Közélet

Karácsonyi szalma, csóvakötés, sóhintés – a nap egykor volt tartozékai

Karácsonyi szalma, csóvakötés, sóhintés – a nap egykor volt tartozékai

2022. december 26., hétfő
Karácsonyi szalma, csóvakötés, sóhintés – a nap egykor volt tartozékai

Kettős tartalmat hordoz ez a mai hétkezdet: az ünnep másnapja, egyben István protomártír, vagyis az első keresztény vértanú emlékére szentelt nap. És még mennyi minden kötődött hozzá a régi időkben… Volt, ahol legénybíróválasztást rendeztek ekkor, másutt a szabócéh tartotta szokásos ünnepi miséjét, megint másutt a temetőkápolnában szertartás zajlott, István vértanúhalálára emlékezve.

De még egy fontos szerepe volt e napnak, jelesül: ki a szabadba! A meghitt, kicsit bezárkózós családi ünnep rokonlátogató-névnapköszöntő ideje volt ez. És a szánkózásé, hóemberépítésé, már ha volt hó egyáltalán. Igazi „gyermeknap” is volt tehát.

Ha a régmúlt időkbe pillantunk: az ókorban kivételes István-tisztelet nyomai meglelhetők jóval később is, sok mesterségbeli tisztelte patrónusaként: a szegedi szűrszabók például, akik a céhmester választását ekkor rendezték. De ugyanilyen becsben tartották a kőmívesek, kőfaragók, sőt, még a parittyázók, vagyis ezzel vadászók is – ez a mártír halálára, a megkövezésre utal. Egy hajdani búcsúvezér és énekköltő, Orosz István fohászából való részlet: „Üdvözlégy óh dicsőséges Szent Istvány mártily, ki a Jézus Krisztus kínszenvedése és halála után első voltál, ki véredet ontád Jézusért. Agyonköveztettél, kövek zápora alatt adtad ki szent lelkedet. Imádkozzál érettünk bűnösökért Szent István mártily, hogy a mennyei boldogságba hozzád juthassunk, veled imádhassuk Jézus Krisztust mindörökké, amen.”

István a lovak védőszentje is volt. Hogy miért lett az, nincs rá pontos magyarázat. Ám erre utal az a szokás, hogy a gazdák ezen a napon lakhelyüket, földjüket lovon megkerülték, így hitük szerint körülzárták, és a mártír érdemeiért megnyílt ég oltalmába ajánlották. A víz, a vetőmagvak és a takarmány ekkor való papi megáldásától a termés, az életszükséglet biztosítását remélték.

Az egyház a kutatók megítélése szerint a Szent István-ünnepet céltudatosan helyezte erre a napra, hogy ezzel a téli napforduló idején szokásos ősi, pogány, vad vigadozásokat semlegesítsék, de azt tűrte, hogy az emberek nagy áldomást üljenek. A legények ezt kilovaglással, vágtaversennyel körítették, ami után a vendéglőben áldomást ittak. Máig élő szokás a név viselőinek baráti körben köszöntése, az István-áldás. A középkorban a vértanú kultusza „a népi barokk jámborságban a karácsonyi áhítatformák gazdagsága miatt kissé háttérbe szorult” – fogalmaz az egyháztörténeti tanulmány.

A karácsonyünnep másnapjának megüléséhez ugyanúgy hozzátartozott a közös lakoma, mint az előző naphoz. Ez alkalommal sok helyen szerencsehozó karácsonyi szalma, széna, kukorica került az asztal alá, egyfajta megszentelő, megtisztító szándékkal. A szegedi nagytáj népének szokása volt a karácsonyesti szénából kötött csóvát a tehén jászla fölé tenni, hogy a vész a jószágtól távol maradjon. A szentelt sónak is szerepe volt ekkor, az öreg tápaiak még a múlt század hatvanas éveiben is sóval hitették meg a jószágot, az alsóvárosaik pedig a jó termés reményében a vetőmagra szórtak egy keveset. És bizakodtak…

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.