Közélet

Módosulhat a menedékjogról szóló törvény

Módosulhat a menedékjogról szóló törvény

2015. június 19., péntek
Módosulhat a menedékjogról szóló törvény

Több ponton módosítaná a menedékjogról, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokat a Belügyminisztérium; az erre vonatkozó tervezet pénteken jelent meg a kormányzati portálon.

A jogszabálytervezethez benyújtott összefoglaló szerint Magyarország történetének legnagyobb mértékű migrációs nyomásának van kitéve. A tárca indoklása szerint a jelenlegi jogszabályi környezet módosítása annak érdekében szükséges, hogy a megalapozott nemzetközi védelmi igénnyel rendelkezőket minél gyorsabban és hatékonyabban azonosítani lehessen, és az ilyen védelmi igénnyel nem rendelkező, tipikusan gazdasági bevándorlókat pedig mielőbb ki lehessen toloncolni az ország területéről. A menedékjogról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslat részletezi, hogy a menekültkénti elismerést kérők személyazonosításra alkalmas, hiteles okmányok hiányában kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni személyazonosságuk tisztázása érdekében; így például felvenni a kapcsolatot családtagjaikkal, származási országuk hatóságaival, amennyiben nem azok üldözik. A menekültkénti elismerést kizáró okok kiegészülnének a terrorcselekménnyel, a terrorizmus finanszírozásával, illetve az ezekre való felbujtással; s nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit sem, akinek magyarországi tartózkodása a nemzetbiztonságot sérti vagy veszélyezteti. A tárca pontosítaná a menekültügyi őrizet feltételeit is. Ezt érvényesíteni lehetne azon külföldiekre is, akik Magyarországon nem terjesztettek elő menedékjog iránti kérelmet, azok esetében pedig helye van a dublini egyezmény szerint átadásnak, azaz más állam folytatja le velük szemben a menekültügyi eljárást. Az őrizet időtartamának meghosszabbítását a hatóság többször indítványozhatja, de az őrizet teljes időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Új elem lenne, hogy az elismerésüket kérők kivételesen nagy száma esetén az őrizetet más helyszíneken, elkülönítetten is végre lehetne hajtani. Ezt a menekültügyi őrzött befogadó központok kapacitásával és a menekültügyi hatóságok terheire hivatkozva indokolja a tervezet. A gyorsított eljárásban lehetne dönteni a kérelem megalapozottságáról egyebek mellett akkor, ha a kérelmező mind menekültkénti, mind oltalmazottkénti elismerés szempontjából csak lényegtelen információkat közöl; olyan országból származik, amely szerepel a biztonságos származási országok európai uniós vagy jogszabályban meghatározott nemzeti listáján; félrevezette a hatóságokat a személyazonosságára vagy állampolgárságára vonatkozóan; feltételezhetően rosszhiszeműen megsemmisítette vagy eldobta személyazonosító vagy úti okmányát; kizárólag azért nyújtott be kérelmet, hogy idegenrendészeti kiutasítás végrehajtását késleltesse vagy meghiúsítsa; Magyarország területére jogellenesen lépett be, vagy tartózkodását jogellenesen hosszabbította meg. A döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatot lehet kérni. A hatóság megszüntethetné az eljárást, ha a kérelmező a számára kijelölt szálláshelyet vagy tartózkodási helyet 48 óránál hosszabb időre engedély nélkül elhagyva ismeretlen helyre távozik. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabály a többi között azzal egészülne ki, hogy az idegenrendészeti hatóság lefoglalhatná az érintettek által szándékosan okozott kár ellenértékét, illetve bizonyos esetekben a tartásukra, ellátásukra fordított összeget. Utóbbi alól kivételt jelentenek a humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezők, illetve a menekültügyi hatóság vagy bíróság által nemzetközi vagy kiegészítő védelemben részesített harmadik országbeli állampolgárok.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.