A gyermekvédelemben nélkülözhetetlen a társadalmi összefogás + FOTÓK

Cikkünk frissítése óta eltelt 12 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

no images were found

A gyermekvédelem felelősség- és áldozatvállalást igényel a társadalom minden tagjától, ezért az önkormányzatok, az állam az egyházak és a civil szervezetek összefogására van szükség, hogy új szakmai szemléletmódok mentén, a gyermekek értékalapú szocializációja érvényesüljön.

Kissé szokatlan, de annál stílszerűbb helyszínen, a Fogadalmi Templomban, a szeretet házában rendezték meg az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány első országos konferenciáját, melyet neves politikai és közéleti személyiségek részvételével tartottak meg közel 1500 vendég előtt.
A konferencia moderátora Incze Zsuzsa, a Csellengők című műsor szerkesztője volt, az egybegyűlteket pedig B. Nagy László, a megyei kormányhivatal vezetője üdvözölte. Kiemelte az ÁGOTA alapítvány és vezetője, Kothencz János elévülhetetlen érdemét, amit az állami gondozottakért tett, majd a társadalmi összefogás szükségességére hívta fel a hallgatóság figyelmét. Ma ez a legfontosabb feladatok egyike Magyarországon, hangsúlyozta B. Nagy.

no images were found

A moderátor ezt követően felolvasta Schmitt Pál üzenetét, aki belgrádi látogatása miatt nem tudott jelen lenni a konferencián, de minden részvevőnek sikeres, eredményes munkát kívánt.

Szemléletváltásra van szükség

Kothencz, aki ezen túl a Szeged-Csanádi Egyházmegye gyermekvédelemért felelős főigazgatói teendőit is ellátja, alapítványa létrejöttének körülményeit, múltját ismertette. Beszélt saját, állami gondozásban szerzett tapasztalatairól, tanítómestereiről, akik fogták a kezét és nem engedték, hogy elkallódjon, megmutatták neki a reményt, megtanították az önbecsülésre, megszerettették vele az olvasást, beleplántálták a tudásvágyat. Huszonévesen visszament oda, ahonnan indult, megpróbált segíteni az otthonokban élő fiatalokon, más hangon szólni az állami gondozottakhoz. Elvitte őket kirándulni, moziba, egyszóval törődött, foglalkozott velük. Így született meg az ÁGOTA létrehozásának ötlete, amely fennállásának immár 15-ik évfordulóját ünnepli. Az alapítvány azóta 270 karitatív munkást foglalkoztat, rengeteg, különböző profilú szakember segíti a munkáját, és 170 intézményt is támogatnak. Áldozatos munkájuk során belátták, nem elég élményt adni a gyerekeknek, ettől több kell. Mindenki számára befogadható új szemléletmódot dolgoztak ki, melynek segítségével egy országos állapotfelmérő reprezentatív vizsgálatba fogtak, hogy bizonyítani is tudják új módszerük hitelességét, eredményességét. A 118 kérdezőbiztos több mint 1700 gyereket interjúvolt meg, az eredmények lesújtóak. Ezekből megtudhatjuk, hogy az állami gondozottak miként élik meg reménytelennek látszó sorsukat, mit jelent számukra a siker, hogyan viszonyulnak a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, társaikhoz, mi értelmét látják életüknek, kiktől várnak támaszt, segítséget. Az eredmények elemzéséből kitűnt, az ilyen fiatalok meglehetősen pesszimistán ítélték meg sorsukat, a kilátástalanság, reményvesztettség érzése uralkodott el rajtuk, a szakma tanult tehetetlenségnek nevezi ezt az állapotot. A válaszok értelmezése, tanulmányozása hívta életre az alapítvány fejlesztésében a családból kiemelt gyermekek nevelésére alkalmas új pedagógiai módszertant, a KÁSZPEM-et, amely a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek jelent segítséget, munkájukat könnyebbé, a gyerekek életét pedig sikeresebbé teheti.

