Közélet

Szeged pusztulása és újjászületése - I.

Szeged pusztulása és újjászületése - I.

2009. március 12., csütörtök
Szeged pusztulása és újjászületése - I.

Víz alatt a város

1879. március 12-én hajnali fél kettőkor öntötte el a Tisza várost. Először Fölsőváros és Rókus városrészek kerültek víz alá. De hajnali négy órakor már a Dugonics térre, hajnali hatkor pedig az Egyház térre (a mai Dóm térre) is elért a megáradt folyó. Az alacsonyabb fekvésű Alsóvárost hét órára érte el az ár. A Városháza, a Szent György téri - templomból átalakított - tornyos iskola, az árvaház, a fölsővárosi minorita kolostor épülete, és még néhány magasabb területre emelt épület szigetként emelkedett ki a tengerből.

1878 tele szokatlanul hideg volt. Várható volt a magas vízállás, és kilátásban volt az áradás is. A helyzetet csak súlyosbította, hogy 1879 februárjában a mellékfolyók is megáradtak. Szeged vezetői számára is egyértelművé vált ekkorra, hogy a Tisza veszélyt jelenthet a városnak. Február 26-án meg is szervezték a vízvédelmi bizottságot, amely naponta - olykor naponta többször is - ülésezett. A testület elnöke Pillich Kálmán volt, aki elrendelte Szeged és Újszeged között egy hajóhíd fölállítását (mivel állandó kőhíd ekkor még nem volt). Ezzel megnyílt a menekülés lehetősége a szegedi polgárok előtt, akik március első hetében tömegével kerestek menedéket Vásárhelyen, Makón, valamint Szőregen, Gyálán és a többi délvidéki faluban. Március 4-én a városba érkezett - nagy létszámú, az árvízvédelemben részt vevő katonaság élén - Pulz Lajos altábornagy, aki a temesvári hadtest parancsnoka volt. Március 5-én a petresi, március 6-án a sövényházi gát szakadt át, s március 8-ra a víz elérte az Alföld-Fiume Vasútvonal töltését is. Március 12-én az utolsó vonat már vízben gázolva hagyta el a várost. 1879. március 12-én hajnali fél kettőkor öntötte el a Tisza várost. Először Fölsőváros és Rókus városrészek kerültek víz alá. De hajnali négy órakor már a Dugonics térre, hajnali hatkor pedig az Egyház térre (a mai Dóm térre) is elért a megáradt folyó. Az alacsonyabb fekvésű Alsóvárost hét órára érte el az ár. A Városháza, a Szent György téri - templomból átalakított - tornyos iskola, az árvaház, a fölsővárosi minorita kolostor épülete, és még néhány magasabb területre emelt épület szigetként emelkedett ki a tengerből. Március 12-én az itt maradtak nagy része ezekbe a házakba menekült, illetve a házak tetejére vagy vastagabb, öregebb fákra húzódva próbálkoztak a víz elöl elszökni. Ez azonban nem volt hosszútávú megoldás, hiszen a házak többsége vályogból készült, a víz alatt hamar összeomlott. Sokan tehát saját házuk együtt vesztek el, vagy a fáról a hidegtől elgémberedve estek a vízbe. Március 19-re a 6000 házból már csak alig 260 állt. Az árvíznek hivatalosan 151 halálos áldozata volt. De holttesteket még májusban is találtak és a nagy kiterjedésű Szeged környéki tanyavilágban is követelt emberéletet az áradás. Így a halottak száma meghaladhatja a 200-at. Március 17-én a víz által sújtott városba látogatott a király.

Ferenc József

- akit a kortársi visszaemlékezések szerint a hajléktalanná és koldussá vált szegediek nyomora őszintén megdöbbentett - a kötelező protokolláris részvétnyilvánításokon és gesztusokon túl valóban élt befolyásával és föllépett a város újjáépítése érdekében. Kérésére a

Tisza Kálmán

vezette magyar kormány kedvezményes árvízkölcsönt folyósított a városnak. A magyar parlament pedig több törvényben rendelkezett a kialakult szegedi helyzet jogi, közigazgatási, gazdasági élettel kapcsolatban fölmerült problémáinak megoldásáról. Így például a szegedi törvényszék területi illetékességének (1879. évi V. törvény), a városi telkek és ingatlanok kisajátításának (1879. évi XIX. törvény) kérdésében alkotott jogszabályt az országgyűlés. Az 1879. évi XX. törvény pedig a város újjáépítésének organizálását, vezetését királyi biztosra és egy biztosi tanácsra bízta. „1. § Szabad királyi Szeged város törvényhatóságába Ő Felsége a király, a miniszterelnök felterjesztésére, királyi biztost nevez ki. 2. § A királyi biztost teendőiben egy 12 tagból álló biztosi tanács fogja támogatni, melynek tagjai közül kilencet lehetőleg nem államhivatalnokokból, a miniszterelnök nevez ki; hármat Szeged szabad királyi város közgyűlése választ" A kormányfő rokonát,

Tisza Lajost

nevezte ki az uralkodó szegedi királyi biztossá. Érdemeiért a király főnemesi címet, a „szegedi gróf" méltóságot adományozta neki. Pénteken folytatjuk.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.