Közélet

Kihasználatlan termálenergia-kincsünk

Kihasználatlan termálenergia-kincsünk

2008. október 20., hétfő
Kihasználatlan termálenergia-kincsünk

Ami jó Vásárhelynek, nem jó Szegednek

Fotók: Gémes Sándor

Hazánk termálenergia-készlete óriási és szinte kimeríthetetlen, ennek ellenére csekély mértékben használjuk ki. A termálenergia Magyarország legjelentősebb megújuló energiaforrása, hiszen dinamikus termálvízkészleteink évi 1,6 millió tonna kőolaj fűtőenergiájának felelnek meg. Növelni kell a megújuló energiaforrások részesedését, az energiapolitika azonban még hiányzik. Technológiai innovációra volna szükség, például a geotermikus energiafelhasználás bővítésére - állítják a szakemberek.

Megyénkben több településen is használják a termálenergiát változó sikerrel. Hódmezővásárhelyen például a használati melegvíz és a fűtési energia 75 százalékát biztosítják ezáltal, Mórahalmon pedig a gyógyfürdőt, az egészségházat és a polgármesteri hivatalt fűtik ily módon. Szegeden más a helyzet.

Básthy Gábor

, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója korábban a helyi lapnak kijelentette: gazdaságosabb a gázmotorokkal működtető gázfűtés. Legutóbbi megkeresésünkre nekünk is ugyanezt megerősítette, ő nem lát fantáziát a távfűtésre használandó geotermikus energiában, mert igen költséges a víz visszasajtolása. „Felfújt az egész téma, két percet se szánok az egészre, ilyen szabályozás mellett marhaság az egész, úgy ahogy van" - közölte telefonos megkeresésünkkor. Két felsővárosi és az újszegedi termálkút közül csak az utóbbi működik csekély kihasználtsággal. „Üvegházakban jó a termálvíz" - véli Básthy -, „ahol ki lehet engedni a szabadba, esetleg egy pusztában gyógyvíznek." A vásárhelyi példára való akkori hivatkozásunkat Básthy azzal hárította, lehet, hogy ott működik a rendszer, de drágább is a távhő, mint Szegeden.

Kurunczi Mihály

, a vásárhelyi távhőszolgáltató egykori igazgatója és a Magyar Termálenergia Társaság elnöke más véleményen volt, álláspontját bővebben is kifejtette. „A kérdés egyszerű, de röviden megválaszolni, hogy közérthető is legyen, lehetetlen" - állította.

„Nyomorgatott" távhőszolgáltatók"?

Mint mondta, az ezredforduló táján gyűrűzött igazán be hazánkba is a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés technológiája, amelynek gazdaságossága három pilléren nyugszik: viszonylag alacsony gázár, viszonylag magas (és biztos, kiszámítható) áramátvételi tarifa és minél nagyobb kihasználtság (magas üzemóraszámú gépüzem). A mesterségesen alacsony szintű lakossági gázártól „nyomorgatott" távhőszolgáltatók többsége szinte kizárólag a kogenerációban (két különböző energiafajta - villamos és hő - előállítását jelenti, mely megvalósulhat gázmotorral és turbinával) látta költségcsökkentési lehetőségét, hiszen a fenti pillérek viszonylag kedvezően álltak. Ráadásul ez idő tájt még messzinek tűnt EU-s csatlakozásunk, a vele járó szigorodó környezetvédelemmel együtt. Igaz a lassú, de biztos gázárnövekedés, a kedvezményes áramátvételi árhoz kötött gázmotor hatásfokkal való „jogszabályi játszadozás", vagy ezen átvételi tarifa 2010-ig való deklarálása előrevetítette a projektek gazdaságossági bizonytalanságát, de ezt az érzést gyorsan elnyomta a gázmotorra hirtelen felépült iparág és lobbija. Mivel az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatók többsége nem rendelkezett a kogeneráció megvalósításához szükséges saját forrással, jellemzővé vált a „harmadik feles" finanszírozás, ami egyrészt igen szerény hozadékot engedett a távhőszolgáltatónak, hiszen a projekt eredményének döntő hányada a befektetői tőke megtérülését kell hogy szolgálja, másrészt a futamidő végére - mikorra a nagy haszon is jelentkezhetne a távhőszolgáltatónál - gyakorlatilag le is amortizálódik a berendezés. Az újrakezdést pedig már ellehetetlenítik a nevezett pillérek megingásai: a gáz ára előbb-utóbb a ráfordításarányos piaci helyére kerül, a villamosenergia-liberalizáció sem segíti az átvételi árak stabilizálását, és a környezetvédelem sem preferálja a többlet gáz elégetéséből származó többlet káros emissziót a városok légterében.

