Közgyűlés: menzaügyben párbajoztak, Botkát Czeglédyvel és a Rolexszel támadták

Cikkünk frissítése óta eltelt 5 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

kozgyules_varosi11_gs

“Botka László nem férfi, hanem gyáva nyúl” – Szabó Bálint jogász így vezette fel a közgyűlést. A leghevesebb vita a közétkeztetési díjak emeléséről folyt, a jobboldal azt firtatta, miért támogatja a baloldali városvezetés a lakossági érdekekkel szemben a vállalkozót, míg a szocialisták a minimálbér-emelést hibáztatták. Az MSZP miniszterelnök-jelöltjét kerítésszaggatónak is minősítették, és támadták ügyvédje, az előzetesbe került Czeglédy Csaba ügyével.

Folyamatosan frissülő közvetítés 9 órától!

12.13: Az ülés ezennel véget ért. Botka László bejelenti, 14 óra után önjáró troli indul a városházától, a képviselők megtekinthetik az ELI lézerközpontot. Jelzi, a közgyűlés várhatóan nem ülésezik július-augusztus folyamán, legközelebb tehát szeptember második felében ülhetnek össze a városatyák. Köszönjük a figyelmet!

12.11: Az ingatlanokkal és a pályázatokkal kapcsolatos városházi előterjesztéseket is elfogadták, a pályázatokat egyhangúlag támogatta a testület. A közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződését 28 igennel, Tóth Péter tartózkodása mellett módosítják. 28 igen érkezik három sportszervezet kiemelt támogatására, Szentisványi István tartózkodik. Ugyanez az arány az egészségügyi integrációs szerződés vonatkozásában és a gyermekjóléti feladatok, valamint a drogstratégia végrehajtása kapcsán szintén.

12.07: Kóbor Balázst 22 igen, 6 Fidesz-KDNP-s tartózkodás mellett választják meg a Szegedi Távfűtő Kft. igazgatójának.

12.05: A településszerkezeti terv és az építési szabályzat módosítását 27 igennel, Szentistványi István tartózkodása mellett fogadják el.
A telekadó módosítására 19 igen, 8 nem (Fidesz, KDNP), 2 tartózkodás (Farkas László, Szentistványi István) érkezik, az építményadó módosítására 19 igen, 9 nem (Fidesz, KDNP), 1 tartózkodás (Szentistványi István) villan fel, 18 igen és 11 nem (Fidesz, KDNP, Tóth Péter, Szentistványi István) gombnyomás a közétkeztetés díjemelésére.
A költségvetés módosítása 18 igen, 9 nem, Tóth Péter és Szentistványi István tartózkodása mellett megy át.
A lakbérrendelet módosítása 21 igen és 8 tartózkodás mellett léphet érvénybe.

12.00: Indulhat a szavazás.

11.45: Lassan a napirendi pontok végére is értünk. Zárt ülés, szünet, majd szavazás jön.

11.42: Kothencz János nem kíván szakmai disputát nyitni. Korrektnek tartja Szentistványi álláspontját. Kerületi képviselőként azonban kitart amellett, hogy a korábban említett problémákat meg kell oldani. Az átlag lakosokra is legalább annyira szenzitívnek kell lenni, mint a hajléktalanokra.

kozgyules_varosi26_gs

11.38: Szentistványi István szerint az előbb elmondottak mögött az rejtőzik, hogy a hajléktalanoknak nincs hol lakniuk, és nincs hol elvégezniük a szükségleteiket. Mindezt éveken át kell elviselniük, tűrniük. Ezzel az alapproblémával kellene kezdeni valamit egy szociálisan érzékeny, felelős városnak, városvezetőnek.

11.35: Kothencz János (Fidesz-L.É.T.) korrektnek nevezi a Lauer István által jegyzett szakmai anyagot. Mint mondja, fokozott odafigyelést igényel a jelzőrendszer, a pszichoaktív szerek veszélyeire való figyelemfelhívás közös feladat a társadalmi szereplők számára. A dizájnerdrogok elleni harcban komoly erőfeszítéseket tett és tesz a város – ismeri el, sikerült megszüntetni például az Amszterdam shopot a Bartók téren, de a rendőrség is sokat tesz a megelőzésért. Önmagáért beszél a kábítószerügyi egyeztető fórum résztvevőinek összefogása, együttműködése. A szerhasználat vonatkozásában azonban – mondja – nemcsak fiatalokról van szó, hanem hajléktalanokról is, rájuk is oda kell tehát figyelni. Nem szabad elfogadni, hogy delíriumos állapotú hajléktalan embertársaink óvodák falára végezzék el szükségleteiket. A város megteszi, amit tud a hajléktalanok ellátásért, de a minősíthetetlen közterületi állapotok felszámolásáért mégis többet kell még tenni, például a közterület-felügyelet létszámának növelésével, és az utcai szociális munkásoknak is törődniük kellene a hajléktalanok viselkedésével, megelőzve, hogy a rendőrséget kelljen végül hívni egy-egy sajnálatos esethez. Tarjáni képviselőként különösen fontosnak tartja ezt.

