Szeged

Vasárnapi kávé: Szegedi Szakképzési Centrum már megkezdte az egyeztetést a BYD gyárral

Vasárnapi kávé: Szegedi Szakképzési Centrum már megkezdte az egyeztetést a BYD gyárral

Piacképes szakma megszerzése és tudatos jövőtervezés a cél a Szegedi Szakképző Centrumban.

Kibédi Péter
2024. március 10., vasárnap
Vasárnapi kávé: Szegedi Szakképzési Centrum már megkezdte az egyeztetést a BYD gyárral

Húsz telephelyen, huszonegy ágazatban, hetvenöt szakmát sajátíthatnak el a Szegedi Szakképzési Centrum diákjai. Jelenleg összesen több, mit hétezer diák tanul a centrum iskoláiban. Erdélyi Margit, a Szakképzési Centrum főigazgatójával a szegedi szakképzés jelenéről, jövőjéről beszélgettünk. Utóbbi új távlatokat is nyithat, mivel már megkezdték az egyeztetést a BYD gyárral, ahova felkészült, Szegeden végzett tanulók érkezhetnek dolgozni.

Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatójának, kollégáinak célje, hogy együtt a piacképes szakmát szerezzenek a diákok

 

- Népszerű Szegeden a szakképzés?
- A számok és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy népszerű, sőt évről évre többen jelentkeznek iskoláinkba. A Szegedi Szakképzési Centrum jelenleg 10 szakképző intézménnyel, 1 akkreditált vizsgaközponttal működik 20 telephelyen, 2 településen Szegeden és Mórahalomon. 

A Dél-alföldi régió legjelentősebb szakképzési centrumaként iskoláink 21 ágazatban 75 szakmára készítik fel a tanulókat. Összesen 7310 fő tanuló és képzésben résztvevő jár a Szegedi Szakképzési Centrum iskoláiba jelenleg, melyből 5474 fő diák tanul nappali tagozaton.

 Ez a létszám a tavalyi tanévhez képest 8 %-kal több. Országos és helyi szinten is a technikumi jelentkezések száma mutat jelentős emelkedést évről-évre, amely azt jelenti, hogy a továbbtanuló 8. osztályosok körében a technikumi képzések keresettek. Nem véletlen, hiszen olyan lehetőséget nyújtanak a technikumok, amellyel az érettségi mellett szakmai végzettséget is szereznek a diákok és nem utolsó sorban nyitott számukra a lehetőség a felsőoktatásba való belépésre, mert a technikusi vizsga emeltszintű érettséginek felel meg. A felnőttek estében azonban nagyon népszerűek a szakképzőiskolai szakmák is, melyeket közismeretnélküli formában, rövid idő alatt, korábbi tudás beszámításával ingyenes formában elvégezhetnek.
- Hogyan épülnek fel a képzések a szakképző iskolában?
- Az oktatás minden esetben az ágazati alapoktatással kezdődik, a technikumokban a 9-10. osztályban, a szakképző iskola 9. osztályban. Ebben a szakaszban megismerik a diákok az adott ágazathoz tartozó szakmák főbb jellemzőit, szakmai alapműveltségre tesznek szert, iskolai tanműhelyeinkben gyakorlatot szereznek. Az ágazati alapvizsgát követően történik meg a szakmaválasztás. Az ágazati alapoktatás szakaszát a szakirányú oktatás, a 10-13. technikum, és 10-11. szakképző iskola szakasza követi. Iskoláinkban a szakirányú oktatás többségében duális képzőhelyeken történik.

Ez azt jelenti, hogy a tanulók szakképzési munkaszerződést kötnek a képzőhellyel, munkavállalói jogviszonyuk lesz, szakképzési munkabért kapnak, de a legfontosabb, hogy valós munkahelyi környezetben sajátítják el a szakmák rejtelmeit. 

Több, mint 500 képzőhellyel állunk kapcsolatban Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében.

