Szeged2030: Jövőkép Szegednek

Cikkünk frissítése óta eltelt 2 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Tizenhét éve nem mozdul Szeged – ez volt az a közös felismerés, ami elindított mintegy három tucat helyi értelmiségit, hogy elkezdjenek közösen gondolkodni a város jövőjéről. A rendszeresen megismétlődő eszmecserék során nemcsak a gondok, problémák kezdtek egyre élesebben kirajzolódni a résztvevők számára, de hamarosan mindenki hozzátette saját szakterülete szerinti megoldási javaslatát is.

Az összegyűlt gondolatok, javaslatok rendszerezésével testet öltött a Szeged2030 Program. Ez egy olyan városfejlesztési koncepció – Szeged történetében hosszú ideje először –, amely hosszú távú perspektívát igyekszik adni a városnak és az itt lakóknak.

A munkaanyag megalkotásával tehát nemcsak feltárni és elemezni akarták a város meglévő és potenciális adottságait a szerzők, hanem igyekeztek ezekre építve egy jól körbehatárolt utat is felvázolni, ami véleményük szerint politikai szimpátiától függetlenül minden szegedinek elfogadható, sőt, támogatható célokat jelöl meg.

Mivel véleményük szerint a település jövőbeli fejlesztéseit a feltárt potenciálokra és jellemzőkre kell építeni, ezért az első munkafázisban széleskörű adat‐ és információgyűjtés történt Szeged legfontosabb jellemzői, az ellátási színvonal, demográfiai összetétel, gazdasági helyzet, társadalmi felépítés és a fizikai környezet számszerűsíthető adatainak vonatkozásában.

A helyzetelemzést követően a célkitűzések a jövőkép alapján kijelölik a fejlődés kardinális irányait, valamint meghatározzák, hogy a megyeszékhely a jövőben milyen elvek és preferenciák alapján, milyen funkciót és stílust követve fejlődjön.

– Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, Szeged az elmúlt két évtizedben Magyarország egyik legkiemelkedőbb gazdasági potenciállal rendelkező nagyvárosává, a tudás és az innováció igazi központjává válhatott volna, azonban ez messze nem valósult meg. Pedig adottságai – egy jó menedzsmenttel – erre predesztinálták volna a várost – mondja a Szeged2030 program egyik megalkotója. – Láthatjuk, a lomha, előfeltevésektől terhelt gondolkodású jelenlegi városvezetés Szeged meglévő adottságait sem képes kihasználni, erre sikertörténetet képtelen volt építeni az elmúlt két évtizedben. Ezt súlyosbították iparellenes hozzáállásukkal, amire – a polgármester kiszólásai alapján – még büszkék is.

A kritikákat ugyanakkor nem ideológiai alapon fogalmazták meg a szerzők, pusztán úgy ítélték meg, hogy egy téves előfeltevés – amely a valóság próbáját láthatóan nem állta ki –, hosszú időre és negatívan befolyásolja Szeged lakóinak életét.

Mindezek fényében Szeged új vezetése első és legfontosabb feladatának annak kell lennie, hogy helyreállítja kapcsolatrendszerét a központi kormányzattal.

– Tévedés ne essék! Nem behódolásról beszélünk, pusztán arról, hogy a kormány szemmagasságába kell emelkednie az új városvezetésnek és konstruktívan, de nem szunnyadó figyelemmel, a város és a lakosság érdekeinek messzemenőkig megfelelő álláspontot kell képviselnie – magyarázza egy másik szerző, aki szerint az önkormányzat
jelenleg a legjobb esetben is semleges, de inkább ellenséges a kormánnyal szemben, és a sokat emlegetett fékek és ellensúlyok rendszerében a fék szerepét tölti be a principális és provinciális fejlesztésekben, azaz mondhatjuk, önmaga ellensége, de a gyakorlatban a szegedi emberek ellensége.

A Déli Szóban sorozatot indítunk, hogy bemutathassuk olvasóinknak a Szeged2030 programot, azaz azt a városfejlesztési koncepciót, amely Szegedet méltó és megérdemelt helyére emelné.

A sorozatból kiderül az is, hogy pontosan kik és miért vettek részt ebben a munkában, mint ahogy az sem titok: a Szeged2030 a megújult helyi Fidesz és a szegedi lokálpatrióták, helyi értelmiségiek közös városfejlesztési programja.

Előző sztori

Felsővároson is ihatatlan a csapvíz

Következő sztori

Idén sem drágul a közétkeztetés Nagymágocson

Legutóbbi hasonló cikkek