Közélet

Megduplázta Kopasz Bálint támogatását Algyő

Megduplázta Kopasz Bálint támogatását Algyő

2017. július 21., péntek
Megduplázta Kopasz Bálint támogatását Algyő
algyo_testuleti001kf

Újabb egy évig támogatja Kopasz Bálintot az algyői képviselő-testület – erről is döntött ülésén a grémium. Hamarosan útfelújítások kezdődnek a nagyközségben, ám az iskola külső rekonstrukciója csúszik, érvényteleníteni kellett ugyanis a közbeszerzést, akárcsak a délnyugati lakóparknál az út, járda és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére vonatkozót, a jelentkezők ugyanis hibás ajánlatokat tettek.

Az utolsó rendes ülését tartotta a jelenlegi képviselő-testület az időközi választás előtt, a grémium tagjai csak az Algyőre tervezett idősotthon kapcsán vitatkoztak, ami egyesek részéről egyfajta kampánybeszédnek is beillett. A négyfős Fidesz-frakció és a volt polgármester támogató szavazatával korábban arról döntött a testület, hogy egy megvalósíthatósági tanulmányt készíttetnek, öt helyről kértek be árajánlatot, négy érkezett be. A napirendi pont tárgyalásánál

Herczeg József

azt javasolta, a következő képviselő-testület döntsön a kérdésről, szerinte a leköszönő grémiumnak ugyanis nem illik kötelezettségvállalást hagynia örökül. A Fidesz-frakciót vezető

Pongrácz Tamás

arról beszélt, hogy szerinte a maga módján a testület minden tagja támogatja, hogy legyen idősek otthona Algyőn, s szerinte a megoldás elodázása, ha nem választanak a beérkezett árajánlatok közül. Azt javasolta, fogadják el a legolcsóbb, nagyjából 3 milliós ajánlatot, amit viszont

Molnár Áron

polgármester nem tartott megfelelőnek. Indoklásként elmondta, hárman is nagyjából bruttó 11 millióért vállalnák el a tanulmány elkészítését, amit rendkívül soknak tart, a negyedik pályázó pedig ugyanazt a munkát 3 millióért végezné el, s ez a többi ajánlat fényében komolytalannak tűnik. Felhívta a képviselők figyelmét arra is, hogy az árajánlattevő – valószínűleg véletlenül – egy levelezést is benne hagyott e-mailjében, amiből a polgármester szerint az látszik, hogy hasraütés-szerűen határozta meg a 3 milliós árat. A megvalósíthatósági tanulmány készítését kezdeményező

Kassné Bakó Ildikó

egészségügyi tanácsnok arra emlékeztetett, hogy minden képviselő támogatta, hogy létesüljön idősek otthona a településen, igény van a 2008-ban megszűnt intézmény helyett másikra, ahol az időseket gondozzák. Nem értett egyet a döntés elodázásával, amire Molnár megjegyezte, maga a tanulmányterv is elodázás, szerinte felesleget 11 milliót szánni egy olyan dokumentációra, amely sok nyitott kérdést fog majd hagyni maga után.

Gubacsi Enikő

alpolgármester szerint nem kérdés, hogy Algyőn szükség lenne idősotthonra, de feleslegesnek tartja most a tanulmányt, másrészt Herczeggel egyetértett abban, hogy nem korrekt a következő testületre nézve elköteleződni mellette és elkölteni 11 millió forintot.

Roczkó András

azzal érvelt, hogy ha a szálloda építése előtt lett volna tanulmány, nem támogatta volna senki, hogy ott épüljön meg, ahova végül került, szerinte ezért fontos előzetesen felmérést készíteni.

Balázs Zsolt

pedig arról beszélt, hogy az algyői intézményi háttérnek is van annyi információja, amelynek az adatait felhasználva tanulmány nélkül is meg tudják ítélni, hogy milyen otthonra is lenne szükség.

algyo_testuleti004kf

Végül név szerint szavaztak a kérdésről, a tanulmányterv készíttetését Kassné Bakó Ildikó, Pongrácz Tamás és Roczkó András támogatta, így nem kapott többséget az előterjesztés, vagyis a szeptemberben felálló új képviselő-testület hozhat majd döntést a kérdésben.

