Vélemény: Egyházpolitika

A Velencei Bizottság a kormány felkérésére megvizsgálta és véleményezte az egyházügyi törvényt (2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról), és több igen…