Vélemény

Sztereotípiák és előítéletek

Sztereotípiák és előítéletek

2010. augusztus 2., hétfő
Sztereotípiák és előítéletek

A szocialistáknak a „nemi sztereotípiák” elleni harcát nem kevés hisztériával fogadták a jobboldalon, ahol kész tényként kezelték, hogy az ovikban ez év őszétől a gondozóknak az „apa” és „anya” helyett az „egyes szülők” és „kettes szülők” kifejezést kell használniuk, vagy hogy ha a kislányok túl sokat babáznak, akkor orientálni kell őket fiús játékok felé.

Az Orbán-kormány az előző szocialista kormány által megalkotott és most ősszel hatályba lépő óvodai alapprogramból törölte azt a jobboldalon eddig igen támadott részt, miszerint az óvodai nevelés során kerülni kell a „nemi sztereotípiák” erősítését. A „nemi sztereotípiák” helyett az óvodáknak a társadalmi, nemi és egyéb „előítéletek kibontakozása” ellen kell küzdeniük. Úgy tűnik, a kedélyek megnyugodnak, legalábbis a jobboldalon, ami egy szimpla szócserének köszönhető: a sztereotípiákat az előítéletek váltották fel. Mi a különbség? A szocialistáknak a „nemi sztereotípiák” elleni harcát nem kevés hisztériával fogadták a jobboldalon, ahol kész tényként kezelték, hogy az ovikban ez év őszétől a gondozóknak az „apa” és „anya” helyett az „egyes szülők” és „kettes szülők” kifejezést kell használniuk, vagy hogy ha a kislányok túl sokat babáznak, akkor orientálni kell őket fiús játékok felé. Tény az, hogy a szocialisták által kidolgozott óvodai alapprogramban szó sem volt ilyesmiről, amit józan ésszel gondolkodó konzervatív-jobboldali értelmiségiek is elismertek. A hisztéria tehát pontosan úgy működött, ahogy a radikális liberális értelmiségiek között működni szokott, akik a legapróbb, bár vitatható jobboldali jelenségből is messzemenő vagy abszurd következtetéseket képesek levonni. A jobboldalon ezt a radiális liberális értelmiségi típust nevezték el nem véletlenül az Antall-kormány idején hiszterio-liberálisnak vagy hiszteroliberálisnak. A „nemi sztereotípiák” elleni konzervatív-jobboldali „hisztériának”, mint minden hisztériának úgy általában, volt s van némi alapja: az ún. gender-szemlélet. A „gender” az angol nyelvből jön, és „társadalmi nem”-et jelent, szemben a „biológiai nem”-et kifejező „sex” szóval. Azt fejezi ki, hogy a férfi és nő közötti természetes biológiai (nemi-szexuális) különbségek a társadalmi konvenciók, szokások és – főleg – szocializáció miatt társadalmi különbségekké változnak, mely különbségek kifejeződnek az eltérő öltözködésben (nőknél szoknya), színhasználatban (nőknél rózsaszín), játékokban (lányoknál babázás, fiúknál autózás), foglalkozásokban, a férfiakkal és nőkkel szembeni elvárásokban és velük szembeni attitűdökben. A gender-szemlélettel nekem semmi gondom nincs mindaddig, amíg társadalmi tényekről és társadalmi változásokról tudósít. A gender-szemlélettől azonban érdemes megkülönböztetni a gender-szemlélettel operáló és manipuláló gender-ideológiákat, amelyek mögött a nyugati társadalmakat agresszív ideológiai nyomással megváltoztatni akaró csoportok húzódnak meg. Például nálunk radiális liberális értelmiségiek körében. Az alapkérdés ugyanis az, hogy gender-szemlélet által feltárt társadalmi valóságot (a lányok babáznak, és rózsaszín ruhába öltöztetik őket stb.) hogyan értékeljük. Jelen esetben is e cikk minden egyes olvasója valószínűleg véleményt alkot a témáról, az egyes esetekről, ezért valójában az a kérdés, hogy hagyományainkkal, a hagyományos társadalmi értékeinkkel, szokásainkkal és konvencióinkkal mit kezdjünk. A radikális liberálisok egyebek mellet azért radikálisok, mert radikálisan szemben állnak az előbb felsoroltakkal, és a hagyománnyal és történelemmel való szembenállásuk alapján akarják átnevelni és átépíteni a szerintük kimondatlanul is „elmaradott” társadalmakat és embereket. A gender-szemlélettel szembeni, szerintem hisztérikus jobboldali reakciókról azért gondolom, hogy nem voltak alaptalanok, mert a „nemi sztereotípiák” fogalmát jó ideje egy olyan masszív értékrendszer övezi, ami én az előbbiekben a radikális liberálisok gender-ideológiájának neveztem. Meglehet, hogy ha nem történt volna kormányváltás, a jobboldali-konzervatív félelmek nem igazolódtak volna be, mert a szocialisták között sem gondolkodik mindenki radikális liberális észjárással. De nem zárhatjuk ki azt sem, hogy éppen az „nemi sztereotípiák” önmagában ártatlan kifejezése lett volna a trójai faló, amin keresztül szép lassan, de biztosan tágították volna a kormányzati pozíciókba került radikális modernizátorok a tudati kereteket, hogy szabálymódosítással vagy új szabályok megalkotásával rombolják le a „társadalmi nem” szerinti különbségeket. Erről a tudati modernizációról (ideológiai megdolgozásról) itt és most hipotetikusan kellett beszélnem, de racionálisan végiggondolható a „roma szegregációról” elleni radikális liberális küzdelem alapján, amiben korántsem a diagnózis, a „roma szegregáció” társadalmilag tragikus ténye a kérdéses, hanem a kínált, de az ideológiai dogmák miatt társadalmilag legalább annyira tragikus terápia.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.