Közélet

Lendületet adhat a régió gazdaságának a Csongrád megyei kenderprogram + FOTÓK

Lendületet adhat a régió gazdaságának a Csongrád megyei kenderprogram + FOTÓK

2016. február 8., hétfő
Lendületet adhat a régió gazdaságának a Csongrád megyei kenderprogram + FOTÓK
kender_konferencia_007

Megyénk élen jár az iparági szereplők közötti koordinációban, a résztvevők közti együttműködés megteremtésében – hangzott el egy budapesti szakmai fórumon.

A Kárpát-medencei ipari kendertermelésnek megújításáról és az erre épülő gazdaság létrehozásának lehetőségéről tartottak

fórumot február 5-én Budapesten, az Országházban

a Nemzetstratégia Kutatóintézet szervezésében. A rendezvény egyik kiemelt előadója a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke,

Kovács Beáta

volt, tekintettel arra, hogy a Dél-Alföld, Békés és Csongrád megye kulcsszerepet tölthet be a tervezett fejlesztés(ek)ben.

A rostkender a magyar vidék jövőjének egyik kulcsa

Nagy István

, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a megújuló természeti erőforrásokban gazdag Magyarországon a növénytermesztés a gazdaságfejlesztés alapja. Hozzátette, hogy az új technológiai eljárások alkalmazását ötvözni kell a hagyományos termelési régiók – így Csongrád megye – kedvező adottságaival, aminek egyik kiváló eszköze lehet a rostkendertermesztés. Egykor Magyarországon állították elő a világ legjobb minőségű rostkendervetőmagját, ám az 1990-es, illetve a 2000-es években a kender mégis kiszorult a magyar mezőgazdaságból – a kenderipart ráadásul éppen akkor számolták fel, amikor Nyugat-Európában újra felfedezték ezt az ágazatot. A rostkender újbóli meghonosodását a parlamenti államtitkár több szempontból is kulcsfontosságúnak nevezte a magyar vidék jövője szempontjából.

Feldman Zsolt

, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a tárca a jogi héttér megteremtésével is ösztönözni kívánja a rostkender termesztését.

Kis Miklós Zsolt

, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára pedig arra mutatott rá, hogy több támogatási forrásból is finanszírozható az ipari kender termelésére alapuló gazdasági tevékenység, például a Vidékfejlesztési Programból, illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból. A tanácskozás levezető elnöke,

Molnár György

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója külön megemlítette annak jelentőségét, hogy Csongrád megye és a megyei önkormányzat

Kakas Béla

elnök vezetésével teljes mellszélességgel a kenderprogram mellé állt.

Nem szabad veszni hagyni a Csongrád megyei tudást, szakértelmet

Mindezekhez kapcsolódóan mutatta be Csongrád megye kenderhaszonnövény-fejlesztési koncepcióját Kovács Beáta közgyűlési alelnök. Leszögezte, a dél-alföldi kenderprogram megvalósítása a régió alapvető gazdasági érdeke, ám annak sikeréhez több feltétel szükséges: megyei és határon átnyúló kooperáció, integrációs szervezetek a termesztés, a termék- és vetőmag-előállítás érdekében, kutatás-fejlesztés az innováció és technológiafejlesztés okán, képzés és szaktanácsadás a humánerőforrás biztosításához, végül, de nem utolsósorban támogató jogszabályi környezet és a megfelelő források rendelkezésre állása.