A vásárhelyi példa

A geotermia hasznosításával viszont - nyilván ott, ahol a geológiai adottságok, mint például a Dél-Alföld szinte minden városában, ezt lehetővé teszik - éppen fordított a helyzet: a gázár növekedésével egyre versenyképesebb, a támogatások egyre inkább a megújulók felé nyílnak meg, és a „lefűtött" fluid visszatáplálásával abszolút környezetbarát, emissziómentes hőenergiát biztosít. Ráadásul alattunk van, a mienk, és nem lehet külhonban elzárni a csapját! Hasznosítási technológiája összetettebb és körültekintőbb feladat, mint a gázmotoré, hiszen hatásfoka a kitermelt víz hőfokának minél szélesebb felhasználásával van egyenes arányban. Így már a tervezéskor fokozott figyelmet igényel, hiszen egy-egy termálkút a hőpiac függvényében az 1,5 MW-tól a 9 MW-ig képes hőteljesítményt produkálni még Magyarországon is. Hódmezővásárhelyen a távhőt követő másodlagos hőhasznosítók a városi közintézmények (kórház, hivatal, gimnázium, Fekete Sas stb.), harmadlagos a fedett uszoda és a medencevizek hőntartása, negyedleges pedig az uszoda körüli közterület fagy- és hómentesítése. Végül az immár sokszor lefűtött termálvizet az 1700 m mély kútba sajtolják vissza. Ami pedig a visszasajtolás „fetisizált" költségeit illeti, Hódmezővásárhelyen 10. éve működik sikeresen, alacsony nyomásviszonyok (2-4 bar, 40-50 m3/h) mellett a visszasajtolókút és az üzemeltetés költségei nem érik el a használt vizek felszíni elengedésével járó vízkészlet-járulék összegét. Vagyis vagy járulékot kell fizetni, vagy vissza kell sajtolni. A bekerülés ugyanannyi! És a visszasajtolással elkerülhetők az újonnan bevezetett környezetterhelési díjak és felszíni vizek szennyezési bírságai, amelyek egyébként sok-sok millióra rúghatnak.

Költséghatékonyabb a termálenergia

Az elmondottak tükrében évekig mégis miért nem volt olcsóbb a termálvizes vásárhelyi hődíj a szegedinél? Egyrészt, mert mindig sántít két különféle rendszer direkt összehasonlítása: más méretek, más fajlagos mutatók, más költségszerkezet, más várospolitika, más ármechanizmus, más fejlesztési lehetőség és stratégia, más támogatási rendszer stb. Másrészt a vásárhelyi geotermikus közműrendszer megvalósításához is szükség volt külső forrásra, amelynek törlesztése egy időre elviszi a képződő haszon egy szeletét. Harmadrészt mint látható, a termálenergiának csak egy része hasznosul közvetlenül a távhőrendszerben, így a haszonból ennek megfelelően részesül. A többi, például az uszoda költségmegtakarításaként jelenik meg az önkormányzat számára. Továbbá az önkormányzat eddig úgy döntött, hogy a haszon egy részét egyéb fontos közösségi fejlesztések forrásánál veszi figyelembe. Ezeken túl, tekintettel arra, hogy egy termálenergia-ellátó rendszer - szemben egy gázmotoros projekt 15 éves élettartamával - több emberöltőre épül, várhatóan néhány éven belül a vásárhelyi távhődíjakat is „előzni" fogja a szegedi.

Szeged nem él az adottságaival

Pedig a szegedi geológiai adottságok jobbak, mint a többi megyei városé: melegebbek a kinyerhető, jó minőségű vizek, és szélesebbek a hőpiaci lehetőségek. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. igazgatója szerint nincs jövője a geotermiának a szegedi távhőszolgáltatásban, és az „utolsó mohikán" újszegedi termálkút vize 850 lakás hőigényét 20 százalékban fedezi, majd a Tiszába kerül. A hódmezővásárhelyi hasonló paraméterű Mátyás utcai termálkút a körülötte levő lakótelep 600 lakásának hőellátását 99 százalékban biztosítja, majd ugyanaz a víz - 2 km-rel odébb - 100 százalékbam kifűti a fedett uszodát és még ezt követően (de a fagytalanítási funkcióját megelőzően) tartalmaz annyi hőenergiát, amely a tervezés alatt álló fedett élményfürdő hőigényének elegendő lesz. Természetesen a távhőrendszert ebből csak az első lépcső érinti... A többi „csak" a város haszna lesz. A lehetőség Szegeden is adott, hiszen például a sportcsarnok és a sportuszoda nem nagy kerülő a Tiszába vezetés előtt. A Székely sori kút hatékonyságának fokozása pedig oly mértékben növelné létjogosultságát, hogy egyszer még a jövőbemutató visszasajtolásra is lehetne gondolni a Tisza szennyezése helyett. Természetesen mindez túlnő a hőszolgáltató érdekein, ez városi figyelmet igényelne.

Legértékesebb kincsünk: az ivóvíz

A távhővel ellátott lakások azonban a fűtésen kívül használatimelegvíz-szolgáltatásban is részesülnek. Hideg ivóvízből, támogatott lakossági gázzal mindez nem olcsó mulatság. Hódmezővásárhely 3000 távfűtött lakásába juttatják el az 1000 m körüli mélységből felhozott 40-50 fokos ivóvízminőségű termál használati melegvizet, ami a jelenlegi gázárak mellett jóval gazdaságosabb a szegedi megoldásnál. A vásárhelyi rendszer környezetvédelmi előnyeit már nem is említve, viszont figyelemreméltó lehet a város hidegivóvíz-bázisának terheléscsökkenése, hiszen egyre többet hallani a nem is annyira távoli jövő legértékesebb természeti kincséről: az ivóvízről. A 2007-től bekövetkezett gázárrobbanás jelentősen megváltoztatta a helyzetet. A korábban valóban drágább vásárhelyi távhő lényegesen olcsóbb lett a szegedinél, és teljes mértékben beigazolódott Kurunczi úr prognózisa. A közelmúltban Vásárhelyen újabb termálkör termálkútját adták át, amelyre rákapcsolták az új üzletközpont fűtését és melegvízellátását. A rendszer jó, működik, s mint a fentiekből is kitűnik, ma már nemcsak Vásárhelyen éri meg a geotermiát hasznosítani. Talán ezt is érdemes lenne például Szegeden fontolóra venni.

tuti

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.