A pap: nem elítél, hanem gyógyít

Gyulay Endre nyugalmazott püspök szerint komoly problémát jelent ma a katolikus egyházban a paphiány: az elmúlt kommunista időszakban hirdetett negatív egyházképnek a hatása ma is érződik, nehezen talál az isteni meghívás termékeny…

Ferencesek: az evangélium szerint élni

Több szerzetesrend is jubilál, jubilált ez évben: a piaristákkal már megismerkedhetett az Olvasó, most pedig Alsóvárosra látogattunk el, és a 800 éves fennállásukat ünneplő ferencesek egyik tagjával, Varga Kamill alsóvárosi plébánossal beszélgettünk…

/

Papi hivatás: Hűséges az Isten

Mádi György atya 1983-tól szolgál plébánosként Kiskundorozsmán, november 29-én immár ötvenéves papi szolgálatért adhat hálát Istennek aranymiséjén. Szavaiból kiviláglik: Isten hűsége minket is arra kötelez, hogy hűek legyünk Hozzá…

Papi hivatás: „Isten üzen rajtam keresztül…”

Október 10-én tartotta Kartal József atya vasmiséjét, aki 1944-ben történt pappá szentelése óta jórészt a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén látott el lelkipásztori szolgálatot. Öröm, befogadó közösség, visszajáró tanítványok – a papi szolgálat termékeny…

Papi hivatás: a jezsuita küldetése

Idén százéves a jezsuiták magyar rendtartománya. A Papság Évéhez kapcsolódó interjúsorozatunk következő alanya Pakot Géza atya, aki 1995 óta jezsuita szerzetes és három éve szolgál papként is. 2007 júniusa óta a szegedi…