Szeged

Híres szegediek: a remény bajnoka

Híres szegediek: a remény bajnoka

Kevés olyan magyar művész van, akinél élet és költészet ennyire elválaszthatatlan lenne.

Márton Andrea
2024. május 5., vasárnap
Híres szegediek: a remény bajnoka

A mai napon elindítjuk legújabb cikksorozatunkat. Azon túl, hogy hazánk a Napfény városa csurig tele van látnivalókkal, igen sok közismert személy szülőhelyeként is jegyzik Szegedet. A város történetét ráadásul nagy emberek felsorolhatatlanul hosszú lajstroma díszíti, akik múltjuk egy darabját örökre Szegeden hagyták.

 

115 éve, hogy megszületett a magyar líra egyik ismert alakja, a tragikus sorsú Radnóti Miklós. Mindössze 35 év adatott meg számára a földi létben, így idén novemberben már halálának 80. évfordulójára emlékezünk.

 


 

Radnóti Miklós Budapesten született 1909. május 5.-én. Apja tisztviselő, rokonai, a Glatter család tagjai között állatorvos, tanár és két festőművész is található. Születésekor meghalt ikertestvére és édesanyja, tizenkét évesen elvesztette édesapját is. Az egyéni tragédia azonban csak egyetlen réteg a halálraítéltség előidézésében. A fasizmus előretörésével a halál nagyon is konkrét formákat öltött a zsidó származású, baloldali költő számára. Amikor apja meghalt, a még csak tizenkét éves Radnótiról nagybátyja, egy textilkereskedő gondoskodik, aki a kereskedelmi pályára szánja. Ő azonban már ekkor jobban vonzódott a költészethez. A kereskedelmi érettségi után egy csehországi textilipari főiskolán tanult, majd üzletben dolgozott, és közben verseket is írt.

Az 1930-as években egyre előre törő fasizmus hazánkban és más országokban is sorra szedte áldozatait, számuk tízmilliókban mérhető. Nem válogatott, áldozatul esett a paraszt, a zsidó kispolgár, a kommunista munkás és értelmiségi, a hazaszerető államférfi, és bizony áldozatul esett a költő is.

 „HA EZT A SZÓT HALLOM: KULTÚRA – AZONNAL PISZTOLYOM UTÁN KAPOK.”

-így hangzott Hermann Göring, német politikus és katonai vezető hírhedt mondása, aki többek között az első koncentrációs táborok felállításáért is felelős volt.

A fasizmus és a kultúra kibékíthetetlen ellenségei voltak egymásnak – évekkel korábban, Spanyolországban García Lorcát lőtték agyon az ottani fasiszták, 1944 őszén pedig Radnóti Miklós, a modern magyar irodalom egyik legkitűnőbb költője is áldozatul esett a viszontagságos kornak. Radnóti műveivel és sorsával egyaránt a magyarság emlékezetébe véste nevét.

Felesége, Gyarmati Fanni 2014 februárjában hunyt el, 1935-től 1946-ig írott naplója 2014 decemberében jelent meg.

 

Az eredetileg Glatter Miklós néven született költő korán elárvult fiúként cseperedett fel, rokonok támogatták tanulmányaiban. Már egész fiatal gyermekkorától kezdve verselt, olyannyira sikeresen, hogy 15 éves korában már nyomtatásban is láthatta költeményeit.

Huszonegy éves korában beiratkozott a szegedi egyetemre, magyar-francia szakra, ám miután megszerezte diplomáját, sehogyan sem tudott tanári állást kapni. Hiába volt már neves költő, elismert irodalomtörténeti szakember – zsidó családból származott, és ekkor már a harmincas évek derekán jártunk, mikor az antiszemitizmus egyre fokozottabbá vált. Így tehát abból élt, amiből lehetett: házitanítóskodásból, műfordításokból, alkalmi kiadói munkákból.

Bár Babitscsal idegenkedtek egymással, a Nyugat mégis teret adott a Radnóti-verseknek. Sőt, az egyik verseskötete nem máshogy, mint a Nyugat kiadásában jelent meg. Kötetei minden nehézség ellenére 1940-ig egymás után jelentek meg. 1940-től kezdve azonban folyamatosan fenyegette a „munkaszolgálatra” való behívás, amely látszólag katonai behívás volt, lényegében azonban rabságot jelentett, 1942-től kezdve pedig halálos ítéletet.

