Írjon nekünk

Gazdaság

A Csongrádi Közmű Szolgáltatót ellenőrízte az Állami Számvevőszék

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Lezárult a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a társaság távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy a közfeladat-ellátás önkormányzati megszervezése szabályos volt, a tulajdonosi joggyakorlás megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A vagyongazdálkodás, valamint a közfeladat bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt. A társaságnál az önköltségszámítás szabályait meghatározták, a közszolgáltatás díjainak megállapítása és alkalmazása megfelelő volt.

A Csongrád Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. fő tevékenysége a 16 ezer lakosú Csongrád Város közigazgatási területén a távhőszolgáltatás biztosítása volt. Az ellenőrzött időszakban a társaság 517 távfűtött lakás, ezen túl egy óvoda részére távfűtést és melegvíz-szolgáltatást, további 10 intézmény részére termálhő alap-energiaszolgáltatást nyújtott. A társaság vagyona 2011 és 2014 között 222 millió Ft-tal nőtt.

Az önkormányzat a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött. A szükséges eszközöket apport formájában a társaság rendelkezésére bocsátotta, a távhőszolgáltatás működtetéséhez vagyonkezelésre eszközt nem adott át. A feladatellátás kereteit a vagyongazdálkodási rendelet és annak előírásaival összhangban az alapító okirat határozta meg. Az önkormányzat a távhőszolgáltatással összefüggő rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A távhőellátás biztosításának szabályait a távhő rendeletben, a távhődíjak megállapításának előírásait a díjrendeletben határozta meg. Az önkormányzat azonban díjrendeletét annak ellenére nem módosította, hogy a hatósági ár bevezetésével az önkormányzat ár megállapítási jogköre – a csatlakozási díj kivételével – megszűnt. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a szabályozással összhangban a képviselő-testület gyakorolta, hatáskör átruházásra nem került sor.

A közfeladat-ellátást szolgáló vagyonnal való gazdálkodás, annak nyilvántartása szabályszerű volt. A társaság – 2014-ig a pénzkezelési szabályzat kivételével – rendelkezett a számviteli törvény előírásainak megfelelő számviteli szabályzatokkal, amelyek elősegítették a szabályszerű működést. A távhőszolgáltatási törvényben előírt tartalommal készült üzletszabályzatokat a jegyző jóváhagyta, viszont a törvény ellenére nem küldte meg véleményezésre a fogyasztóvédelmi hatóságnak. A társaság az üzleti tervek teljesítéséről, a gazdálkodásról és a közszolgáltatási tevékenységről évente beszámolt. Az éves beszámolók elfogadásáról a képviselő-testület a felügyelő bizottság írásbeli véleményének és a könyvvizsgáló jelentésének birtokában döntött. A szétválasztási szabályok kidolgozását és alkalmazását a könyvvizsgáló a vonatkozó törvény előírásainak megfelelően a 2012., 2013., és 2014. évi beszámolókhoz kiadott könyvvizsgálói jelentésben igazolta. Az Info törvényben előírt adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot 2012. január 1-jén hatályba léptették, illetve kinevezték a belső adatvédelmi felelőst. A társaság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a közérdekű adatait honlapján közzétette. A távhőszolgáltatás bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt a jogszabályok és belső szabályozás előírásainak.

Az ellenőrzési megállapítások alapján az ÁSZ jelentésében a polgármesternek három, a jegyzőnek egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Hírzóna

Veszélyes gyerekjátékokat vontak vissza a boltokból

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Megbízhatóbb a hazai termék.

Tovább olvasom

Gazdaság

Pünkösdkor tele lesz vendéggel Szeged és Makó környéke

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Berobbant a turisztikai szezon.

Tovább olvasom

Hírzóna

Egyszerűsödik a családtámogatások igénylése

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Az a cél, hogy ne legyenek anyagi akadályai a gyermekvállalásnak.

Tovább olvasom

Aktuál