kender_konferencia_004

Előadásában hangsúlyozta, Csongrád megye és az önkormányzat számára kiemelt fontosságú az ipari kendertermesztés és -feldolgozás jövőbeni sorsa. Felvázolta, hogy a dél-alföldi kendertermesztés és az iparszerű feldolgozás is több évszázados, jelentős hagyománnyal bír. Csongrád megye a kiegyezést követően vált Magyarország és Közép-Kelet-Európa kenderiparának központjává, miután számos gyárat alapítottak Szegeden, több Csongrád megyei telephellyel. Ezekbe a feldolgozó üzemekbe a Délvidék kendertermő területeiről is szállítottak be alapanyagot. „Ugyan a jelentős tradíciók ellenére napjainkra az ágazat jelentősen visszaszorult, de a változatlanul kedvező természeti adottságok mellett megyénkben még mindig rendelkezésre áll az elmúlt évtizedekben felhalmozott szakértelem, tudás, melyet nem szabad veszni hagyni” – mondta a szakember. Hozzátette, Csongrád megye rendelkezik azzal a nagy kutatási-fejlesztési potenciállal is, mely alkalmas arra, hogy a jelenkor gazdasági-társadalmi kihívásainak eleget tevő innovatív technológiai megoldásokkal, magasabb szinten újraindulhasson az ipari kendertermesztés és feldolgozóipar. A legmagasabb színvonalú innovációs bázisok a Szegedi Tudományegyetem, a Bay Zoltán Kutatási Alapítvány, az Agromag Kft. vagy a szintén szegedi székhelyű Gabonakutató Nonprofit Kft. Kovács Beáta szerint a kendertermesztés újbóli meghonosodása a Dél-Alföldön, illetve Csongrád megyében több szempontból is kulcsfontosságú lehet: igazodik a hagyományosan erős helyi agrárszektorhoz, elősegítheti a foglalkoztatás növelését mind a termeléshez, mind a feldolgozáshoz kapcsolódva, megakadályozza az elmúlt évtizedekben felhalmozott szakértelem és tudás végleges elvesztését, erősíti a kutatás-fejlesztést, rajta keresztül új kutató műhelyek jöhetnek létre. Mindemellett megjelenik és erősödik a kenderhez kapcsolódó feldolgozóipar, egy új iparág megjelenésével a helyi gazdasági potenciálok és a megyei gazdaság sokoldalúsága erősödik, a gazdaságfejlesztés révén pedig új terep nyílik a munkahelyteremtésre, és környezettudatos technológia használatával segítik elő a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.

Komplex kenderprogram a termesztés és feldolgozás újraindításáért

„Ezt felismerve a Csongrád Megyei Önkormányzat 2013-ban a területi tervezés során a megye zászlóshajó projektjei körébe emelte az ipari kendertermesztés és -feldolgozás támogatását. A projekt megvalósítása érdekében széles körű társadalmi és szakmai egyeztetés kezdődött mind a még meglévő termelő bázis és az azt működtető gyakorlati szakemberek, mind a tudomány, a Szegedi Tudományegyetem, a Bay Zoltán Alapítvány, az Agromag Kft. elméleti szakembereinek, valamint a nagylaki Kender-Kötelék Kft. gyakorlati szaktudással rendelkező kollégáinak bevonásával. Megvalósíthatósági tanulmány is készült, melynek megállapításai között szerepel többek között, hogy a cél egy olyan komplex kenderprogram kidolgozása, ahol a kendertermesztés és az elsődleges, illetve másodlagos feldolgozás csupán egy láncszem a rendszerben, a foglalkoztatás és ezen keresztül a vidék népességmegtartó erejének növelését számos ehhez kapcsolódó más programpont javítja, ideértve a mezőgazdasági termelés diverzifikációját, a települések energetikai autonómiájának javítását, sőt a térségi szén-dioxid-emisszió csökkentését is” – ismertette. A Kárpát-medencei kenderstratégiához illeszkedő komplex Csongrád megyei koncepció legfontosabb elemei a kendervetőmag-előállítás ösztönzése, a kendertermesztés előmozdítását célzó intézkedések megtervezése és elindítása, az elsődleges feldolgozóipari központok létrehozása és fejlesztése megyei szinten (a megmaradt kapacitások felmérése, illetve a technológiai stratégiai megfontolások optimalizálása), a piac kiszámíthatóvá tétele, a kender mint gazdaság- és vidékfejlesztési eszköz népszerűsítése (ehhez kapcsolódóan szakképzés, felnőttképzés beinítása), a kenderrel kapcsolatos határon átnyúló lehetőségek számbavétele, valamint K+F lehetőségek kiaknázása (vetőmagkísérletek a klímaváltozás figyelembe vételével, de akár építőipari, gyógyászati innováció).

A meglévő infrastruktúrára épít a megye

„A stratégiai célok megvalósítása érdekében Csongrád megye élen jár az iparági szereplők közötti koordinációban, a résztvevők közti együttműködés megteremtésében: az önkormányzat a maga feladat-ellátási rendszerében alkalmas szereplő lehet egy ipari kendertermesztési és -feldolgozó mintaprogram elindításában és a megvalósításában történő együttműködésre. A több szereplő és a kenderipar szerteágazó tevékenységi körei miatt ugyanakkor nélkülözhetetlennek tartjuk az integrátori rendszer kialakítását szervezeti és személyi oldalról, mely biztosítja a termesztés, a feldolgozás – azon belül az egyes termékek előállítását koordináló –, valamint a logisztika és a kereskedelem szereplőinek összehangolt, szervezeti szintű együttműködését” – mutatott rá Kovács Beáta.