11.32: A városi drogellenes stratégia 2016. évi végrehajtása kapcsán Lauer István (MSZP) megköszöni a programban részt vevő szereplőknek a kiemelkedő és elkötelezett munkát.

11.31: Tízéves az egészségügyi integrációs szerződés, az egységes szegedi egészségügyi ellátás – hívja fel a figyelmet a polgármester. Évről évre áttekintik az ellátási szerződést, amit az universitas szenátusa már jóvá is hagyott.

11.30: Az óvodai nevelési évet érintő döntésekhez nincs hozzászólás. Következik az általános iskolák úszástámogatásának támogatása, erre 8 milliót fordít a város, annak ellenére – így Botka – hogy nincs erre vonatkozó törvényi kötelezettség, ám a feladat kiemelt és fontos.

11.27: Szentistványi István szerint a nyári tanszüneti helyi tömegközlekedési menetrend több kiemelt vonalon is komoly feszültségeket okoz a használók körében, többen kérték, hogy tolmácsolja ezt a mai ülésen. A szűkítések drasztikusak, nem indokoltak.

kozgyules_varosi14_gs

11.24: A közösségi közlekedést érintő tervek kapcsán Mihálffy Béla (Fidesz-L.É.T.) beszél a súlyosan sérült, mozgáskorlátozott gyermekeket nevelő szülőknek szánt kedvezményről – ők is igénybe vehetik majd a kisgyermekes bérletet. Ezt a gesztust pozitívnak tartja, frakciójával együtt támogatja. Megemlíti, maga is mozgássérült gyermeket nevel, húsz év alatt államtól, kormánytól, önkormányzattól sok segítséget kapott ehhez, és megköszöni a többségi társadalomnak, hogy nem engedik el az ilyen nagyszerű fiatalokat nevelő családok kezét. Az egész közgyűlés megtapsolja a képviselőt.
171 fő szegedire terjesztik ki a kedvezményes bérletvételi lehetőséget. Ők azok, akik tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket ápolnak, s ápolási díjként 29 ezer és 53 ezer forint közötti összeget kapnak. A városházi előterjesztés értelmében ők is jogosultak lesznek tehát a kisgyermekes havi bérletre.

11.21: Zárásként Nagy Sándor mutatja be a tervezett városi pályázatok némelyikét, például a Szent-Györgyi Albert Agóra természettudományos élményprogramjait.

11.18: Joób Márton örömteli fejleményként számol be arról, hogy a műjégpályát érintő beruházás kapcsán 6 hónapról 9 hónapra nő majd a jégidő.

11.16: A pályázati ügyek kapcsán Rózsavölgyi József (Fidesz-L.É.T.) arról beszél, örvendetesek ezek a programok és a fejlesztések, például a várban tervezett kiállítások. Ugyanakkor megjegyzi, a vár környéke Szeged szégyenfoltja, egy idegenforgalomból élő város számára ez elfogadhatatlan, kéri a polgármestert, tegyen meg mindent az áldatlan állapotok felszámolásáért.

11.13: Költségvetési, városüzemeltetési, vagyoni tárgyú előterjesztések. A Szegedi Távfűtő Kft. élére pályázatot írtak ki, az eddigi igazgató, Kóbor Balázs újabb kinevezését javasolja a városvezetés és a bizottságok is.

11.11: Lehet, hogy igazságosabbá válik a rendszer, de mégsem igazságossá – folytatja Szentistványi, aki szerint a 40 ezer forint egy főre jutó jövedelműek, a legrászorultabbak mégis kiesnek a programból a rossz pontrendszer miatt.

11.10: Botka László úgy összegez, példaértékű a szegedi bérlakásprogram, három év alatt hatszáz szociális bérlakást újítanak fel és adnak bérbe, a pályáztatási rendszert pedig igazságosabbá teszik.

