Elmondom

Kegyeleti napok egymás sarkában

Kegyeleti napok egymás sarkában

2022. október 31., hétfő
Kegyeleti napok egymás sarkában

Az emlékezetív három dátumot ölel: október 31., november 1. és 2. Vagyis – a reformáció emléknapja, aztán mindenszentek ünnepe, majd a halottainkra emlékezés ideje.

A protestánsok napja nyitja ma a sort. Menjünk vissza 505 évet: képzeljük el, hogy német földön vagyunk, Szász-Anhalt tartomány Wittenberg nevű városában, amit a régi magyarok Wittenbergának hívtak, hívjuk mi is így. Tehát az ősi város úgyszintén ősi egyetemének híres tanárát, bizonyos Martin Luther professzort látjuk éppen: Ágoston-rendi szerzetes ő, igazi polihisztor, a matematika, fizika, ókori nyelvek, csillagászattudomány és más ismeretek birtokosa. De ezen a különleges napon, 1517. október 31-én a sokadik tudományág, a valláselmélet területén tesz egy kivételesen bátor lépést: bírálni merészeli az akkortájt egyeduralkodó katolicizmus megkövesedett gyakorlatát, a pápisták formalizmusát, a mindennapoktól elidegenedést. Ezen a napon szegezi ki 95 pontból álló vitairatát a wittenbergi vártemplom kapujára.

Tettét pápai kiátkozás követte, ám a prédikátor tanai terjedtek, és ennek eredménye lett az új egyház, amelynek születése pillanatát a vallástörténet 1517 októberéhez köti. Életre kel az ágostai hitvallású evangélikus közösség. Luther nyomában aztán elindul a nála is radikálisabb Kálvin János, egy másik újító szellemű közösség vezetője, és Genfben megszületik az újabb, ma református néven ismert protestáns egyház.

Felekezeteikben a mai nap az emlékezés jegyében telik. De a gyász napja is ez: megidézik az ellenreformáció áldozatait, az elveikért a halált is vállaló prédikátorokat. És mert a tradicionális ünnep a felebaráti önzetlenség kifejezője is, így templomaikban szeretetvendégség, agapé követi az istentiszteletet.

A katolikusok a holnap tartott mindenszentek-ünnepükön ugyanígy gondoltak évszázadokon át a nélkülözőkre: a rászorulóknak elkészítették a mindenszentek kalácsát, és lisztet, gabonát adtak nekik, hogy gondjaikat enyhítsék. Az emléknap magva mindamellett szellemi természetű: a pátriárkák, apostolok, szentek, vértanúk – vagyis a hitben élők példaadóinak emlékét idézi ekkor az egyház.

Aztán eljön november 2-a: az egyetemes gyász ideje. Ezer esztendeje közünnep. E napon hosszan szólnak a harangok, mécsesek gyúlnak a sírokon, a lángnyelvek fölött emberek, csöndben, összekulcsolt kézzel. Azokra emlékeznek, akiknek napjai már végképp elfogytak, és már ott vannak, ahol az időtlenség az úr.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.