A legmodernebb eszközök segítik a diákok szakmai képzését


- A szakmai képzés mellett mi az, ami vonzóvá teheti a Szakképző Centrum iskoláit a diákoknak és a szülőknek?
- Minden intézményünkben kiemelten foglalkozunk tehetséggondozással, esélyegyenlőség biztosításával, a szociális hátrányok kompenzálásával vagy a tanulási kudarcok elkerülése érdekében felzárkóztatással. Hangsúlyt fektetünk a tanulók hasznos szabadidő eltöltésének kérdéskörével is, több iskolánkban működik szakkör, délutáni szabadidős foglalkozás, hangverseny- és színházlátogatás, kirándulások. Iskoláink többségében az Erasmus+ program keretein belül többhetes külföldi szakmai gyakorlaton lehet részt venni, mely a későbbi felsőoktatási továbbtanulásban vagy a munkaerőpiacon álláskeresésnél előnyt jelenthet. Tanulóink számos versenyen érnek el kiemelkedő eredményeket, mely akár azt is eredményezi esetükben, hogy a szakmai vizsga alól mentességet szereznek, illetve a továbbtanulásnál pluszpontot kaphatnak.

A tanulás egyben befektetés is a jövőbe. Mindezt alátámasztja az a tény is, hogy a tanulást gazdaságilag kiegészíti az ösztöndíj és az egyszeri pályakezdési juttatás, a duális képzésben részvevők estében pedig a szakképzési munkabér.

- Azok a fiatalok is helyet találnak maguknak a szakképzésben, akik az általános iskola elvégzése után még nem tudják merre induljanak az életben? Illetve van esélye azoknak is, akik valamiért nem tudták befejezni az általános iskolát?

- Befogadó intézményként a rugalmas tanulási utak által azok számára is megfelelő oktatást kínálunk, akik még nem tudják eldönteni merre induljanak tovább az általános iskolát követően. Számukra az Orientációs évfolyam adhat iránymutatást. Ebben a képzéstípusban kiscsoportos formában a tanulók megismerkednek a különböző életpálya modellekkel, ágazatokat próbálnak ki, gyárlátogatásokon vesznek részt amellett, hogy a matematika és magyar kompetenciák szinten tartása folyamatos, illetve informatikai ismereteket és idegennyelvi vizsgafelkészítést kapnak. Azoknak is segítünk, akik elmúltak 15 évesek, de nem tudták befejezni az általános iskolát. Ők a Dobbantó program keretében alapfokú végzettséget szerezhetnek, ezt követően bekapcsolódhatnak a Műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakma elsajátítására nyílik lehetőségük. A nálunk tanuló diákok ösztöndíjban részesülnek és a szakirányú oktatás során duális képzőhelyeken sajátíthatják el a szakmákat.

Több, mint hétezer diákja van a Szegedi Szakképzési Centrumnak

 

- A középiskola elvégzése után sokan még nem a munka világa felé indulnak, hanem tovább szeretnének tanulni. Milyen lehetőségei vannak erre a diákoknak?
- A technikumi képzésben 5 év alatt érettségit és technikusi oklevelet lehet szerezni. A technikusi oklevél, melyet szakmai vizsga keretében szerezhetnek meg a tanulók, ötödik érettségi vizsgatárgynak felel meg, mindezek mellett emelt szintű érettségi vizsgának minősül, így a felsőfokú továbbtanulás során is előnyt élveznek, akik technikumban végeznek. Okleveles technikusként a szakirányú felsőoktatásban megfelelő eredmény elérése esetén felvételi nélkül folytathatják tanulmányaikat a tanulók. A szakirányú továbbtanulás esetén szakmai ismereteik előnyhöz juttatják őket azokkal szemben is, akik nem tanultak korábban a szakképzésben. A szakképző iskolában 3 év alatt piacképes szakmát kaphatnak nálunk a tanulók és a szakmai vizsga után 2 év alatt az érettségit is megszerezhetik.

A Szegedi Szakképzési Centrum kilenc technikumi képzést nyújtó iskolája közül négy iskola a 2024. évi TOP100-as technikumi rangsoron szerepel, ebből egy iskola, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum az első 10. helyezett között található meg.