11.08: Szentistványi István a módosítójából kiemeli az óvadék eltörlésének szükségességét az átmenetileg jogcím nélküli bérlők vonatkozásában, akik hátralékaik rendezése után visszanyerik bérleti jogviszonyukat. Örül annak, hogy ezt akceptálta a városvezetés, de kéri azt is, látszódjon a lakásrendelet mellékletében, hogy milyen óvadékrendszert érvényesít a város általában a lakások kiadásakor.

11.05: Kosik Dénes (Fidesz-L.É.T.) a ponthatárokhoz kapcsolódóan egyfajta méltányossági határküszöb bevezetésére tesz javaslatot, amit Botka László nem tart életszerűnek.

11.02: Szentistványi István pontosítja szavait: arra utalt, hogy egy két-háromgyermekes anyuka akkor kap több pontot, ha mondjuk 80 ezer forint nettó a jövedelme, nem pedig 40 ezer, tehát ha magasabb a jövedelme. Szerinte elfogadhatatlan a szociális lakásprogram ezen része, tehát az 57 ezer forint alatti egy főre jutó jövedelmű családok hátrányos megkülönböztetése.

10.59: Joób Márton arról szól, hogy az előző pályázati kiírások valamennyi tapasztalatát figyelembe véve állították össze a pontozási rendszert. Jelenleg Szegeden 3700 család él szociális bérlakásban, amit a piaci ár harmadáért kapnak meg, nem véletlen, hogy a nagyvárosok vezetői gratulálnak a tovább folytatódó programhoz.

10.56: Szentistványi István ismerteti módosító javaslatát, mely az óvadék eltörlését célozza azon (egyébiránt rendre önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került) átmenetileg jogcím nélküli bérlők vonatkozásában, akik hátralékaik rendezése után visszanyerik bérleti jogviszonyukat. A pontrendszerrel kapcsolatban is súlyos kritikát fogalmaz meg, nem tartja igaznak, hogy az alacsonyabb jövedelműeket segíti a rendeletmódosítás. Botka viszont úgy vág vissza, nem életszerű, hogy bármely egyedülálló pályázó előnyt élvezzen azokkal szemben, akik gyereke(ke)t nevelnek.

kozgyules_varosi12_gs

10.53: Tóth Péter úgy látja, a szempontok közelednek a valós élethelyzethez, így támogatja a rendeletmódosítást.

10.50: Következik a lakásrendelet, melynek kapcsán a polgármester örömét fejezi ki, hogy országos hírűvé vált a szegedi szociális bérlakásprogram. Most a pontozási rendszerben tovább növelik a szociális szempont szerepét, 70 százalékot számít majd a szociális helyzet. Emellett egyszerűsödik az eljárás, a pályázókat pontszám szerint rangsorolják, majd ez alapján választhatnak az összes meghirdetett lakás közül, nem kell megjelölni, melyikre pályáznak. Összességében több mint 600 lakást újít fel és ad bérbe a város három év alatt, ami Botka szerint példaértékű. Ha lenne államilag támogatott önkormányzati bérlakásprogram, az országban máshol is meg lehetne ezt csinálni, Szeged önerejéből hajtja végre a projektet.

10.46: Nagy Sándor alpolgármester jelzi, a napokban az intelligens közlekedési rendszerekről tartott tanácskozáson vett részt Strasbourgban. A Smart City kapcsán ilyen típusú utakhoz, konferenciákhoz kapcsolódik az 1 millió forintos utazási keret. A Széchenyi tér kapcsán pedig a 90 millió forintot el kívánja számolni a város majd a Modern Városok Program keretében.

10.43: 90 millió forintot különített el a város a Széchenyi tér felújításának előkészítésére – mutat rá Szentistványi István, aki nem érti, milyen előkészítés ez, mikor azt ígérték, teljes egészében kormányzati forrásokból valósul majd meg a térrekonstrukció. Ez a 90 millió ahhoz képest is óriási összeg, hogy civil szervezeteket évi 100 ezer forintokkal támogat, segít meg Szeged.

10.41: Tóth Péter kérdezi, milyen utazási költség merült fel a Smart City program kapcsán.

