Közélet

Újragondolt negyedszázad – Horthy-konferencia a téves beidegződések és a hamis mítoszok ellen

Újragondolt negyedszázad – Horthy-konferencia a téves beidegződések és a hamis mítoszok ellen

2016. november 26., szombat
Újragondolt negyedszázad – Horthy-konferencia a téves beidegződések és a hamis mítoszok ellen
horthy-korszak_konferencia007kf

Hatodízben rendeztek tudományos konferenciát a Horthy-korszakról azzal a céllal Újragondolt negyedszázad címmel, hogy a legfrissebb kutatási eredmények felvonultatásával árnyalják a két világháború közötti időszakról kialakult képet. A rendezvényen a VITEK által alapított Közép-Európa Kutatásáért Díjakat is átadták három kategóriában.

„A Horthy-korszaknak borzasztóan ellentétes a megítélése, a baloldali és liberális történészek gyalázzák és igyekeznek elmondani a lehető legrosszabbat elmondani erről az időszakról, a másik oldalon pedig van egy kis csapat, akik az ókori bölcsesség, az aranyközépút mentén próbálják bemutatni a korszakot, vagyis a poszt-marxista sémákat egy objektív történelmi szemlélettel igyekszünk felváltani” – indokolta a SZEGEDma.hu-nak

Gulyás László

, a Szegedi Tudományegyetem történésze, a tudományos tanácskozás szervezője, miért is lehet mindig újat mondani erről az időszakról, s miért is lesz hosszú életű az Újragondolt negyedszázad címet viselő konferenciasorozat. Hozzátette, a résztvevő kutatók immár hatodjára hozták el a legfrissebb kutatásai eredményeket a tudományos konferenciára, s ezek mentén egy újfajta Horthy-korszak kép formálódhat. Erre Gulyás László szerint azért is van szükség, mert a kommunizmus és szocializmus 45 évig tartott, míg a demokráciánk 25 éves, és időbe telik ellensúlyozni az előző korszak beidegződéseit. „Rossz beidegződésekből nincs hiány, a hamis mítoszok közé tartozik, hogy

Horthy Miklós

kormányzót a baloldal hazánk utolsó csatlósaként emlegeti, ami nagyjából arról szól, hogy 1933-ban Magyarország lelkesen szolgálta a német hatalmat annak 1945-ös bukásáig. Ezzel szemben a kutatásokból kiderül, hogy a magyar külpolitika önálló utakon próbált járni, s emiatt nagyon sok konfliktusa is volt Németországgal, s nagyon sok esetben a magyar miniszterelnökök, Horthy és

Gömbös Gyula

is ütközött például

Hitlerrel

, s ezekben az esetekben a mindenkori magyar államférfiak minden esetben a magyar állam érdekeit képviselték a német állam érdekeivel szemben. Vagyis hamis az a kép, hogy Magyarország gondolkodás nélkül szolgálta ki a harmadik birodalmat. Ezt a beidegződést félre kell dobni, s egy sokkal árnyaltabb képet kell felvázolni ehelyett” – magyarázta Gulyás László. A történész legújabb, a konferencián bemutatott kötete is ezzel a témával foglalkozik. Az Attraktor kiadó „FIAT IUSTIA. A Horthy-korszak revideált története” könyvsorozatában megjelent, A Horthy-korszak külpolitikája 4. – A revíziós sikerek 1. – A Felvidék és a Kárpátalja visszatérése 1937-1939 című könyv kapcsán

Vizi László Tamás

, a Kodolányi János Főiskola oktatási rektorhelyettese azt hangsúlyozta, hogy a kiadvány újszerűsége abban rejlik, hogy bemutatja a magyar külpolitika szembenállását a német elképzelésekkel, láttatja, hogy a magyar külpolitikának önálló arca volt akkoriban, s elképzeléseiket próbálták kőkeményen keresztülvinni a német érdekekkel szemben is.

horthy-korszak_konferencia001kf

A SZAB-székházban rendezett tudományos konferencián

Újváry Gábor

, a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője Tudomány és politika válaszútján címmel

Hóman Bálint

megítéléséről tartott előadást. Portálunknak kérdésére elmondta, mindig azt mondja a diákjainak, ne menjen történésznek az, aki nem fogadja el, hogy egy-egy témáról akár tízféle igazság is élhet egymás mellett, hiszen azokat a tényeket, amiket ismerünk, többféleképp lehet interpretálni. Mint mondta, Hóman Bálinttal kapcsolatban az utóbbi időben sok új forrás nem került elő, de azt az óriási hagyatékot, amit utána maradt, s amelyet az Széchenyi-könyvtár őriz, egyedül Újváry nézte át teljes terjedelmében. „A közelmúltban nagyon sok vita volt Hóman személyével kapcsolatban azért, mert 2015 márciusában a

