Közélet

Lázár János és Kövér László mond ünnepi beszédet Makón

Lázár János és Kövér László mond ünnepi beszédet Makón

2016. október 26., szerda
Lázár János és Kövér László mond ünnepi beszédet Makón

Október 28-án, 10 órakor ünnepélyes keretek között kerül újraállításra Návay Lajos 1945-ben lerombolt szobra Makón. A vértanúhalált halt magyar politikusra, országgyűlési képviselőre, a képviselőház elnökére, a végül be nem iktatott Hadik-kormány belügyminiszterére az avatóünnepségen Farkas Éva Erzsébet, Makó város polgármestere, Lázár János országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kövér László, az Országgyűlés elnöke emlékezik.

Návay Lajos

1870. szeptember 18-án született Földeákon. A gimnázium után jogi tanulmányokat folytatott, 1891-ben az államtudományok doktorává avatták Budapesten. Közigazgatási, közéleti munkája 1892-ben vette kezdetét, ekkor Csanád vármegye tiszteletbeli aljegyzője, három évvel később már tiszteletbeli főszolgabíró, 1897-től Csanád vármegye megválasztott főjegyzője lett. 1901 decemberében „egyhangú lelkesedéssel” Csanád vármegye alispánjává választották. 1905-től - Battonya város országgyűlési képviselőjeként - kezdett el országos politikával foglalkozni, a képviselőház 1906. április 26-án választotta meg alelnöknek. 1910-ben Temesvár országgyűlési képviselője, egy év múlva 1911-ben képviselőházi elnökké választják. 1918-ig volt országgyűlés képviselő. 1918-ban a harmadik Wekerle-kormány után miniszterelnök-jelölt, de a jelölést nem fogadta el. Az október 29-én kinevezett Hadik-kormány belügyminisztere, a kabinet azonban a másnap kitört „őszirózsás forradalom” miatt végül nem lépett hivatalba. 1919-ben, a román katonai alakulatok érkezésének hírére elrendelt túlhajtott rekvirálások hatására fellázadt makóiak ellen a Vörös Őrség hírhedt terrorista különítményét vezényelték ki. A „Lenin fiúk” néven elhíresült terrorcsapat az antant erők elöli visszavonulás során túszokat ejtett, köztük Návay Lajost és

Návay Ivánt

, akiket Szentes-Csongrád-Kiskunfélegyháza vasúti vonalon, a Szamuely halálvonataként hírhedté vált különítmény szállította el. A kiskunfélegyházi vasútállomásnál április 29-én a terrorkatonák rögtönzött vésztörvényszéket tartottak, majd kegyetlenül kivégezték a Návay testvéreket és

Kiss Bélát

, Szentes jegyzőjét. Návay Lajos, közigazgatási és politikai munkája során első helyre mindig a köz szolgálatát helyezte. Közéleti munkájának első éveiben megfogalmazott politikai hitvallásához mindvégig hű maradt: szolgálatot tenni a köznek, szolgálni akképp, hogy az egyén érdeke mindig háttérbe szoruljon a magasabb rendű eszményi cél, a közjó és a haza fogalma mellett. Munkája és törekvései között kiemelkedő a munkások kizsákmányolása és a szegénység elleni küzdelem, valamint a közigazgatási rendszer hatékonyabbá, igazságosabbá tétele és a választójog kiszélesítése, demokratikusabbá tétele érdekében végzett többéves, következetes munka. Utóbbira vonatkozóan már főjegyzői hivatása idején előterjesztést tett a vármegyei közgyűlésen, amiről évek múltán politikai ellenfele, a makói radikális értelmiségi újságíró, ügyvéd,

Espersit János

a következők szerint emlékezett meg 1925-ben: „Ő volt ebben az országban a legelső, aki a törvényhatósági közgyűlésen 1899-ben felirat készítésével indítványozta az általános, egyenlő és titkos választójog törvénybeiktatását, amelyért még ma is hiába küzdünk.” Návay Lajos tiszteletére először 1935. szeptember 22-én állítottak szobrot a makóiak. 1945 nyarán a – Návay mellett két alakot ábrázoló – szobrot lerombolták, állítólag a főalakból öntötték az egykori szovjet emlékmű domborművét, ez azonban nem bizonyítható. A mellékalakok 1987-ben Budatétényen kerültek elő, ma a városháza előtti parkban láthatóak. Az újraállott szoborcsoportot

Szentgyörgyi István

1935-ös tervei alapján

Kiss Jenő Ferenc

és

Győrfi Lajos

szobrászművészek készítették el. Október 28-án, pénteken 10 órakor ünnepélyes keretek között kerül újraállításra Návay Lajos 1945-ben lerombolt szobra. Az avatóünnepségen köszöntőt

Farkas Éva Erzsébet

, Makó polgármestere, ünnepi beszédet

Lázár János

országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter és

Kövér László

az Országgyűlés elnöke mond.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.