10.40: A költségvetés módosítása kapcsán Szentgyörgyi Pál (MSZP) gazdasági alpolgármester az első hozzászóló. Kiemeli a TOP-os előirányzatok kiigazítását. A sportfejlesztések kapcsán elmondja, június elején TAO-s támogatással elindult a sportuszoda felújítása, az önkormányzati önrészt 172 millió forintra kell emelni. A műjégpálya hűtéstechnikájának fejlesztéséhez is hozzá kell járulnia a városnak a TAO-pénzek kiegészítéseként.

10.37: Tóth Péter maga és pártja nevében is visszautasítja, hogy akár a Fidesszel, akár az MSZP-vel bármiféle koalícióba belemennének.

10.35: Binszki József azért szereti a fideszes statisztikákat, mert hamis számokból indulnak ki, hamis adatokon alapulnak, hamis végkövetkeztetésekhez vezetnek.

10.32: Haág Zalán fenntartja, hogy súlyos kritikák merülnek fel a szegedi közétkeztetésben felszolgált ételek minőségét illetően, még a Délmagyarország hasábjain is rendre felmerül ez a probléma a szülők részéről. Új közbeszerzést sürget, olcsóbb, jobb minőségű szolgáltatást nyújtó cég kiválasztását sürgeti.

kozgyules_varosi08_gs

10.30: Póda Jenő talált még egy új elemet, mert a cigarettaszünetre vonuló polgármester elszólta magát. Azt mondta ugyanis, hogy ha a következő években is emelkednek a minimálbérek, akkor megint újra kell majd árazni a szegedi közétkeztetési keretszerződést. Félő, hogy évről évre többet kell majd fizetniük a szegedi családoknak, ami viszont teljességgel elfogadhatatlan, különösen annak fényében, hogy Botkáék választották ki a jelen szolgáltatót. Mégpedig akkor, amikor már látható volt a minimálbérek emelkedése, az nem érhette derült égből villámcsapásként a vállalkozót. Mindenkinek a fantáziájára bízza, miért támogatja most a városvezetés, hogy a lakosok érdekeivel ellentétes módon emelkedjenek a tarifák.

10.27: Tóth Péter pofátlan csúsztatásokat sorol. Nehezményezi például, hogy a tankönyvet a korábban szabad piacon jelenleg egyetlen cégtől lehet beszerezni, ami jól jellemzi a Fidesz politikáját.

10.24: A Gyurcsány-Bajnai kormány idején 73 500 forint volt a minimálbér, most 127 500 ezer forint, a kormányzat alapvető célja a kiegyensúlyozott emelés, ami minden család életében kiemelkedően fontos – így Hüvös László. Megjegyzi, a közétkeztetés díjainak emelése összefügg azzal, hogy a kampányidőszak előtt állunk, később már nem akarta az ügyet behozni a polgármester, ezért kerül most a testület elé, és ezért növekednek a díjtételek 2018. január 1-jétől.

10.21: Botka kitart mellette, hogy az emelés a Fidesz igazságtalan politikájának következménye, amúgy a jelenlegi szolgáltatót 2000 után a jobboldali városvezetés hozta monopolhelyzetbe.

10.20: Haág Zalán szerint elengedhetetlenül fontos volt a minimálbér és a garantált bérminimum 15-25 százalékos emelése, mert rengetegen távoztak volna az országból, ha ez nem történik meg. A KDNP álláspontja, ha a vállalkozó nem tudja tartani az árat, akkor a város írjon ki új közbeszerzést. Amúgy is gond lehet a cég által szállított menzai menüvel, egy új vállalkozó ezt a problémát is megoldhatná. Nem szólnak racionális érvek a város lakosságának érdekeivel szembemenő módosítás mellett.

10.16: Póda Jenő a minimálbér-emelést elemzi, mivel szerinte több okból is problematikus, hogy ezzel indokolják a közétkeztetési díjtételek növelését. Mint mondja, háromoldalú kerekasztal-megbeszélés után következtek be a kormányzati lépések, nem derült égből jöttek. Tarthatatlanok és kontraproduktívak voltak a korábbi alacsony bérek, ezzel a munkaadók is egyetértettek. Körülbelül akkor folytatta le a város a közétkeztetési közbeszerzést, a nyertes vállalkozónak tehát tisztában kellett lennie a minimálbér-emeléssel. Elfogadhatatlannak nevezi, hogy a megbízóra és a városlakókra hátrányos szerződésmódosítást javasol most Botka László. Szerinte a vállalkozónak mindent bele kellett volna építenie korábbi ajánlatába.

