Palánta u. 2.)

Április 13-án, Nagycsütörtök, 18 órakor az Utolsó Vacsora miséje
Április 14-én, Nagypéntek, 18 órakor nagypénteki szertartás, Passió Szent János evangéliuma szerint
Április 15-én, Nagyszombat, 20 órakor tűzszentelés és vigília szentmise
Április 16-án, Húsvétvasárnap, 10 órakor ünnepi szentmise, majd Feltámadási körmenet

Piarista Vértanúk Templomigazgatóság (Szeged, Bálint Sándor u. 14.)

Április 13., Nagycsütörtök 18:00
Április 14., Nagypéntek 18:00
Április 15., Húsvét vigíliája 21:00
Április 16., Húsvétvasárnap 9:30
Április 17., Húsvéthétfő 9:30

Szent Anna Plébánia, Algyő

Nagycsütörtökön a szentmise este 5 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékére. A szentmise záró áldása után a szentséget átviszik a mellékoltárhoz, ahol őrizni fogják.

Nagypénteken este 5 órakor kezdődik Urunk szenvedésének a megünneplése, amiben Igeliturgia, Hódolat a szent kereszt előtt, és szentáldozás lesz.

Nagyszombaton a húsvéti vigilia, előesti szentmise este 5 órakor kezdődik. Benne tűzszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, mindenszentek litániája, vízszentelés, keresztségi fogadalom megújítása, szentmise. Arra kéri a plébánia a testvéreket, hogy vigyenek magunkkal fehér gyertyát, hiszen úgy a szentmisén, mint a körmenetben szükség lesz rá.

Húsvét napján vasárnapi miserend szerint 8.30-kor tartják a szentmisét. A szentmise záró könyörgése után feltámadási körmenetben mutatják meg a világnak a feltámadt Krisztust, majd visszaérve a templomba, Te Deum, szentségi áldás, majd a pápai és nemzeteink himnuszaival zárják az ünneplést. Húsvéthétfőn 8.30-kor tartanak szentmisét.

Kórház Kápolna

Húsvét napján, 11.30-kor lesz ünnepi szentmise a II. Kórház Kápolnájában.

Szeged-Móraváros: Szent Kereszt Plébánia

Nagycsütörtökön a szentmise este 18.30-kor kezdődik az utolsó vacsora emlékére. A szentmise záró áldása után a szentséget átviszik a mellékoltárhoz, ahol őrizni fogják. Ezt követően oltárfosztás, majd egy fél órás virrasztás lesz a szentségi Jézus előtt.

Nagypénteken este 18.30-kor kezdődik Urunk szenvedésének a megünneplése, amiben Igeliturgia, Hódolat a szent kereszt előtt, és szentáldozás lesz.

Nagyszombaton a húsvéti vigília, előesti szentmise este 7 órakor kezdődik. Benne tűzszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, mindenszentek litániája, vízszentelés, keresztségi fogadalom megújítása, majd a szentmise záró áldása után városi körmenetben mutatják meg a világnak a feltámadt Krisztust, majd visszaérve a templomba, Te Deum, szentségi áldás, majd a pápai és nemzeteink Himnuszaival zárják az ünneplést. Arra kérik a testvéreket, hogy vigyenek magukkal fehér gyertyát, hiszen úgy a szentmisén, mint a körmenetben szükség lesz rá.

Húsvét napján vasárnapi miserend szerint, 10 órakor kezdődik a szentmise, Húsvéthétfőn pedig délelőtt 10 órakor kezdődik.

Alsóvárosi Ferences Plébánia

Április 13., Nagycsütörtök

18.00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
19.30 Oltárfosztás Búcsúbeszéd, Jeremiás siralmai, csöndes virrasztás
20.45 Kompletórium

Április 14., Nagypénteken

7.00 Reggeli dicséret és Olvasmányos imaóra
15.00 Keresztút
18.00 Istentisztelet
19.30 Jeremiás siralmai, majd csöndes virrasztás
20.45 Kompletórium

Április 15., Nagyszombat

7.00 Reggeli dicséret és Olvasmányos imaóra, Jeremiás siralmai
20.00 Húsvéti Vigília, körmenet

Április 16., Húsvétvasárnap

7.00 Szentmise
9.00 Szentmise, húsvéti ételszentelés
10.00 Szentmise Gyálaréten
10.30 Szentmise: Kecskés-telepen
11.00 Szentmise Klebelsberg-telepen
17.30 Zsolozsma
18.00 Szentmise

Április 17., Húsvéthétfő

Szentmise 7.00 és 18.00 (Kecskés telepen és Gyálaréten nincs szentmise!)
Csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás!

