Közélet

Gróf Klebelsberg Kunóról emlékezett meg a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinete

Gróf Klebelsberg Kunóról emlékezett meg a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinete

2023. szeptember 15., péntek
Gróf Klebelsberg Kunóról emlékezett meg a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinete

Szeged emlékezetébe mélyen beleivódott gróf Klebelsberg Kunó munkássága, aki a város országgyűlési képviselőjeként nem csak hazájáért, hanem a városért is rengeteget tett. Személye iránti tiszteletet mi sem bizonyít jobban, minthogy az egyik városrész egészen 1958-ig a Gróf Klebelsberg Kunó-telep nevet viselte. A rendszerváltás utáni első polgármester, a FIDESZ-SZDSZ által jelölt dr. Lippai Pál 1992-ben ismét a kultúrpolitikusról nevezte el a városrészt, ekkor már Klebelsberg-telepként. 2011 óta pedig az egyetem könyvtára is a nevét viseli.

Szerteágazó és kiemelkedő munkássága azonban nem csak a szegediek számára teremtett példaképet – amilyen személyre ma is szüksége lenne a városnak – hanem valamennyi magyar számára mai napig ad iránymutatást a tevékenysége.

A Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinete megemlékezve Klebelsbergről, „Egy igaz magyar hazafi emlékére” szalaggal ellátott koszorút helyezett el a sírján. A kabinetvezető, Gáspár Kolos kiemelte, az egykori politikus személye példakép lehet a Magyarországért és a városért való odaadásban.

KlebelsbergKunó szerepe elévülhetetlen a trianoni tragédiát követő országépítésben. Klebelsberg felismerte, hogy megmaradásunk kulcsa kultúrnemzet mivoltunkbanrejlik. A magyarok ereje szívükben, elméjükben, saját kultúrájukban lakozik. Az egykori miniszter szellemét képviselve, törekednünk kell arra, hogy a magyarságot ma is gyökereikre büszke, testileg-lelkileg egészséges, patrióta tudatú nemzedékek alkossák”

- fogalmazott Gáspár Kolos.

„Gondolattal, szóval, írással és alkotásokkal szolgálta hazáját és Szeged városát. Virulásuk felett virraszt a feltámadásig” – áll Klebelsberg és hitvese sírján a felirat, amelyet Szalay József, a Dugonics Társaság elnöke fogalmazott.

Gróf Klebelsberg Kunó, a Horthy-korszak legkiemelkedőbb oktatáspolitikusa, aki a kultúrfölény jelszavával egyszerre tűzte ki célul a tudományos intézményrendszer és az iskolahálózat nagyarányú fejlesztését. Közel egy évtizedes minisztersége alatt bőkezű támogatásban részesítette az oktatás és a művelődés szinte minden szféráját: népiskolákat építtetett, három év alatt ötezer tantermet építtetett, az elszakított területek intézményeit Magyarországra telepítette – a kolozsvári egyetem Szegeden, a pozsonyi pedig Pécsen talált új otthont – és fejlesztette a meglévő felsőoktatási intézményeket, valamint kutatóközpontokat és külföldi kollégiumokat hozott létre a tehetséges ifjúság képzésére.

Többek között Szeged jelképe, a Szegedi Dóm szintén az ő buzgó támogatásával épült meg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.