Közélet

Farsangidő, hamvazószerdáig

Farsangidő, hamvazószerdáig

2023. január 7., szombat
Farsangidő, hamvazószerdáig

Az egyik legősibb keresztény ünnep, vízkereszt, másik nevén Urunk megérkezése napjával lezárult a karácsonyi tizenkettednek nevezett kisdedköszöntő időszak; és már a farsang, az itt élők régi szavával a „fássáng” idejébe léptünk.

A néphagyomány egykor ezt a Háromkirály-járás ősi szokásával vezette be. Pásztorgúnyát öltött gyerekek meg ifjak járták az utcát, tréfás rigmusokat, játékos verseket mondtak, hurka, kolbász és sütemény reményében. A vízkereszt-napi alamizsnagyűjtés évszázados szokása is ezzel rokon. A pásztorok mondókái megidézték a napkeleti bölcsek, a „háromkirályok” betlehemi látogatását, ahogy az a legendákban megmaradt.

A sámánvilág archaikus szavai is föllelhetők az évszázadok óta szinte érintetlenül hagyott köszöntőénekben: „Happ, happ, fássáng! / itt őtték az ártánt…” És ami a legfontosabb, a ház népének szánt jókívánság: „Adjon az Úristen ennek a gazdának / két szép ökröt, három véka árpát, négy véka rozsot, / hejj regö rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.” Némely szövegváltozat: adjon az Úristen nyolc kis bérest, a gazdának arany ekét a kezébe, arany búzát a földjébe, kulacsába bort, mellé kalácsot, és a gazda meg az összes családtagja „olyan egészségös legyön, mint a makk!”

A farsang azonban, ahogy haladt az idő, a kis regösök mellett alakoskodók, maskarások zajos vonulásától, olykor vad játékaitól volt hangos. Megkezdődtek a bálok, s azokkal olykor együtt jártak a mértéktelen tivornyák, meg az ősi emberi vágyat, a rejtekezést kifejező álarcos vigalmak. Ezeket – Bálint Sándor szavai szerint – „kozmikus emberi igénye miatt” a középkor óta az Egyház is mindinkább tűrni volt kénytelen…

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.