10.14: Tóth Péter akkor fogadná el a módosítást, ha 2018. szeptember 1-jére tolnák ki az emelést, mert addig új kormány alakul, és megszűnhet a minimálbér brutális adóztatása.

10.12: Haág Zalán is méltatja a szünidei gyermekétkeztetés érdekében tett kormányzati intézkedéseket: 2010 óta háromszorosára emelkedett az erre fordított összeg. Felhívja a figyelmet, Hódmezővásárhelyen az óvodások 91 százaléka étkezik ingyenesen, Szegeden csak 75 százalék, ezeket a számokat is tekintetbe kell venni, Kecskeméten pedig olcsóbb a közétkeztetés, mint Szegeden, de Debrecen és Szolnok is ide sorolható. Úgy összegez: a szegedi gyermekeknek kellene kedvezni, nem a várossal szerződésben álló nagyvállalkozónak a díjemelés támogatásával. Botka László annyit szúr oda, hogy 2000-ben éppen a fideszes városvezetés szüntette meg a városi konyhát, és szervezte ki a szolgáltatást.

10.09: Botka László számokat sorol: Szegedhez képest Hódmezővásárhelyen majdnem kétszer annyit kell fizetni a közétkeztetésért.

10.06: Hüvös László (KDNP) megdöbbentőnek tartja, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje támadja a minimálbéremelést, és azt is megemlíti, a telekadó módosítása kapcsán egy sarc ügyében MSZP-Jobbik koalíció körvonalazódik Szegeden. A KDNP nem támogatja a közétkeztetési díjtételek növelését. Szerencsére – sorolja – a kormányzat számos intézkedéssel ellensúlyozza mindezt, 2010-ben 92 ezer étkezett a köznevelésben, közoktatásban ingyenesen, ma ez a szám már 318 ezer. 2016-tól a rászorulók nyári étkezését is megoldja a kormány, ráadásul a minőség javítására is odafigyel. Arról is szól, hogy a tankönyvellátás is ingyenessé vált 2013 óta. 2016/17-ben 733 ezer tanuló kapta ingyenesen a tankönyveket, most ősztől pedig 1 millió 18 ezer diák, ez mind szemben áll az MSZP áremelő, a családokat terhelő politikájával.

kozgyules_varosi23_gs

10.04: A közétkeztető céget erősen sújtja a minimálbérek emelése – így Botka, aki szerint a Fidesz-kormány legnagyobb igazságtalansága, hogy a legnagyobb terhek a minimálbért érintik. A vállalkozók ezt képtelenek kigazdálkodni, ráterhelik a szolgáltatási díjat. Hódmezővásárhely például 10 százalékkal növeli a díjat, Szeged csak 5-tel – fűzi hozzá.

10.03: A gyermekétkeztetési díjak 5 százalékos emelését felháborítónak tartja Tóth Péter. Szerinte nem erre szerződtek anno a vállalkozóval, ráadásul a Botka-féle “Fizessenek a gazdagok” elvbe sem férne bele az emelés. Egy család költségvetésében ezek a pénzek komoly terhet jelentenek. A szerződést fix összegre kötötték a vállalkozóval, a cég siralmainak ne üljön fel a város, halasszák el az előterjesztés tárgyalását – fogalmaz.

10.00: Nagy Sándor alpolgármester az előterjesztő nevében a szabályozási döntésekről beszél, kiemelve, hogy ezek mind fejlesztésekhez kapcsolódnak. Értékvédelmi vizsgálat alapján vesznek valamit helyi védelem alá, és nem tartja az egész vértói dombot erre alkalmasnak – ezt már Haág Zalánnak üzeni. Ígéri, minden a helyén marad majd a dombon, de védelmi irányba sem akarnak erős lépést tenni.

09.58: Tóth Péter (Jobbik) támogathatónak tartja a telekadó elkerülésének felszámolására tett önkormányzati erőfeszítéseket, előterjesztést.

09.55: A településszerkezeti terv és az építési szabályzat módosítása kapcsán Szentistványi István kér szót először, aki az egyeztetések fontosságára hívja fel a figyelmet. Haág Zalán (KDNP) pedig a vértói domb ügyét hozza elő. A Miniszterelnökség illetékes államtitkárságának levelét idézi, melyet az Apró Juhász János által vezetett egyesület kapott. Ebben az áll, hogy a székelykapuk megőrzésére helyi megoldást kell találni, a települések védelméről szóló törvény keretében: idén is településképi arculati kézikönyvet és rendeletet kell még idén készíteni. Javasolja a KDNP, hogy ebben a kézikönyvben és rendeletben legyen benne a vértói nemzeti emlékhely, kerüljenek a székelykapuk helyi védelem alá.

