Közélet

Lendületben az algyői kenderprogram – az innovációra és az építőiparra koncentrálnak

Lendületben az algyői kenderprogram – az innovációra és az építőiparra koncentrálnak

2016. február 15., hétfő
Lendületben az algyői kenderprogram – az innovációra és az építőiparra koncentrálnak
kender_nagylak_fb

A Parlamentben rendezett kenderfórumon elhangzottak bizonyítják, hogy Algyő jó úton jár – mondja Molnár Áron. A nagyközségben egy mintaprojekt keretében egy innovációs ház létrehozását tervezik, illetve egy termelőüzem telepítését koordinálják.

Az Algyőn tavaly novemberben tartott

kenderfórum

után is folyt a munka, igaz csak a háttérben zajlott a tervezés és az ahhoz kapcsolódó egyeztetések.

Molnár Áron

polgármester a rendezvényen arról nyilatkozott portálunknak, hogy a Szegedhez közeli nagyközség koordináló szerepet töltene be a kenderprogramban, továbbá konkrét tervekkel is rendelkeznek, az ipari termékek előállításában látnak fantáziát, mely szorosan kapcsolódna az innovációhoz is. A Kárpát-medencei ipari kendertermelésnek megújításáról és az erre épülő gazdaság létrehozásának lehetőségéről február elején tartott

budapesti fórum

ismét ráirányította a figyelmet erre a területre, és ahogy

Kovács Beáta

, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke a rendezvényen tartott előadásában

leszögezte

, a dél-alföldi kenderprogram megvalósítása a régió alapvető gazdasági érdeke, és elsődlegesen a már meglévő, hasznosítható tradicionális kenderfeldolgozó infrastruktúra bevonását tervezik a tervezett pilot programba. Kitért arra is, hogy Algyő nagyközség szintén fontos partner az ipari kenderprogram újjáélesztésében, és nem csupán a vetőmag- és az alapanyag-előállítás tekintetében: a településen található ipari parkban kíván helyszínt biztosítani egy elsődleges feldolgozó központnak, amely német partnercéggel együttműködve többek között épületszigetelő anyagok gyártásával foglalkozhat.

Innovációs ház kialakításán dolgoznak Algyőn

A kenderprogramhoz kapcsolódóan egy innovációs házat álmodtak meg Algyőn, a régi iskolaépületet passzív házzá tervezik alakítani a nagyközségben. Molnár Áron polgármestertől megtudtuk, előzetes felméréseket már készítettek, s reméli, hogy a testület támogatni fogja az erre vonatkozó előterjesztést, hogy megindulhasson a tervezés. „Ez azért is fontos, mert pályázati forrásból érdemes fedezni a beruházást, és célszerű, hogy már kész tervekkel rendelkezzünk akkorra, amikor megjelennek a kiírások. Mivel az ipari kendert építőipari hasznosításra alkalmassá teszi hőszigetelő képessége és tartóssága, az innovációs ház kialakításánál azokat az alapanyagokat is szeretnénk felhasználni, amelyeket a növényből lehet készíteni. Ezzel mintegy be tudnánk mutatni az esetlegesen Algyőn felépülő kisebb üzemnek a termékpalettáját” – részletezte Molnár Áron. Hozzátette, üzemépítést természetesen nem tervez az önkormányzat, a koordinációt viszont segítik, magyar és külföldi cégekkel egyaránt folytattak tárgyalásokat. Egy német partnerrel együttműködési megállapodást is kötnek, a novemberi kenderfórumon is előadást tartó

Rainer Nowotny

arról biztosította Molnár Áront, hogy Magyarországon belül Algyővel szeretne együtt dolgozni. A tervezett elsődleges és másodlagos kenderfeldolgozást elősegítő üzem elindításában nyújtana például a német szakember segítséget.