- Egyfajta továbbtanulási lehetőség a felnőttképzés is. Itt milyen lehetőséget kínál a Szakképzési Centrum?
- A felnőttek szakmai oktatása keretében munka mellett végezhető képzés formájában szakmai végzettség megszerzésére készítjük fel a jelentkezőket. 

Előzetes tudásbeszámítással vagy tudásméréssel a képzésben résztvevők képzési ideje rugalmasan csökkenthető, akár 6-12 hónap alatt szakmát tudnak szerezni ingyenesen. 

Fentieken túl intézményeinkben jelenleg további 25-féle ingyenes szakmai képzést és költségtérítéses képzést is kínálunk felnőttképzés keretein belül azok számára, akik átképzésben, továbbképzésben gondolkoznak. A szakmai képzéseket a mindenkori munkáltatói igényeket maximálisan figyelembe véve szervezzük.

- A negyvenes korosztálynak, ha olvassa ezt a cikket, a régi szakmunkásképzők világa juthat eszébe. Nem a legmodernebb körülmények között szerezhették meg a szakmai tudást a diákok. Ez mennyiben változott meg mára?

- Korszerű, modern tanműhelyeink kiváló helyszínéül szolgálnak az ágazati alapoktatásban elsajátítandó tudás megszerzéséhez. Mindezt digitális közösségi alkotóműhelyeink egészítik ki, ahol a XXI. századi technikák, technológiák szolgálják az ismeretek elmélyítését, a gyakorlatban történő alkalmazás elsajátítását. A szakirányú oktatás során a régió színvonalas duális képzőhelyein fejleszthetik ismereteiket a tanulók. 

 

Felkészült, innovatív oktatói testületeink a korszerű tudásátadásban állnak a tanulóink mellé.

A Szegedi Szakképzési Centrum sikereit, a minőségi oktatást a különböző közismereti és szakmai versenyeredmények is fémjelzik. A Szakmasztár fesztiválon 2023-ban az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen két első helyezést, egy második helyezést, egy harmadik helyezést, a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen első, második és harmadik helyezést értek el a centrum tanulói. Emellett több országos és nemzetközi versenyeredménnyel büszkélkedhetnek. 2024-ben a Euroskills nemzeti döntőjén első helyezést ért el tanulójuk víz-, gáz- és fűtésszerelő szakágban. A 2024-2025. tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematika tantárgyból döntőbe jutott versenyezőjük, aki március 18-án mutathatja meg tudását a döntőben. De nem csak közismereti és szakmai tanulmányi versenyeken jeleskednek tanulók. A sportversenyeken is szép eredményeket érnek el, diákolimpia döntőbe jutott az egyik iskola kosárlabda csapata, a Megyeri Attila Emlékversenyről két aranyéremmel és két ezüstéremmel tértek haza.

- Milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben?
- A Szegedi Szakképzési Centrum az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával 6,83 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „21. századi szakképző intézmény komplex fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítására, amely újfajta lehetőségeket teremt a szakképzésben tanuló diákok számára. A fejlesztések célja többek között a vonzó tanulási környezet létrehozása, a minőségi szakmai oktatás feltételeinek megteremtése, az energiahatékonyság növelése.
- A BYD beruházása megsokszorozza a szakmunkások munkalehetőségét a régióban, ami feladatot ad Önöknek is. Hogyan készülnek erre?
- A Szegedi Szakképzési Centrum elősegíti a Dél-Alföldi régióban élő fiatalok életkilátásainak javítását, ezért támogatja a piacképes szakképzettség megszerzését, melynek érdekében fontos feladatának tekinti a fiatalok érdeklődésének felkeltését, és a majdani elhelyezkedésüket. 

Jelenleg például egyeztetéseket folytatunk a BYD-gyárral annak érdekében, hogy a nálunk végzett tanulók, képzésben résztvevők megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy a jövőben munkavállalói szerepkörben jelenjenek meg a cégnél, melyet a gyárral közösen kialakításra kerülő képzési programok biztosítanak.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.