09.50: Botka László a város nevében jó munkát kíván az új őrsparancsnoknak, egyúttal jelzi, hosszú idő óta kiváló a kapcsolat az önkormányzat és a helyi rendőrség között, és az a jövőben is így lesz.

09.49: Póda Jenő (KDNP) azt kéri, ne zavarja meg az alezredes asszonyt és munkatársait a migrációt és a kerítést övező politikai csetepaté, a lakosság többsége mellettük áll, emberségesen, jogszerűen, de határozottan őrizzék a határt, a határvidéket, az ország biztonságát.

09.47: A migráció megszűnése óta a városban a legjobb a szentmihályi közbiztonság, ennek fenntartását várja az új őrsparancsnoktól Nógrádi Tibor mint önkormányzati képviselő.

09.46: Tóth Péter jelzi, az utóbbi hetekben egy bizonyos csoport zaklatja a szegedi tömegközlekedésen utazókat, intézkedést kér a kapitánytól.

09.45: A röszkei rendőrőrsparancsnok kinevezését kell támogatnia a közgyűlésnek. Ennek oka, hogy az őrs illetékességéhez tartozik Szentmihály is. Vígh Orsolya rendőr alezredes veszi át a feladatkört, szakmai életútját Zélity László városi rendőrkapitány méltatja.

09.43: 29 igennel, egyhangúlag fogadják el a napirendet.

09.42: Botka válasza: 30 millióból most írnak ki nyílt tervpályázatot, majd azt követően kikérik a lakosság véleményét, így nem is érti, miről beszélt Szentistványi István.

09.41: Szentistványi István (független) azt állítja, nagyon sok mindent elmond egy városról, hogy a főtere milyen szemléletet, koncepciót tükröz, és a polgármesternek milyen elképzelései vannak a lakossággal való kapcsolattartásról. Emlékeztet, a Modern Városok Program keretében a miniszterelnök és a polgármester a Széchenyi tér egyfajta historizáló felújítását jelentette be. A képviselő úgy gondolja, mivel kormányzati pénzből történik majd a beruházás – bár most 90 milliót elkülönít épp a város az előkészítésre -, Botka lemond arról, hogy Szeged valóban “független, szabad, büszke város legyen”, amit amúgy állandóan hangsúlyoz. Ha ezt komolyan venné, a sarkára állna, és nem támogatna ilyen felújítást, illetve először is megkérdezné a lakosságot, milyen Széchenyi teret szeretne.

09.38: Tóth Péter (Jobbik) kerítésszaggatónak nevezi Botka Lászlót. Emlékeztet, a polgármester két éve azt állította, nincsenek is migránsok, majd több ízben módosította álláspontját, és a “kerítésbontó” Reuters-interjú után ugyanezt kellett tennie. Örömét fejezi ki, hogy a baloldalnak egyre kevesebb az esélye bármiféle kormányváltásra. Ugyanakkor azt mondja, helyesen tette Botka, hogy megtiltotta a parlamenti MSZP-frakciónak a fideszes plakáttörvény támogatását. Jövő év tavasza után valódi elszámoltatásra lesz szükség – utal arra, hogy Vona Gábor pártja kormányra készül.

09.35: A Fidesz verhető – állítja Binszki József (DK), aki teljes, feltétlen baloldali összefogást sürget az Orbán-kormány leváltása érdekében. Szerinte számos időközi választás bizonyítja, hogy a közvélemény-kutatási eredmények ellenére ez a stratégia a siker záloga, más út azonban nem létezik, mert ha egymás ellen állítanak jelölteke a baloldali pártok, akkor bizony alulmaradnak. Hozzáteszi, az érintett pártok támogatói elvárják a politikai vezetőktől a kölcsönös bizalmat, együttműködést.