Fővárosi Törvényszék felmentette a háborús vádak alól

, amelyekkel 1946-ban vádolták és elítélték. Ezt egy komoly publicisztikai kampány követte, amelyben Hóman Bálint cselekedetei közül főként a negatív vonásokat emelték ki. Elsősorban arra hivatkoztak, hogy megszavazott két zsidótörvényt, illetve hogy komoly szerepet játszott a zsidók állampolgári jogainak korlátozásában. Ezek tények, de ezeken felül teljességgel igazolhatatlan dolgokat is a szemére vetettek, olyanokat, amelyeket cáfolnak a források. Azt gondolom, minden ember életútját egész pályájára kiterjedően kell vizsgálni, nem egy időszakot kiragadva” – hangsúlyozta Újváry Gábor. Elmondta, Hóman esetében fontos tudni, ha az 1910-es esztendőket nézzük, akkor egy kimondottan filoszemita fiatalembert látunk, míg a ’30-as években már egy antiszemita politikust. Később megrettent attól, amit 1944-ben a zsidóüldözések idején látott, s nagyon sok zsidó származású tudós és művész mentesítésében játszott szerepet, ezzel a deportálástól mentett meg többeket. Ezen felül ó az egyedüli a szabadlábon lévő magyar politikusok közül, aki 1944 márciusában tiltakozik a német megszállás ellen. A Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője leszögezte, ezeket a tényeket is figyelembe kell venni Hóman Bálint megítélésénél, hiszen nem lehet úgy értékelni, hogy nem teljességégben nézzük magát az embert és cselekedeteit. „Még 2008-ban döntöttünk úgy néhány barátommal,

Haág Zalánal

(KDNP) és

Rózsavölgyi Józseffel

(Fidesz-L.É.T.), hogy a Horthy-korszakról szervezünk egy eseményt, ahol 8-10 előadó és a témához kapcsolódó kiállítás mutatta be tudományos igényességgel azt az időszakot. Ezt két év szervezőmunkájának eredményeként egy 30 szerző tanulmányát tartalmazó kötet követte, ami a szerkesztésemben Újragondolt negyedszázad címmel látott napvilágot. Miután a könyvnek viszonylag jó szakmai fogadtatása volt, elfogyott a kiadónál minden példány, felmerült az ötlet, hogy ezt a gondolatkört, azaz a két világháború közötti kurzusnak, politikai rendszernek az újragondolását tovább kellene folytatni. Ekkor találkoztam Gulyás László professzor törekvéseivel és az ő Közép-európai Közlemények címet viselő lapjával, s eldöntöttük, hogy újraélesztjük ezt a konferenciát és az Újragondolt negyedszázad projektet is. Ennek keretében az elmúlt öt évben mintegy 300 előadás hangzott el, amelyek nyomán több mint 100 publikáció, cikk és tanulmány született” – elevenítette fel a kezdeteket

Miklós Péter

. A vásárhelyi Emlékpont múzeum igazgatója úgy értékelt, a legfőbb eredményük, hogy hatodjára is meg tudták rendezni a konferenciát, amelyen történészek, egészen a professzoroktól a fiatal kutatókig forrás-centrikusan, 21. századi látásmóddal értekeztek a Horthy-korszakról. Mindezt civil szervezeti háttérrel, a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) elnevezésű kutatóintézet szervezésében. Hozzátette, a szerzők és az előadók többsége fiatal, ami azért fontos, mert a rendszerváltás után születettek a szocializmuskori kliséktől mentesen tudnak olvasni a Horthy-korszakban keletkezett szövegeket, és nemzetközi levéltári kitekintéssel végzik kutatómunkájukat úgy, hogy nem vezérlik őket prekoncepciók, és ezt az időszakot nem feketeként vagy fehérként, hanem a magas sokszínűségében képesek látni és láttatni. A VITEK egy elismerést is alapított, első ízben adták át a Közép-Európa Kutatásáért Díjat. Életműdíjat kapott

Gazdag Ferenc

professzor, a senior díjat Újváry Gábornak ítélték oda, míg a junior díjat Miklós Péter vehette át.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.