Tiszasziget: Páduai Szent Antal templom

Nagycsütörtök: 19 óra
Nagypéntek: 13.30 óra és falukeresztút 15 óra
Nagyszombat: 20 óra
Húsvét vasárnap: 10 óra
Húsvét hétfő: 10 óra

Újszentiván: Keresztelő Szent János templom

Nagycsütörtök: 17 óra
Nagypéntek: falukeresztút 15 óra
Nagyszombat: 17 óra
Húsvét vasárnap: 8 óra
Húsvét hétfő: 8 óra

Kübekháza: Szent István Király templom

Nagycsütörtök: 15 óra
Nagypéntek: nincs
Nagyszombat: 15 óra
Húsvét vasárnap: 11.30 óra
Húsvét hétfő: 11.30 óra

Nagypénteken falukeresztutat tartanak Újszentiván és Tiszasziget között templomtól templomig.

Szeged-Kiskundorozsma Keresztelő Szent János Plébánia

Nagyszombat: este 6 óra
Húsvétvasárnap: reggel 7, délelőtt 9, este 6
Húsvéthétfő: reggel 7, délelőtt 9 óra

Újszeged: Árpád-házi Szent Erzsébet templom

Nagycsütörtök, 18 órakor utolsó vacsora miséje.
Nagypéntek, 18 órakor szertartás, utána keresztút a Ligetben.
Nagyszombaton, 8-től 20 óráig folyamatosan Biblia olvasás, 20 órakor húsvéti vigília szertartás
Húsvétvasárnap 7.30, 9.30 és 18 órakor szentmise
Húsvéthétfőn 18 órakor szentmise

Újszegedi Teréz anya templom

Nagycsütörtök 18 órakor utolsó vacsora miséje
Nagypéntek 18 órakor szertartás
Nagyszombaton 20 órakor húsvéti vigília szertartás
Húsvétvasárnap 11.30-kor szentmise
Kazantzakisz: “Akinek meg kell halnia” című regényét feldolgozó Újszegedi Szabadtéri Passiójáték húsvétvasárnap 16 órakor kezdődik a Ligetben – belépés ingyenes!

Röszke: Páduai Szent Antal Plébánia

Április 13., Nagycsütörtök
18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje, utána Jeremiás Siralmai, virrasztás az Eucharisztia előtt
Április 14., Nagypéntek 16 órakor Keresztút, utána virrasztás a Szent Sír előtt. 17 óra – nagypénteki szertartás, 14 és 16 óra között folyamatos gyónási lehetőség.
Április 15., Nagyszombat
19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése, benne: tűzszentelés és fényliturgia, Húsvéti örömének, vízszentelés
Április 16., Húsvétvasárnap 9 óra – ünnepi szentmise körmenettel, 18 óra – esti szentmise
Április 17., Húsvéthétfő
8 óra – szentmise

Szeged-Tarján: Szent Gellért Plébánia

Április 13., Nagycsütörtök
18 óra Az Utolsó Vacsora miséje, utána imádságos virrasztás 20 óráig
Április 14., Nagypéntek
15 órakor templomot kinyitják azok előtt, akik imádkozni szeretnének
17.30 Keresztút
18 óra Urunk megváltó szenvedésének ünnepe: Passió, Kereszthódolat, Áldoztatás.
Április 15., Nagyszombat
Napközben a templom nyitva tart, csöndes imádság a “Szentsírnál”.
19 óra Húsvét Vigíliája, az egyházi év csúcsa, a legnagyobb ünnepünk: Krisztus feltámadásának ünneplése. Föltámadási körmenet a téren.
Április 16., Húsvétvasárnap
10 óra és 18 óra szentmise
Április 17., Húsvéthétfő
10 és óra szentmise, 18 óra igeliturgia

Előző sztori

A DK eltörölné az agrárkamara kötelező tagdíját

Következő sztori

A fábiánsebestyéni diákok győzedelmeskedtek a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen

Legutóbbi hasonló cikkek