Szentes távhőszolgáltatását ellenőrizte az Állami Számvevőszék

Cikkünk frissítése óta eltelt 7 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Lezárult a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011 és 2014 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta, a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, annak ellátásáról a társaság útján gondoskodott. A társaságnál a vagyonnal való gazdálkodás, és annak nyilvántartása szabályszerű volt. Az önköltségszámítás szabályait meghatározták, a díjképzés a jogszabályi előírásnak megfelelt.

A Szentes Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő Szentes Városi Szolgáltató Kft. alaptevékenysége a 28 ezer fős Szentes város közigazgatási területén a távhőszolgáltatás biztosítása, emellett egyéb feladatokat is végez. A társaság az ellenőrzött időszakban a fűtést 1403 lakossági, 13 intézményi és egyéb felhasználó, valamint 92 kisközületi fogyasztó részére biztosította. A társaságnál a távhőtermelő és távhőszolgáltató üzletág nyereséges volt.

Az önkormányzat a távhőszolgáltatással összefüggő rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a távhőszolgáltatási rendelet megfelelt a törvényi előírásoknak. A rendeletet azonban annak ellenére nem módosította a Képviselő-testület, hogy a hatósági ár bevezetésével az önkormányzat ármegállapítási jogköre – a csatlakozási díj kivételével – megszűnt. A Képviselő-testület a jogszabályi előírásokkal összhangban határozta meg a tulajdonosi joggyakorlás szabályait, amelyet az előírásoknak megfelelően, szabályszerűen gyakorolt. Az önkormányzat által végzett belső ellenőrzések a közfeladat ellátás szabályszerűségét vizsgálták, támogatva ezzel a szabályszerű működés kontrollját.

A társaság rendelkezett az előírásainak megfelelő számviteli szabályzatokkal, amelyek elősegítették a szabályszerű működést. A számlarend azonban nem tartalmazott minden kötelezően előírt tartalmi elemet. A tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározását a leltározási és leltárkészítési szabályzatban évenkénti gyakorisággal írták elő, ugyanakkor két évente végezték el. Az üzletszabályzatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően hagyta jóvá a jegyző. A társaság likviditási helyzete javult az ellenőrzött időszakban, kötelezettségállománya a távhőszolgáltatás közfeladatának ellátására nem jelentett kockázatot. A társaság követelésállományát kezelte, és intézkedett a távhődíj tartozások csökkentése érdekében. A megtett intézkedések ellenére az éven túli lakossági díjtartozások állománya nőtt az ellenőrzött időszakban.

A társaság az üzleti tervek teljesítéséről, a gazdálkodásról és a közszolgáltatási tevékenységről évente beszámolt az önkormányzatnak. Az éves beszámolók elfogadásáról a Képviselő-testület az felügyelő bizottság írásbeli véleményének és a könyvvizsgáló jelentésének birtokában döntött. A szétválasztási szabályok kidolgozását és alkalmazását a könyvvizsgáló a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazolta. A távhőszolgáltatás bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt a jogszabályok és belső szabályozás előírásainak. Az önköltségszámítás szabályait meghatározták, a díjképzés megfelelt a távhőszolgáltatás díjrendeletben foglaltaknak, 2011. április 15-től pedig a jogszabályi előírásnak. A társaság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a közérdekű adatait honlapján közzétette.

Az ÁSZ jelentésében a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kettő, a polgármesternek és jegyzőnek egy-egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Előző sztori

Kövér László: Európának őriznie kell önazonosságát

Következő sztori

Nanoszerkezeteket vizsgáló kutatási program indult a Szegedi Tudományegyetemen