Kultúra

Művészettel küzdenek az előítéletek ellen

Művészettel küzdenek az előítéletek ellen

2012. december 21., péntek
Művészettel küzdenek az előítéletek ellen

Magyarországon és a Vajdaságban különböző háttérrel rendelkező, eltérő nemzetiségű és etnikumú egyének tanulták meg az önkifejezés művészi lehetőségeit. A „Kultúra határok nélkül” (CUBE) projekt keretében két újszerű, de külföldön már sikerrel alkalmazott, hazai körülmények között még nem gyakorolt módszert használtak.

Ezek segítségével a projekt megvalósítói (a szegedi Agora alapítvány a társadalomkutatásért és a vajdasági SVI Polgárok Egyesülete) nem a hagyományos módon, a többségi társadalom szemszögéből kívánták bemutatni a kissebséget alkotó csoportok tagjait, hanem lehetőséget biztosítottak számukra a hiteles és reális bemutatkozásra, segítve ezzel elfogadásukat. A projekt résztvevői kétféle programban vehettek részt. Egyrészt elsajátíthatták a jó fényképek készítésének alapjait, valamint iránymutatást kaptak arra vonatkozóan, hogy miképpen tudják saját kultúrájukat bemutatni a fényképezőgép lencséjén keresztül. Ezt követően a tanfolyamot elvégzők fényképeket készítettek saját környezetükről a trénerek útmutatása mellett. Másrészt lehetőség nyílt az Angliában kifejlesztett Önarckép projektbe bekapcsolódni, melyben komplex művészeti eszköztárral (rajz, festés, kollázs-készítés, szövegírás) nyílt lehetőség az önkifejezésre. Így olyan személyes üzenetek jöttek létre, amelyek jelentősen segíthetik a gyakran diszkriminált csoportok előítélet-mentes bemutatkozását. A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt a társadalmi köztudat formálását is fontos célként tűzte ki, ennek megfelelően a projekt lehetőséget kínál arra, hogy a részvevők a művészi önkifejezés eszközeivel készült alkotásaik segítségével széles közönség számára bemutathassák kultúrájukat, életmódjukat, és így közelebb hozzák hozzánk azok világát, akik közöttünk élnek, de akikről olyan kevesen tudunk. Mindennek megfelelően az elkészült önarcképeket és fényképeket különböző helyszínen állítjuk ki mind Magyarországon, mind Szerbiában, külön figyelve arra, hogy iskolákban is rendezünk kiállításokat. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a fogékony fiatalok láthassák hogyan élnek a más kulturális háttérrel rendelkezők, és így reményeink szerint az előítéleteik csökkenthetnek, és toleránsabbá, befogadóbbá válhatnak. Az idei év végén záruló projekt eredményeképpen egy színes kiadvány is készül, amelyben a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások kapnak majd helyet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.