ARC

Tőkés László az összmagyarságot képviseli Európában

Tőkés László az összmagyarságot képviseli Európában

2009. január 31., szombat
Tőkés László az összmagyarságot képviseli Európában

A püspök szerint több autonómiaformáról beszélhetünk

Fotók: Gémes Sándor

Szegeden a keresztény felekezetek januári egyetemes imahetének vendége volt Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, erdélyi magyar politikus, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki fontos szerepet játszott az 1989-es romániai forradalom kirobbanásában, s politikai szerepvállalása azóta sem csökkent. Számos hazai és nemzetközi díjjal, elismeréssel jutalmazták politikai és nemzetmentő tevékenységét. A SZEGEDma.hu a határon túli magyarság helyzetéről beszélgetett a püspökkel.

- Húsz éve annak, hogy a romániai a forradalom meghatározó részvevője lehetett. Meghozták-e a demokratizálódás folyamatai az akkor elvárt, megálmodott jövőt?

- Magyarországon vérontás nélkül tértek át a rendszerváltozás útjára, nem így Romániában. Beigazolódott viszont, hogy csak egy tragikus színjátéknak bizonyult a felkelés. Szükség volt a forradalom koreográfiájára, a látszatra a puccs szervezőinek, akik megbuktatták

Ceausescut

. Valójában ugyanaz történt, mint a többi kommunista országban: az akkori vezetők átmentették a hatalmukat az új rendszerbe. Közel húsz esztendeje demokratikusnak álcázott birkózás folyik, a múlt rendszer és a helyébe lépő kialakulatlan, menet közben formálódó rendszer között. Ennek a tusakodásnak a történeteként is felfogható az elmúlt két évtized. Nem sikerült felszámolni a múlt rendszer hatalmasainak szerepét.

- Akkor a magyarság helyzete is éppen olyan mostoha, mint akkor volt?

- A nemzeti kérdés éppen úgy vajúdik, mint a rendszerváltozás többi vonatkozása. Miért lenne különbség például az egyház- vagy a kisebbségpolitikában? Ugyanolyan felemás, posztkommunista politizálás folyik ezeken a területeken is. Nem történt meg a kisebbségek felszabadítása, a magyarság egyenjogúsítása. A vallás- és az egyházszabadság továbbra is korlátozásoknak van alávetve.

- Azért nem lehet összehasonlítani az akkori üldözési módszereket a mai, parlamentáris demokrácia eszközeivel.

- A Magyarországtól elszakított magyarok elnyomásában csak módszerváltás történt, nem rendszerváltás. A módszerek kifinomultabbak, eurokomform színezetűek. A mégis bekövetkezett csekély változást csak az Európának való kényszerű megfelelés attitűdje motiválja. Szlovákiában, Ukrajnában most komoly visszaesés következett be a kisebbségben élő magyarokkal szembeni politikában, míg Szerbiában és Romániában jelenleg stagnál a helyzetünk, összességében azonban azt lehet mondani, hogy tovább folytatódik a Trianon utáni nacionalista politika, csak szebb csomagolásban.

- Erdélyben ezért van folyamatosan napirenden a magyar közösségek gondolataiban az autonómia kérdése. Elmondaná, hogyan képzelnék ezt el?

- Az autonómia fogalmi megértéséhez analógiát használnék. Mindenki megérti, hogy az egyetemeknek, egyházaknak egyes országok biztosítják az önrendelkezést, önállóságot az államon belül, saját vezetői, döntéshozói testülettel. Ilyenfajta önrendelkezést kívánnak a kisebbségek is. Ez több szinten szerveződhet. Mi három autonómiaformáról beszélünk. Az első az összes romániai magyart magában foglalná, ez a személyi elvű autonómia. Minden magyar, aki annak vallja magát, tagja egy önkormányzati közösségnek, amely az őt illető kérdésekben maga dönt. Ilyenfajta önrendelkezésük van Magyarországon a kisebbségeknek, akik mind saját önkormányzattal rendelkeznek. Hasonló országos kisebbségi önkormányzata alakulna a romániai magyarságnak. A másik a területi autonómia, tehát, ahol egy adott területen többségben élünk - mint például Székelyföld hatszázezernyi magyar lakosával -, ott alakulna egy területi önállóság. Végül a saját jogállású települések önkormányzatának önállóságáról sem szabad elfeledkezni. Vannak ugyanis olyan falvak, ahol a lakosok többsége magyar, ők önálló magyar önkormányzatot vívhatnának ki maguknak.

- Ha Romániában nem is, Brüsszelben EP-képviselőként sokat tehet az összmagyarságért.

- Sajnos a kisebbségi kérdéssel mostohán bánnak Nyugat-Európában is. A meghatározó politikai erők háttérbe szorítják a kisebbségek ügyét, annak ellenére, hogy az EU lakosságának mintegy tíz százaléka tartozik valamilyen kisebbséghez. Még a fogalmi tisztázásokhoz sem jutottak el, a nyugati politikusok rendszeresen keverik az őshonos kisebbségeket a bevándorlókkal. Ez egyenesen sértő, mert mi, határon túli magyarok nem hagytuk el a hazánkat azért, hogy az EU tagjai legyünk. Mi itt születtünk.

- Pedig a közhiedelem az, hogy az unió kiáll a hátrányos helyzetűekért, üldözöttekért...

- Az EU-ban nem létezik kisebbségügyi normarendszer. Létezik egészségügyi, kereskedelmi, állat-egészségügyi vagy igen magas szintű gazdasági szabályozás. Erősebb állat-egészségügyi szabályozás van például, mint a közel ötvenmillió embert érintő kisebbségi védelem. Összefogtak velem együtt magyar jobboldaliak, szocialisták és liberálisok, és egy kisebbségvédelmi törvénykezdeményezést készítettünk, de még határozathozatalra sem kerül sor, annyira hiányzik a támogatottsága. Árral szemben evezünk, de kitartással így is lehet haladni...

- Az összefogás jelentheti a megoldást, a magyarság vagy akár egész Európa jövőjét?

- Vissza kell találnia a magyar embernek saját közösségéhez. A tékozló fiúnak haza kell térnie. Az imahét mottója - „... legyenek eggyé kezedben!" - már súgja is nekünk, hogy mindez Isten nélkül elképzelhetetlen. Mert amire ma szükségünk van, hogy az erőinket összegyűjtsük, és a kiutat az erkölcsi, gazdasági válságból együtt keressük. A tékozlóknak vissza kell térniük. De ha ezt a visszatérést nem a megbánás, az új élet vezérli, akkor még nagyobb lehet a zuhanás. Ha a tékozló fiú csak azért jön vissza, hogy a maradék vagyonából is kifossza apját, házát, országát, a nemzetet, akkor ez az ember semmi másra nem lesz képes, csak a hasonlókkal érdekszövetségre lépni, a nagyobb zsákmány reményében. Az érdekszövetségek pedig csak bandák, galerik, maffiák, és Magyarországnak, Európának nem erre, hanem értékszövetségre van szüksége. Egy olyan közéleti, politikai, vallási ökumeniára, ahol Isten törvényének szellemében keresik a kiutat, a gyógyulást a népek. Ezt kell újra felfedezni, az isteni értékrendet, ami mentén felállíthatjuk életrendünket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.