1940-től 1944-ig Radnótit rendszeresen berendelték munkaszolgálatra. Néha hetekre, olykor hónapokra hazaengedték, azonban mindig érkezett egy újabb behívóparancs.

Némileg érthető, mégis rendkívül szomorú a tény, hogy a „jó költő” ezekben az években emelkedett a „nagy költők” közé. Az ezen időszak alatt íródott költeményei az emberi helytállás, a remény, valamint a kitartás erkölcsi, irodalmi példái lettek. Ekkor írt költeményei azonban már csak a felszabadulás után, Tajtékos ég címen kerültek az olvasó elé.

„Tajtékos égen ring a hold,

csodálkozom, hogy élek.

Szorgos halál kutatja ezt a kort

s akikre rálel, mind olyan fehérek.

Körülnéz néha s felsikolt az év,

körülnéz, aztán elalél.

Micsoda ősz lapul mögöttem ujra

s micsoda fájdalomtól tompa tél!”

(Részlet: Tajtékos ég c. költemény)

 

Ekkor már tisztán láthatóvá vált, milyen nagy költővé emelkedett Radnóti a megpróbáltatásokban.

1944-ben, rövid életének utolsó évében írta meg az egyik legtöbbet idézett költeményét, a Nem tudhatom... c. versét, amelyet gyakran a 20. század szózataként is emlegetnek.

„MÁR SÁRGA CSILLAGOT VISELVE ÍRTA MEG A 20. SZÁZAD SZÓZATÁT” (KŐSZEGI ÁBEL)

A vers megható hitvallás a hazáról, a hazaszeretetről, amelyhez még a halál árnyékában is kitartóan ragaszkodott annak ellenére, hogy a „haza” kitagadta őt.

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.

Beőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága

s remélem, testem is majd e földbe süpped el.”

(Részlet: Nem tudhatom... c. költemény)

A költemény a költő halála után jelent meg, az Új Magyarország című hetilap 1945. július 10-i számában, majd pedig a Tajtékos égben.

„A 20. SZÁZAD TALÁNYOSAN NAGY HAZAFIAS VERSE” (FERENCZ GYŐZŐ)

Halálának pontos körülményei nem teljesen ismertek, de egyes források szerint Marányi Ede honvéd alezredes parancsára, Tálas András hadapródőrmester ötfős kerete 1944. november 4-én vagy november 9-én Abda község határában lőtte le a végsőkig kimerült Radnóti Miklóst, 21 társával együtt.

Egy daktilus halála

1946. június végén exhumálták az abdai tömegsírt, ennek során személyi dokumentumok, levelek, fényképek kerültek elő, s noteszát, a bori noteszt is megtalálták, ez tartalmazta a bori verseket. A katolikus költőt június 25-én temették el a győrújfalui zsidó temetőben Radnótit huszonegy társával együtt.

1946. augusztus 12-én özvegye, Gyarmati Fanni Ortutay Gyulával, Tolnai Gáborral és Baróti Dezsővel Győrbe ment, hogy a férje másodszorra exhumált holttestét azonosítsa, az abdai tömegsírról letépett egy szamárkórót.

Radnóti Miklós harmadik temetése 1946. augusztus 14-én volt, Budapesten a Kerepesi úti temetőben, a 41. parcella 41. számú sírjában helyezték örök nyugalomra. A gyászszertartást egykori professzora, lelkiatyja, Sík Sándor végezte. Barátai nevében Ortutay Gyula mondott búcsúztatót.

Összes költeményét azonban csak azután lehetett kiadni, mikor évek múltán előkerültek utolsó versei is a tömegsírból, ahova temették: ezek a versek haláltudatának szívszorongató vallomásai voltak, amelyekkel a költői kép végül teljessé vált, Radnóti pedig a magyar irodalom halhatatlan alakjává emelkedett. 

"Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint

ott az a tölgy él; tudja kivágják, s rajta fehérlik

bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap

már a favágó, – várja, de addig is új levelet hajt."

(Részlet: Első ecloga c. költemény)


 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.