Védekezzünk a parlagfű ellen!

Cikkünk frissítése óta eltelt 4 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

parlagfu

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően július elsejétől a hatóságok – belterületen az illetékes jegyző, külterületen a kormányhivatal – megkezdik a parlagfüves területek felderítését – tájékoztatott a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

Felhívják a földhasználók illetve a tulajdonosok figyelmét, hogy területükön június 30-ig a parlagfű virágbimbójának kialakulását kötelesek megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (gyakorlatilag az első fagyokig) folyamatosan fenn kell tartani. Amennyiben elmulasztják kötelezettségüket, egyrészt közérdekű védekezést (magyarul kényszer-kaszálást) lehet elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. Tavaly Csongrád megyében 101 esetben összesen 3.4 millió forint bírság kiszabása történt meg.

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) elleni védekezés az idei évben is rendkívül fontos feladat, hiszen hazánk az egyik legerősebben fertőzött Európai országok közé tarozik. A gyomnövény mind humán egészségügyi, mind gazdasági hatásainak köszönhetően nagy kockázati tényező. A növény virágpora súlyos allergiás megbetegedések okozója, a magyar lakosság legalább 20 %-a szenved a pollenje által okozott allergiától. A gyomnövény növénytermesztésre gyakorolt hatása is meghatározó, mivel agresszivitásával elnyomja a kultúrnövényeket, miközben felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ami által jelentős terméskiesést okozhat.

A parlagfűről érdemes tudni, hogy márciustól kezd kelni, és áprilisban a napfény és a talaj 10-20 C-os hőmérséklete hatására már tömegesen csírázik. Nyáron intenzív növekedésnek indul, a porzós és termős virágok július közepétől jelennek meg, és a virágpor szóródása egészen a fagyok beálltáig tart. A mélyebb talajrétegekben fekvő magok évtizedekig nyugalomban vannak, megőrzik az életképességüket és a művelés során a bolygatott talajban csírázásnak indulnak. Lényeges tehát megelőzni a parlagfű virágzását és a magérést, mely káros folyamat kialakulását természetes ellenség hiányában főként mechanikai és kémiai, illetve lehetőség szerint biológiai védekezéssel például kézi gyomlálással, kaszálással, vegyszeres gyomirtással, fűmagvetéssel, talajtakarással, legeltetéssel is megtehetjük. Érdemes többször ellenőrizni a gyomnövénnyel fertőzött területet, a gyökér fölötti szárrészen újabb hajtások jelenhetnek meg, ezért a védekezést célszerű megismételni, a kedvező hatás érdekében talajszinten, a gyökérnyaki résznél a növény szárának elvágásával.

A parlagfű elleni fellépés közös érdek, amelynek sikerét a jogszabályok is elősegítik. A védekezés jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló Kormányrendelet határozza meg.

A törvény szerint a földhasználó köteles a tárgyév június 30-ig az ingatlanján a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezen állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A törvény értelmében a földhasználónak vagy bejelentett földhasználat hiánya esetén a tulajdonosnak, minden év június 30-ig gondoskodnia kell a megelőzésről. A hatóságok – belterületen az illetékes jegyző, külterületen a kormányhivatal- július elsejétől a vegetációs időszak végéig, hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések alapján ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, és közérdekű védekezést rendel el. Amennyiben a földhasználó nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és minden ezzel járó hatósági feladat költsége a mulasztót terheli. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhivatal minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15 ezer forinttól akár ötmillió forintig is terjedhet, attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága, és a fertőzöttség mértéke.

Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai földhivatali osztályainak és a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály együttműködésével a történik parlagfűvel fertőzött területek felderítése.

A parlagfüves területről bejelentést lehet tenni Csongrád megye bármely járási hivatalának földhivatali osztályánál, telefonon, vagy írásban. (Elérhetőségek: http://www.csmkh.hu/hu/jarasi-hivatalok)

A Csongrád megyei parlagfű felderítések 2016 évi eredményei számokban:

– A járási földhivatalok Csongrád megye 326 807 ha–os mezőgazdasági területének 54 %-án, mintegy 177 990 ha–on végeztek ellenőrzést (felderítést).

– A felderítések eredményeképpen 101 ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele mellett 70,8 ha területen került megállapításra parlagfű elleni védekezés elmaradása.

– A földi (gépkocsi) felderítés mellett kettő alkalommal 2016. augusztus 2-án és 2016. szeptember 6-án lehetőség nyílt légi felderítésre, megközelítőleg 57000 ha-on Mórahalom, Szeged, Csongrád, és Hódmezővásárhely Járási Hivatalok illetékességi területein.

– A felderítést a megye illetékességi területén 15 fő végezte, 114 munkanap ráfordítással és mintegy 8667 km felhasználás mellett.

– 2016-ban 101 eljárás indult parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, amely lefolytatását követően mintegy 3.4 milló forint növényvédelmi bírság kiszabására került sor. A felderített területeken kényszerkaszálás elvégzésére nem került sor, mivel földhasználók minden esetben önkéntesen elvégezték a parlagfű mentesítést.

Előző sztori

Botka ügyvédjét csütörtökön Szombathelyen is látták + FOTÓK

Következő sztori

Összefogással az élhető jövőért – Készül Csongrád Megye Klímastratégiája

Legutóbbi hasonló cikkek