Közélet

Városi gyurmajáték a Mars téri pavilonokkal

Városi gyurmajáték a Mars téri pavilonokkal

2008. október 1., szerda
Városi gyurmajáték a Mars téri pavilonokkal

Még nincs ítélet a kereskedők és az önkormányzat perében

Fotó: Gémes Sándor

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokvédelmi pert indított 14 Mars téri kereskedő ellen. A város szeretné, ha a kérdéses területet üres állapotban, felépítményektől „mentesen” tulajdonába vehetné. A kereskedők a Mars téren eltöltött több évtizedes munkájuk után munkahelyeiket továbbra is meg szeretnék tartani. Véleményük szerint őket s építményeiket jogi hibák sorozata tizedeli, vagy szeretné tizedelni. A városi bíróságon kedden tárgyalták az ügyet. A SZEGEDma.hu kérdéseire az elsőrendű alperes, Tóth Péter válaszolt.

„Az egyik problémánk az, hogy a felperes, tehát az önkormányzat nem ismeri el a földhasználati jogunkat – mondta el portálunknak a kereskedő. „Márpedig a legtöbb építmény még a hatvanas évek végén helyhasználati engedéllyel létesült. A város viszont a később kötött bérleti szerződések felmondására hivatkozva rendelte el a bontást, semmisnek tekintve tehát a földhasználati jogunkat. Véleményem szerint a később született bérleti szerződések nem írhatják felül a polgári törvénykönyv alapján védettséget adó földhasználati jogunkat. Ennek a kérdésnek az eldöntésében alapvető fontosságú a Mars téri üzletek jellegének a szakszerű eldöntése is” – folytatta

Tóth Péter

.

Ó, azok a hatvanas évek

„A felperes önkormányzat valamennyi Mars téri üzletet ideiglenes jellegűnek és mobilszerkezetűnek minősít. A kereskedők viszont abból indulnak ki, hogy a létesítés idején, 1969-ben (amit jegyzőkönyvek bizonyítanak) a tulajdonos akarata szerint állandó jellegű elárusító pavilonokra adtak ki engedélyeket, a Mars tér fősorában lévő, nagyobb alapterületű üzletek pedig a hivatkozott korabeli jegyzőkönyvekben is – az akkori kornak megfelelő – reprezentatív üzletként szerepeltek. Mivel ebben a kérdésben vita van a felek között, a kereskedők és ügyvédeink ennek a kérdésnek a kétséget kizáró eldöntésére szakértő kirendelését kérték a tisztelt bíróságtól, melyet a bíróság elutasított” – mondta. Tóth elmondása szerint a kereskedők és ügyvédeik ezzel egy időben hivatkoztak arra és a bíróság figyelmét ismételten ráirányították, hogy a Mars téri üzletek között jelenleg is működik olyan, amely a földhivatalban a földhasználati jog alapján ingatlan-nyilvántartásba van véve, ezért ez az üzlet jelen pernek nem is szereplője. Ez a bejegyzés is bizonyítja, hogy az általunk hivatkozott törvények a Mars tér más pavilonjaira is érvényesek.

Botka intézkedhet mindenki nevében?

Tóth Péter a tárgyaláson elhangzottakat idézve elmondta, abszurd dolognak tartják, hogy egy köztisztviselői, jegyzői hatáskört felülírja a polgármester, akinek ráadásul arra az intézkedésre a törvény alapján nincs is jogalapja. Ugyanis a korábbiakban az építési hatóság bontási határozatokat küldött az üzletek tulajdonosainak, amelyeket akkor a főjegyző visszavont. Majd ezt követően az önkormányzat a polgármester nevében újabb felszólítást küldött a pavilonok által elfoglalt területek átadására, melynek következtében zajlik a jelenlegi per is. Külön keserű fűszer e tárgyban, hogy a kereskedő tudomása szerint – és ez a bíróságon is elhangzott, jegyzőkönyvbe került – a Mars tér önkormányzati törzsvagyon, és az önkormány szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) szerint e vagyon felett csak a közgyűlés rendelkezhet, és nem

Botka László

polgármester egy személyben.

Per nélkül könnyebb…

„És még közel sincs vége a jogi anomáliáknak” – folytatta a kereskedő. „A bérleti szerződések megszüntetésekor több esetben nem történt peres eljárás. A város jogi képviselője azzal érvelt, hogy mivel a szerződések szinte azonosak, és a perek mindegyike ugyan úgy zárult, ezért analógiára hivatkozva a maradék bérleti szerződéseket is felbontották. Csakhogy két esetben nem így történt. A jogi képviselő szerint a tartalmi rész ott is megegyezett, csak a kereset benyújtása körül voltak technikai problémák...”

Hogy is van ez: a bódé épület, az épület bódé?

„De a java még hátravan!” – így Tóth Péter. Folyik egy másik, közigazgatási per is, ahol szakértők bevonásával választ kapnak végre a kereskedők arra, hogy felépítményük minek minősül valójában: építménynek vagy ideiglenes építménynek. Arra a kérdésünkre, hogy ez miért érinti a 14 alperest, a kereskedő azt felelte, hogy nagyon is lényeges, hogy a másik, közigazgatási perben milyen eredmény születik. „A közigazgatási perben a mi építményeinktől teljesen különböző, kisebb bódékról van szó, melyek valóban mozdíthatóak, nem épületek, nem jár velük földhasználati jog. Viszont a város tűzveszélyességre hivatkozva rendelte el azok bontását, de a tűzveszélyesség csakis épületi minőségben állja meg a helyét. A bódékra azt akarja az önkormányzat rásütni, hogy épületek, és akkor bonthat. A mi esetünkben pedig fordított a helyzet, hiszen nálunk akkor rendelhet el bontást könnyedén, ha nem minősül az üzletem épületnek, tehát nem illeti meg a földhasználati jog. Vagyis az önkormányzat párhuzamosan két pert indított a kereskedők ellen, és a két perben egymással szembe menő ítélet meghozatalát kérte. A pavilonokat az egyik eljárásban épületté akarja nyilváníttatni, mivel szándékainak ez felel meg. A szeptember 30-ai perben éppen ennek az ellenkezőjét kérte, mégpedig a pavilonok mobilszerkezetűvé és ideiglenessé nyilvánítását, mert ebben az esetben ezzel lehetne a kereskedőket jogon kívüli állapotba helyezni.” Tóth Péter elmondta még, hogy bár mindenki úgy készült, döntés születik majd, a bíróság az érvek hallatán és talán az ügy bonyolultsága okán is jövő hét csütörtökre, azaz október 9-ére halasztotta az ítélet meghozatalát.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.