/

Nívódíjat kapott a Szegedi Víziközmű Zrt.

Építőipari Nívódíjjal ismerték el a szegedi szennyvízcsatorna hálózat fejlesztéséért a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t (SZVMF) Novák Gyula vezérigazgatót a díjról és az előttük álló feladatokról, köztük a belterületi belvízelvezető…