Kultúra

Új kötet Klebelsberg Kuno igazi arcáról

Új kötet Klebelsberg Kuno igazi arcáról

2008. június 17., kedd
Új kötet Klebelsberg Kuno igazi arcáról

Fotók: Gémes Sándor

A két világháború közötti időszak legendás kultuszminisztere, Klebelsberg Kuno életének és munkásságának kevésbé ismert fejezeteit mutatja be „A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter" címmel nemrégiben Szegeden megjelent tanulmánykötet. A Miklós Péter (képünkön) történész-muzeológus szerkesztette munka minden bizonnyal hozzájárul a magyar művelődéspolitikában meghatározó szerepet betöltő miniszter életművének reálisabb értékeléséhez.

Klebelsberg Kuno

tevékenysége a modern korral foglalkozó történészek mellett többnyire a kulturális és oktatási szakterületeken tevékenykedők számára ismert. Ezt a kört szélesítve a könyvvel meg szeretnék szólítani valamennyi, a kulturális értékek megőrzése és ápolása iránt fogékony polgárt, abban bízva, hogy kötetünk segítségével jobban megismerik majd a két világháború közötti magyar művelődéspolitika alapjait megteremtő miniszter munkásságát" - írja bevezetőjében a szerkesztő,

Miklós Péter

, az SZTE Történeti Intézet és a Fekete Ház munkatársa, a SZEGEDma.hu publicistája.

A népiskolák atyja

Az 1922-1931 között a kultuszminiszeri tisztséget betöltő Klebelsberg munkássága máig is vitatott, megítélése összemosódik a Horthy-rendszerről kialakított - nem feltétlenül pontos és objektív - képpel. Miklós Péter szerint a hosszú tagadás helyét a hallgatás kezdte felváltani, ezért is lehet különösen fontos a most megjelent kötet: „Nagyon nehéz a dolga a mai kutatásnak, hiszen több mint negyvenéves hátrányt kell behoznia. Klebelsberget az államszocializmus korában reakciós kultuszminiszerként, a Horthy-fasizmus lelkes kiszolgálójaként tartották számon, csak a rendszerváltás után kezdődhetett meg lassú rehabilitálása". Klebelsberget ugyanakkor a magyar művelődéspolitika egyik legnagyobb alakjaként tarthatjuk számon. Legnagyobb munkája a közel ötezer tanítói lakás és népiskola létrehozása és működtetése, ami az analfabétizmus ellen folytatott küzdelem, a paraszti sorból érkező magyar értelmiségi elit kinevelésének lett fontos eszköze.

Központtá tette Szegedet

Ugyanakkor - sorolja tovább Miklós Péter - Szeged is rengeteget köszönhet neki: a város arculatát, a Dóm teret, a templomot, a püspöki palotát, a természettudományi kar épületeit, a klinikasort mind az ő minisztersége, irányítása alatt építették, az ő közreműködésével vált a Tisza-parti kisváros egyetemi központtá és katolikus egyházmegyei székhellyé. „Azt is tudni kell, hogy a köztudatban még mindig zsidókorlátozóként élő Klebelsberg nevéhez fűződik a húszas évek végén a numerus clausus megszüntetése. Ezt egyébként elsősorban a németség ellen irányították, hiszen a klebelsbergi neonacionalizmus és kultúrfölény egyik legnagyobb tézise az volt, hogy a magyarság bizonyítsa be a germán kultúrkörtől független entitását. Politikai nemzetként értelmezte a nemzetet, azaz ennyiben a klasszikus liberálisokhoz csatlakozva felismerte, hogy vallásától és anyanyelvétől függetlenül mindenki a magyar nemzet részének tekinthető, aki a magyar állam polgára akar lenni" - mondja a történész. Miklós Péter mindezek tükrében elgondolkodtatónak tartja, hogy bár Szegeden közterületet neveztek el a miniszterről, s szobrot is állítottak tiszteletére - mindkettőt polgári városvezetés idejében -, úgy tűnik, jelenleg sem a város, sem az egyetem nem törődik igazán a klebelsbergi életművel.

Olvasmányos, egységes életrajzi mű szükséges

A Belvedere Meridionale kiadó gondozásában megjelent új kötet a tavaly októberben Klebelsberg halálának 75. évfordulója alkalmából a Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány - melynek a szerkesztő kuratóriumi elnöke - által rendezett konferencia tudományos-szakmai előadásaira épül, de kiegészül a téma legjelesebb szakértőinek tanulmányaival is.

A szövegek többsége vagy a szerzője, vagy a témája révén kötődik Szegedhez, a szegedi nagytájhoz. Néhány ezek közül, csak ízelítőképpen! A Klebelsbergről három kiadást megért monográfiát jegyző

T. Kiss Tamás

két írása olvasható a könyvben: az egyik életének és munkásságának fő vonalait mutatja be, a másik egyházpolitikáját elemzi.

Ujváry Gábor

a külföldi magyar intézetekről, a klebelsbergi kulturális külpolitikáról értekezik,

Sipos József

1922-es belügyminiszterségét vázolja.

Bogoly József Ágoston

a kultúratudomány módszertanával végzett, új típusú kutatásaiba enged bepillantást.

Minker Emil

a szegedi egyetem kolozsvári hagyományait, 1921-1928 közti történetét veszi górcső alá,

Jancsák Csaba

a tanítóképző főiskola és az egyetem kapcsolatának kezdeteiről ír,

Koncz Sándor

a Hódmezővásárhely külterületén alapított klebelsbergi népiskolák működését ábrázolja. Miklós Péter Klebelsberg 1930-as tervét mutatja be: eszerint az egyetem mellett hittudományi kar jött volna létre a református többsége megtörése érdekében. A SZEGEDma.hu munkatársa,

Haág Zalán

pedig a klebelsbergi értékeléshez ad szempontokat. A szerkesztő - mint mondja - teljes mértékben egyetért azzal, amit a könyvbemutatón

Szegfű László

korábbi tanszékvezető főiskolai tanár és

Zombori István

megyei múzeumigazgató megfogalmazott. Miklós Péter szerint is sok ilyen kötetre, konferenciára, kutatásra van szükség ahhoz, hogy egy olvasmányos, a középiskolások és egyetemisták számára is forgatható, egységes Klebelsberg-életrajz szülessen, mely segítheti az objektív tájékozódást, az életmű hiteles megismerését.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.