SAMSUNG CSC

Úgy folytatta, a tervezett pilot program megvalósításában elsődleges szempont a már meglévő, hasznosítható tradicionális kenderfeldolgozó infrastruktúra bevonása. Ilyen például a 20. században virágzó Nagylaki Kendergyár, melyet 2013-ban a Kender-Kötelék Kft. vett meg, azóta részben felújította a termelési technológiát, illetve részlegesen újraindította a termelést is. Algyő nagyközség szintén fontos partner az ipari kenderprogram újjáélesztésében, és nem csupán a vetőmag- és az alapanyag-előállítás tekintetében: a településen található ipari parkban kíván helyszínt biztosítani egy elsődleges feldolgozó központnak, amely német partnercéggel együttműködve többek között épületszigetelő anyagok gyártásával foglalkozhat. (Nemrég

nagyszabású kenderfórumot

is tartottak Algyőn, elemezve a régió lehetőségeit és esélyeit.) A program további stratégiai partnerei között az Első Szegedi Kenderfonó tulajdonában álló, kötélgyártó kapacitását máig megőrző szegvári üzemet és a komoly mezőgazdasági múlttal rendelkező, szegedi székhelyű vetőmag-előállító, -forgalmazó és -szolgáltató céget, az Agromag Kft.-t említette az alelnök. Hozzáfűzte, számos Csongrád megyei, ipari kenderrel foglalkozó vállalkozás kapcsolódhat be az együttműködésbe, sőt, mivel Délvidéken és Romániában is kiváló adottságú kendertermő területek vannak, már megindultak a kapcsolatfelvételek a határon túli partnerekkel. A határon átnyúló kapcsolatokban – ismertette – a kendervetőmag-termesztés, a kenderalapanyag-termesztés, az elsődleges kender-feldolgozóipari tevékenység és a másodlagos kender-feldolgozóipari tevékenység mutatkozik ígéretesnek.

Világszínvonalú K+F kapacitások segítik a kenderprogramot

„Jelenleg Magyarországon évente a Csongrád megyei fejlesztési program céljaiban meghatározott termeléshez szükséges vetőmag mennyiségének csupán mintegy 10%-át állítják elő. A hazai előállítás nagyságrendjét tehát minimum meg kell tízszerezni, ami nem kis feladat. A jelenlegi, kizárólag kézzel történő vetőmag-előállítást a későbbiekben legalább részben gépesíteni kell, amely műveletben a visszamaradt kendermaradékok felhasználásának is meg kell nyitni az utat a magtermesztés rentabilitása érdekében. Emellett olyan egységes jogszabályi környezet meghatározása szükséges, mely nem kerékkötője az ipari kender termesztésének és feldolgozásának” – beszélt a feladatokról a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke. Kovács Beáta azt is kijelentette: a dél-alföldi kenderprogram kapcsán kiemelten fontos a kenderhez kapcsolódó legfontosabb kutatás-fejlesztési témák azonosítása, hiszen a térségben világszínvonalú K+F kapacitások állnak rendelkezésre. A kutatás-fejlesztés terén első számú célkitűzés a Dél-Alföldön jelenleg hiányzó, a kender termesztésével és feldolgozásával foglalkozó, elsősorban alkalmazott kutatási hálózat kiépítése, valamint ezzel összefüggésben a termesztéssel kapcsolatos oktatási és szaktanácsadási háttér megteremtése. A budapesti konferencián egyébként a Csongrád Megyei Önkormányzatot Kovács Beáta alelnök mellett

Miklós Róbert

területfejlesztési referens és

Bonifert Gábor

elnöki kabinetvezető, míg Algyő nagyközséget

Gubacsi Enikő

alpolgármester és

Füzesy István

gazdasági referens képviselte.

Békés és Csongrád megye kulcsszerepet tölthet be a a kenderiparban tervezett fejlesztésekben! Részletek ITT: http://szegedma.hu/?p=607525

Közzétette: Szegedma Hírportál – 2016. február 8.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.