Értéksemleges nevelés nem létezik

no images were found

Kothencz meggyőződése, hogy a gyermekvédelem mindannyiunk feladata, társadalmi összefogással tudjuk csak jobbá tenni, szemléletváltással megszüntetni a régi beidegződéseket, újraértelmezni a feladatokat. Értéksemleges nevelés nem létezik, az evangélium üzenetének, az egyetemes emberi értékeknek kell irányadónak lenniük, mert igaz, hogy minden és mindenki változik körülöttünk, egyvalami azonban nem, az pedig a gyermek szeretetéhsége és –szüksége. Érdemeitől, teljesítményeitől függetlenül, feltétel nélkül kell szeretni őket, mert a reményt is így tapasztalják meg, ilyképpen mindannyian a remény letéteményeseivé válunk.
Soltész Miklós, a Szociális Család-és Ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta, nem csak pénzzel lehet megoldani a családtámogatást, legalább olyan fontos a szeretet, az empátia, a család összetartó ereje. A gyermek érték és kincs, amit mindannyiunknak őriznünk kell. A gyermekvédelem a családoknál kezdődik, ezért is fontos egyben tartani a családot, visszaadni az elmúlt évek során elvesztett méltóságát. Az államtitkár szerint egyházi és civil szervezeteket is be kell vonni a munkába, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által előkészített Nemzeti Konzultáció már 8-10 éves távlatban kívánja meghatározni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó területeinek alapelveit, fejlesztési irányait, az elérendő célokat és középtávon érvényesítendő prioritásokat. Növelni kell a nevelőszülő-hálózat arányát az ellátásban, ezáltal gazdasági lehetőségek szabadulnak fel, közben azonban az intézmények feladatai sem fognak csökkennek. A kormány át kívánja alakítani a szociális támogatási rendszer, jelenleg ugyanis áttekinthetetlen, ki honnan és milyen jogcímen részesül különböző állami, önkormányzati vagy alapítványi támogatásban.

Beteg társadalomban élünk

no images were found

Kiss-Rigó László elmondta, egész társadalmunkat érintő ügyről van szó, hiszen beteg társadalomban élünk, és mindannyian a gyógyításán fáradozunk. Sokan úgy gondolják, hogy megvalósíthatják saját boldogulásukat a többség érdekeinek a figyelmen kívül hagyásával is. Rájönnek majd, ez nem megy. Aki így akar érvényesülni, az boldogtalanságot okoz nemcsak az egész társadalomnak, de családjának, végső soron önmagának is. A püspök úr is kitért az értéksemleges nevelés kérdéskörére. Véleménye szerint sem lehet így nevelni az ifjúságot, mert ez maga a szellemi, lelki halál. Az állam számára is példa értékű lehet ez az összefogás, ami ma itt megvalósult, hangsúlyozta a püspök.
Magyar Anna, a megyei közgyűlés elnöke a fenntartói együttműködés lehetőségeit taglalta. Egy történelmi kitérő után szólt a gyermekvédelem megyei, szegedi múltjáról, majd ismertette a közgyűlés április 27-én hozott döntését arról, hogy fenntartói felelősségmegosztást valósít meg a Szeged-Csanád Egyházmegyével a Csongrád megyei gyermekvédelmi szakellátás területén. Ennek az összefogásnak ugyanolyan komoly társadalmi szerepvállalója az ÁGOTA országos, kiemelkedően közhasznú alapítvány szakmai, módszertani közreműködése.
A Fogadalmi Templom a kézfogók helyszíne is szokott lenni, hangsúlyozta a moderátor. Ezt a mai eseményt is nevezhetjük annak, szerencsés kézfogónak, amely során egymásra talált az állam, az egyház, az önkormányzat és a civil szféra.

no images were found

Előző sztori

A magyar hazának esküdtek hűséget Szegeden + FOTÓK

Következő sztori

Bokrétaavató Makovecz Imre makói fürdőjénél