Csúszni fog az iskola külső rekonstrukciója

Elhangzott az is, hogy idén két ütemben valósítják meg a belterületi utak aszfaltozását, az első etapban a legkedvezőbb árajánlatot elfogadva 33,3 millió forintból újul meg a Boróka, a Könyök, a Prágai és a Szamóca utca. A délnyugati lakópark második ütemének a villamosenergia-ellátására érkezett ajánlatot egyhangúlag fogadta el a testület, ám az első ütem út, járda és csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére kiírt közbeszerzést érvénytelenítették. Molnár Áron polgármester elmondta, több vállalkozást hívtak meg, ajánlatokat is adtak, de nem voltak teljesen felkészülve a vállalkozások, hiányos dokumentációkat adtak be, ezért a közbeszerzési bizottság azt javasolta, nyilvánítsák eredménytelennek a tendert és újat írjanak ki, amit elfogadtak a képviselők. Csúszni fog az általános iskola külső homlokzatának a rendbetétele is, ugyanis a közbeszerzésre jelentkezett egyik ajánlattevő hiányos dokumentációt nyújtott be, a másik pedig jelentősen túllépte az erre szánt keretet.Molnár Áron arról tájékoztatott, hogy a parkettacsere megfelelő ütemben zajlik, és arról is döntöttek, hogy az érintett termeknél tisztasági festést is végeztetnek az iskolakezdésre. „Mivel a külső felújításra új közbeszerzést kell kiírnunk, reálisan csak az ősz végére fejeződhet be, bár a munkálatok kevésbé fogják zavarni a falak között zajló munkát” – jegyezte meg. Szakértőkkel vizsgáltatták meg a 2011 szeptembere óta használatban lévő épületet, akik megállapították, hogy a kivitelezés során több dolgot kifelejtettek, a homlokzat egy része ezért zöldül, ami szigetelési problémát jelent. Ezen felül úgy tűnik, hogy a vakolat sem olyan minőségű, mint ami elő volt írva, továbbá a homlokzaton lévő fa elemek is elhasználódtak, valószínűleg a nem megfelelő technológia alkalmazása miatt.

Jövő tavaszra újul meg a négyszög tó

Csaknem 50 millió forintot nyert az algyői önkormányzat a négyszög tó fejlesztésére. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló fejlesztés legfőbb célja, hogy záportározóvá alakítsák a területet, s ezzel megoldják a környék belvízgondjait. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, és már a szerződések aláírása van folyamatban. A tervek szerint a kivitelezést jövő év február végén fejeznék be. Pályázatot ír ki az önkormányzat az Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezetői beosztásának ellátására, a jelenlegi igazgató,

Bene Zoltán

augusztus végéig igazgatja az intézményt. A napirendi pont tárgyalásakor Molnár Áron elmondta, a központi szabályozás nagyjából behatárolja, milyen feltételekkel lehet egy ilyen állást betölteni, nagy mozgástere nincs az önkormányzatnak. A jogi bizottság javaslatát ismertetve

Gonda János

elmondta, augusztus 15-i hatállyal írják ki a pályázatot, a posztot pedig november közepétől töltheti be új vezető. Azt is javasolta, hogy a bíráló bizottságnak legyen tagja az aljegyző, a jogi bizottság elnöke és egy általa delegált személy.

Újabb egy évig támogatják „Algyő arcát”

Tavaly kötött

szponzori szerződést

a tehetséges sportolóval az önkormányzat, az Algyő SK kajakosának akkor egy évre szavaztak meg anyagi támogatást. Mivel a szerződéses időszak hamarosan lejár, ismételten a képviselő-testület elé került a téma. Molnár Áron kifejtette,

Kopasz Bálint

fejlődése töretlen, s már nemcsak Algyő látja, hogy nagy reménység. Hozzátette, további támogatása plusz elem lehet, amivel a település elismeri őt, ezért javasolta, hogy továbbra is szponzorálják. A jogi bizottság a tavalyi havi 100 ezer forint megduplázására tett javaslatot, amit egyhangúlag szavazott meg a testület. Akárcsak a jelen időszakban, a következő egy évben is egy összegben megkapja a támogatást Kopasz Bálint, hogy a felkészüléséhez a legoptimálisabban fel tudja használni az összeget.

Torma Tiborné R. Nagy Mária

a bizottsági javaslat indoklásaként elmondta, egyre több versenyen vesz részt Kopasz Bálint, így egyre több helyen viszi Algyő hírét a világban, ezért is javasolták, hogy megduplázzák a neki szánt keretet. Gonda János hozzátette, a sportoló immár valóban Algyő arcává vált, sikeres pályafutását szeretnék ilyen módon is támogatni. A testületi ülésen elhangzott az is, hogy várhatóan szeptemberre, az új nevelési év kezdetére elkészül az óvoda bővítése, az új csoportszoba kialakításáról még korábban döntöttek a képviselők. Molnár Áron portálunknak elmondta, a szeptemberi beiratkozókat 215 körülire teszik, mag 2014-ben nagyjából 175 volt a létszám. „Bárcsak minden polgármesternek olyan gondjai lennének, hogy a gyermeklétszám növekedése miatt kelljen fejlesztéseket eszközölni” – jegyezte meg. Az intézmény egy része már konténeres bővítéssel lett kialakítva és az új csoportszobánál is ezt a megoldást választották. A zöld terület növelését is elkezdték, hiszen lassan elérik a 40%-os beépítettséget a területen. Az intézménnyel szomszédos telkekre elővásárlási jogot jegyeztettek be, az egyik ingatlanra jelentkezett is vevő, s úgy tűnik, hogy a hátsó kertrészt eladja a településnek. A kertvég és az óvoda között azonban még van egy telek, annak tulajdonosával is tárgyalásokat folytattak, abból jelenleg egy kis részt vesz meg az önkormányzat, így biztosított lesz az átjárás. A háziorvosok javaslatát is támogatták, akik minimális körzetmódosítást kezdeményeztek a Komp utcánál. Ezen felül azt is meghatározták, hogy az épülő délnyugati lakópark egyes utcái melyik háziorvosi körzethez tartozzanak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.