Szeged

Híres szegediek: a királyi oktató

Híres szegediek: a királyi oktató

A felvilágosodás korában a nemzeti érzelmű, hazafias irodalom egyik legnagyobb, mára az irodalmi köztudat elfelejtett alakja.

Márton Andrea
2024. május 12., vasárnap
Híres szegediek: a királyi oktató

A mai napon elindítjuk legújabb cikksorozatunkat. Azon túl, hogy hazánk a Napfény városa csurig tele van látnivalókkal, igen sok közismert személy szülőhelyeként is jegyzik Szegedet. A város történetét ráadásul nagy emberek felsorolhatatlanul hosszú lajstroma díszíti, akik múltjuk egy darabját örökre Szegeden hagyták.

 

Dugonics András, a magyar költészet első népies iskolájának alapítója, az első magyar regény írója 1740. október 18-án született Szegeden, abban a házban, amely a Dugonics Általános Iskola helyén, a mai Dugonics és Osztróvszky utca sarkán állt.

 

Ősei dalmát kereskedők voltak, akik a török kiűzése után vándoroltak be s telepedtek le Szegeden. Szülei Dugonics András szegedi városi kapitány és Imre Katalin, egy jómódú felsővárosi polgár lánya. Édesanyja korai halála után édesapja újraházasodott: egy nemesi család leányát, Müller Crescentiát vette feleségül.

Az elemi iskolát Dugonics Felsővároson kezdte, de járt a városi német iskolába is. Később a kegyesrendiek által vezetett gimnáziumban folytatta tanulmányait, amely igen nagy hatással volt rá. 1756. október 17-én öltözött be s csatlakozott a rendhez ő maga is. Noviciátusi éveit Privigyén töltötte, majd 1758-ban kezdte meg a tanítást. Szegeden ő tanított először filozófiát, miután megismerte a leibnitz-i bölcseletet, a „philosophia moderna”-t. Teológiai tanulmányait Nyitrán végezte 1762 és 1765 között. 1765. június 23-án mutatta be első miséjét a palánki plébániatemplomban.

Pályája során több helyen megfordult: Vácon, Medgyesen és Nyitrán is tanított.


1774-ben a nagyszombati egyetem „királyi oktatója” lett, mennyiségtant kezdett el tanítani. A magyar nyelvi tanszék volt a célja, de inkább matematika, mértan, és építészettan tanítására volt lehetősége. Szeged büszkén ünnepelte a már sikeres egyetemi tanárt, országosan is híres szülöttét. Amikor az egyetem áttelepült Budára, ő is költözött.Pedagógiai munkájának része volt az iskoladrámák szerkesztése, versek gyűjtése, fordítások készítése, ugyanakkor mindez saját irodalmi alkotásainak is az előzménye. Mindennapi fontos szellemi élményévé vált a klasszikusok olvasása. Kibontakozó magyar nyelvű irodalmi munkásságának különös jelentőséget ad, hogy ekkoriban nincs még magyar irodalmi nyelv, az ország hivatalos nyelve a latin. Dugonics sokat fáradozott azon, hogy a magyar nyelvet alkalmassá tegye irodalmi művek tolmácsolására. 

A népnyelvet tartotta ehhez megfelelőnek, amelyet régi és újabb szavakkal is fűszerezett.

A szegedi tájnyelvet is az ő munkáiban csodálhatjuk meg először, annak ellenére, hogy Dugonics anyanyelve a dalmát volt.

Dugonics volt az első magyar író, aki színdarabjaival is nagy tekintélyt és népszerűséget szerzett. Színműírói munkássága az iskoladrámákból nőtt ki. Drámáit sikerrel tűzték műsorra a vándorszínészek társulatai, az 1881-es Bátori Mária például korának legnépszerűbb színdarabjává vált. 

1882-ben készült a Tárházi – Víg szabású játék öt szakaszban.

Bertuch Elfriede címmel írott drámájának magyar átdolgozása volt a Kun László (1885), amelyet Heinrich Gusztáv adott ki. A Toldi Miklós (1893) talán legkevésbé sikerült drámai alkotása.

Kéziratban maradt a nagyszombati egyetemről és a magyar várak történetéről szóló munkája, valamint Sallustius-fordítása. 1808-ban tüdővérzés érte s nyugdíjas éveit a Tisza-parton töltötte unokahúgánál, Beniczki Miklósnénál. Ekkoriban búcsújárók számára is írt egy könyvecskét Radnai történetek címmel (1810), amely a búcsúhely eredetét, a Boldogságos Szűztől nyert kegyelmeket írja le.

Miért tiszteljük Dugonics Andrást?

Dugonics András a legnagyobb szegedi születésű író a 20. századig, Tömörkényig, Móráig, Juhász Gyuláig. Műveivel egyszerre lett a XVIII. század végi nemesi ellenállásnak, a nemzeti öntudatra ébredésnek irodalmi kifejezője és szellemi kincsestára. A 18-19. század fordulóján példakép, ha nem is feltétlen az írók, de a honoráciori középnemesi réteg körében. A felvilágosodás korában a nemzeti érzelmű, hazafias irodalom egyik legnagyobb, mára az irodalmi köztudat elfelejtett alakja. Irodalomra fogékony olvasóközönséget teremtett, feltárta a népies nyelv lehetőségeit. A magyar irodalom kincsének tekintette a magyar erkölcsöt, a nemzeti érzést és a dicső múltat. Esztétikai hiányai ellenére korának ünnepelt írója, a népies iskola vezéralakja volt.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.