algyo_kendertermesztes16_gs

A kenderprogramhoz azonban szükség van alapanyagra, azaz az ipari növény termesztésére is. A polgármester elmondta, az önkormányzatnak is vannak olyan területei, amelyeket esetlegesen az ipari kender termesztésére használhat, illetve van példa arra is, hogy büntetés-végrehajtási intézetben termesztettek ipari kendert. „Mivel közigazgatási területünkön, Nagyfán mi is rendelkezünk egy ilyen állomással, ez is lehet egy opció a termesztésre. Ez ügyben informális beszélgetések történtek eddig, és látok erre lehetőséget és fogadókészséget egyaránt” – közölte. Molnár Áron úgy értékelte, Algyő képes arra, hogy elindítson egy mintaprojektet, és reméli, hogy Parlamentben tartott fórum is láttatja minden esetleges szereplővel, hogy most már konkrétumokkal kell előállni. A budapesti szakmai fórumon elhangzottakat azért is tartja jelentősnek a polgármester, mert az alapján egyértelmű, hogy megvan a kormányzati szándék az ipari kender termelésének megújítására és az erre épülő gazdaság létrehozásának segítésére, és ez egyrészt gyorsíthatja a folyamatokat, másrészt pedig a kétkedőknek is megmutatja, hogy jó úton jár például Algyő a kenderprogram kapcsán megfogalmazott elképzeléseivel. Ahhoz azonban, hogy az innovációs ház kialakításának a tervezése elindulhasson, bizottsági jóváhagyásra van szükség. Molnár Áron reméli, hogy a hét folyamán zöld utat kap az előterjesztés, ezt követően azt vizsgálnák meg először, hogy a jelenleg rendelkezésükre álló költségbecslés mennyire pontos, aminek a pályázatnál lesz kulcsszerepe.

Egy teljesen új iparág meghonosítása a cél

A Parlamentben rendezett szakmai konferencián részt vett

Füzesy István

, Algyő gazdasági referense, aki kiemelte, hogy a felek aláírtak egy zárónyilatkozatot, amelyben szerepel, hogy időszerű és egyben indokolt is egy ipari kenderfejlesztési program elindítása. „A budapesti rendezvény betöltötte azt a szerepét, hogy a Kárpát-medencei programot valamilyen módon beindítsa, és azt is megfogalmazták a résztvevők, hogy mit kérnek a kormánytól ehhez a munkához. Ha helyi szintre lebontjuk, kijelenthetjük, hogy jó irányba indultunk” – hangsúlyozta. Az is egyértelmű ugyanakkor, hogy önmagában a kendertermesztést nem fogja támogatni sem a kormányzat, sem pedig az Európai Unió, viszont a hamarosan megnyíló K+F-es, gazdaságfejlesztési és innovációs forrásokra Füzesy szerint sikerrel lehet pályázni, ha egy jól kidolgozott, egymásra épülő elemekből álló programmal áll elő Algyő. Ez szükséges ahhoz, hogy olyan kenderipar jöhessen létre, amit tervezett a nagyközség a Csongrád Megyei Önkormányzattal közösen.

fuzesy_istvan01_gs

„Az elmúlt 40-50 évben lenullázódott hazánkban a kenderipar, akár a termesztést, akár a feldolgozást nézzük, ezért az egészet újjá kell építeni. Egy új iparág meghonosítása a Kárpát-medencében viszont számtalan nehézséget hordoz magában” – jegyezte meg. Rámutatott, csak gazdasági oldalról érdemes megközelíteni ezt a kérdést, arra építve lehet csak kiépíteni az egész rendszert a termesztéstől egészen a késztermékig. A fővárosi konferencián is elhangzott, hogy a résztvevőknek együtt kell működniük, hiszen például önmagában csak a kendertermesztés nem nyereséges, de az elsődleges és másodlagos feldolgozással együttesen már lehet eredményeket produkálni. „Ha van egy végtermékünk, azt el kell adni, s ezért kell vertikumban gondolkodni! Mi Algyőn a kender kapcsán az építőipari hasznosítást tűztük ki célul, de ezeket a terméket be kell vezetni az építőipari rendszerbe, hiszen hiába van kiváló tulajdonságokkal bíró szigetelőanyagunk, ez még nem garantálja azt, hogy a magyar ipar is megvásárolja. Ezen a ponton lehet majd szerepe a kormányzatnak, az új termékek bevezetésénél” – magyarázta Füzesy István. Algyő gazdasági referense kifejtette, a nagyközség ideális helyen fekszik egy ilyen mintaprojekt megvalósításához, hiszen két megyei jogú város között található, közel az autópályához és az országhatárhoz, vagyis jól megközelíthető, ami figyelembe véve a határon túli partnereket, versenyelőnyt is jelent a település számára.

A kenderprogramhoz kapcsolódóan egy innovációs házat álmodtak meg AlgyőnKLIKK: http://szegedma.hu/?p=609746

Közzétette: Szegedma Hírportál – 2016. február 14.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.