Közélet

Civil összefogás: Nem a fák tehetnek a kezelő hanyagságáról!

Civil összefogás: Nem a fák tehetnek a kezelő hanyagságáról!

2009. március 9., hétfő
Civil összefogás: Nem a fák tehetnek a kezelő hanyagságáról!

Mit várnak el a civilek a zöldterületek kezelőjétől?

Civil és zöld szervezetek közös nyilatkozatban tiltakoznak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által Szegeden az utóbbi időben foganatosított fakivágási dömping ellen. Álláspontjuk szerint a kft. sok esetben elhanyagolja a növény-egészségügyi vizsgálatokat, jogszerűtlenül kezel védett területeket, indokolatlanul vág ki fákat. Az öt szervezet által aláírt dokumentumot alább teljes terjedelmében közöljük.

Néhány hete az országos médiát is bejárta a hír, hogy a tavalyi szegedi taxisbaleset ügyében a városi önkormányzat által létrehozott Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felelősségét állapította meg az ügyészség. (Az újszegedi Ligetben egy tölgy rádőlt egy éppen arra járó taxira. Az eset a növény-egészségügyi vizsgálatok elhanyagolása miatt következett be.) Ez az eset nem a szakmai munka átgondolására (és a személyi következmények levonására) ösztönözte a kft.-t, hanem az eddig megszokottnál is sokkal nagyobb mértékű fakivágásba kezdtek városszerte (mintegy bosszút állva a fákon) - nem kímélve a helyi védettséget élvező parkokat, fasorokat sem. Ilyen irtás történt például a Tisza Lajos körút és az újszegedi Liget fasoraiban. A kitermelt fák túlnyomó részénél teljesen nyilvánvaló és bizonyítható, hogy szó sincs komolyabb károsodásról, főleg nem olyanról, ami azokat balesetveszélyessé tenné. Történt mindez annak ellenére, hogy a védett területek jogszerűtlen kezelése és indokolatlan fakivágások miatt már többször elmarasztalta a kft.-t a hatóság. Alulírott civil szervezetek álláspontja szerint a zöldterületek kezelője a következő szempontoknak feleljen meg. 1. A zöldfelület kezelőjének működése legyen átlátható, biztosítsa a hozzáférést a kezelési tervekhez, szakértői anyagokhoz, állapotfelmérésekhez (amint azt a hatályos jogszabályok is előírják), az elszámoltathatóságot, az illetékességnek és a felelősségnek a pontos szabályozását és annak nyilvánosságra hozatalát. 2. A zöldterületek rekonstrukciója során minden esetben a fakivágások valódi hátterét tárják a nyilvánosság elé, a fák balesetveszélyességét csak indokolt esetben, lehetőleg független szakértői vizsgálattal alátámasztva kommunikálják, az ne szolgálhasson minden egyéb szempont (fejlesztési, gazdasági, kertészeti, stb.) „alátámasztására". 3. Tegye nyilvánvalóvá a városüzemeltetési iroda, hogy a fakivágási határozatokat hol és miképp teszi hozzáférhetővé az érintettek számára, hogy indokolt esetben (a törvény által is garantált módon) élhessenek fellebbezési jogukkal. 4. A ténylegesen beteg, balesetveszélyes fák esetében (a jól dokumentált állapotfelmérés és kezelési javaslat alapján) viszont haladéktalanul járjon el, azokat időben kiemelve egészséges társai közül, hogy az előre kivédhető balesetek így elkerülhetők legyenek. Ugyanakkor a ténylegesen beteg egyedek ne szolgálhassanak ürügyként teljes fasorok, parkok eltávolítására, kitermelésére. Az így kitermelt fák pótlásáról haladéktalanul gondoskodjék a kezelő cég - annak tudatában is, hogy a csere csak évtizedek múlva „válthatja ki" azokat a szolgáltatásokat, melyeket egy több évtizedes, nagy lombfelületű fa a helyi lakosság számára nyújt. (A fapótlás az új favédelmi kormányrendelet és a tényleges lombfelületen alapuló, Radó-Párkányi-féle módszer - lásd például

http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/koltsegvetes/koltm13.pdf

, 318. oldal - alapján történjen.) 5. A kezelő (és az illetékes iroda) számára legyen előírás az értékes idősebb fák esetében a műszeres vizsgálat, az állapotfelmérés szakszerű dokumentációja, a kezelési terv elkészítése és mindezek hozzáférhetőségének biztosítása. Ne legyen elegendő „szemrevételezésre" és „száraz fa kivágására" hivatkozni - különös tekintettel a védett fákra és a helyi védettség alá tartozó területeken történő beavatkozásokra. (Nem tartjuk sem tisztességesnek, sem jogszerűnek, hogy a rekonstrukcióban sok szempontból is érintett és érdekelt kft. kizárólag saját hatáskörben, saját szakértője véleménye alapján, mindenfajta külső kontroll nélkül hozzon meg ilyen nagy horderejű és visszafordíthatatlan döntéseket.) 6. A fakivágások, cserjeirtások, metszések, nyesések és egyéb beavatkozások során keletkezett faanyag (és egyéb nyesedékek) egy ideig még legyenek hozzáférhetőek egy meghatározott helyen arra az esetre, ha a beavatkozás indokoltságával (szakszerűségével) kapcsolatban kételyek merülnének fel. 7. A kitermelt fák és egyéb nyesedékek utóéletét is ismerhessék meg az érdeklődők - hiszen könnyen belátható, hogy nem érvényesülhetnek kizárólag szakmai szempontok ott, ahol a munkálatokat végzők esetleg a minél nagyobb mértékű beavatkozásban érdekeltek. Bármelyik fentebb említett pont (és így a jogszabályok) durva és ráadásul folyamatos megszegése (figyelmen kívül hagyása) járjon személyi következményekkel a városi (tehát köz-) tulajdonban lévő cégre nézve, a felelősség legyen egyértelműen megállapítható, a felelős pedig legyen számon kérhető és elmarasztalható. Csak ezen szempontok együttes érvényesítése vezethet egy olyan felelős zöldterület-kezelési gyakorlat meghonosodásához városunkban, amely elsősorban a lakosság érdekeit tartja szem előtt: egyrészt a rendkívül értékes, nagy lombfelülettel rendelkező korosabb fák, fasorok, parkok és erdők szakszerű kezelésével, lehetőség szerinti megtartásával, másrészt a menthetetlenül beteg, balesetveszélyessé vált egyedek időben történő felismerésével, azok eltávolításával.

Szeged-Budapest, 2009. március 5-én

Védegylet Egyesület, Csemete Egyesület - Szeged, Csermely Egyesület - Szeged, Levegő Munkacsoport, Magyar Kerékpárosklub

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.