kozgyules_varosi09_gs

09.32: Nógrádi Tibor (Fidesz-L.É.T.) a migrációt témáját választotta. Sajnos napjaink tragikus aktualitása lett a terrorizmus. Nincs olyan hét Európában, hogy ne történne súlyos cselekmény, melyek 2000 óta 700 ártatlan áldozatot követeltek, csak az idén 47 haltak meg értelmetlenül.
Magyarország kormánya az elmúlt években megvédte Európa és az ország határait, a 2015-ben megépített kerítés és műszaki határzár jól vizsgázott, a terrorizmus bázisát is adó illegális népvándorlást megállította. Ennek ellenére az emberek félnek, választókerületemben különösen és nagyon. Nem akarják, hogy a 2015 előtti idők visszajöjjenek, amikor a migráció okozta veszélyek és a körülötte tomboló bűnözés élhetetlenné tette Szeged déli részét. Különös és nagy riadalmat keltett Botka László Reuters-nyilatkozata szándékáról, a kerítés lebontásáról. A kétségeket tovább fokozta, hogy Szeged város nem engedte be a bezárt Gárdonyi Géza Általános Iskolába a 43 éves osztálytalálkozót ünneplő öregdiákokat. A helyiek tudják, hogy az iskola épületében az illegális migrációt szolgáló Migszol szervezet tevékenykedik, sátrait, tábori ágyait, felszereléseit tárolja, logisztikázza.
“Ennek kapcsán, meg is jegyezte Ács-Sánta Sándor: “Botka László pózolhat sokmilliós Rolex órájával, mi tudjuk ki ő, mások érdekét szolgálja nem a mienket. Apropó, Rolex, Polgármester Úr, ön egy évvel ezelőtt ezen a helyen teátrálisan és megalázóan, egy 40 ezer forintos szcientológiai számlát dobott hozzám, támadva az egyik önkormányzati cégvezetőt. Itt lenne az ideje, hogy elővegye a Rolex óra számláját, azt vágja hozzám, és ezzel kezdené el tisztázni vagyoni ügyeit” – így a frakcióvezető. A polgármester reakciója: örülhetünk, hogy az EU és Törökország megállapodása működik, ezért szűnt meg a balkáni migránsútvonal. Sajnos késett ez az egyezség, ezért érkezett rengeteg menekült anno Magyarországra.

09.29: Haág Zalán (KDNP) szerint a közvélemény több büntetőügyben vár nyílt színvallást Botka Lászlótól. Legutóbb ügyvédje, Czeglédy Csaba került előzetes letartóztatásba, mert a gyanús szerint 3,3 milliárdos kárt okozott az államnak, közben több ezer diák fizetésével maradt adós. Ezt kínálja ön a magyar fiataloknak? – kérdezi. Úgy folytatja, a parkolóperben pedig Solymos László alpolgármester, Kalmár Gábor kabinetfőnök és Mózes Ervin címzetes főjegyző ül a vádlottak padján. “Ön egy országot akar vezetni, ne beszéljen mellé, mondja el véleményét több ezer becsületesen dolgozó diák megkárosításáról!”. Botka válasza: a diktatúrák szokása, hogy nem vitatkoznak, hanem kriminalizálják politikai ellenfeleit.

09.26: Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester az óriásplakátokról beszél, azt elemzi, nemzetközi összehasonlításban is erősnek számít-e az ország, ahogyan a kormány üzeni. Mint mondja, az Eurostat friss kimutatása szerint nincs okunk a büszkeségre, mert régiónk országai közelebb kerültek gazdasági teljesítményükben a korábbi EU-tagok átlagához, mi stagnálunk 2010 óta, többek között Szlovákia, Lengyelország és Litvánia is elénk vágott.

09.23: Napirend előtti felszólalásokkal folytatjuk. Joób Márton (MSZP) két hete átvette a “Családbarát hely” kitüntetést Szeged város nevében – jelenti be büszkén. Tizenkét várost tüntettek ki, a cél, hogy minél több gyermek szülessen, minél erőteljesebben támogassák a családokat. Szegeden tavaly 6 százalékkal nőtt a születések, 10 százalékkal a házasságkötések száma. Idén bevezették a szülési támogatást. A szociális lakásprogramban eddig 264 család kapott lakást.

09.12: Baráth Lajosné, a Krúdy Gyula Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója veheti át az első Pedagógus Életműdíjat. A következő kitüntetett Kovács Istvánné, a Cső utcai óvoda nyugalmazott tagintézmény-vezetője. Ugyanebben az elismerésben részesül Mezősiné Tamás Katalin, a Deák Ferenc Gimnázium nyugalmazott matematika-földrajz szakos tanára. A városvezetés és a frakcióvezetők rövid köszöntésre invitálják a három díjazottat.

09.06: Pedagógusnapi elismerések átadásával indul az ülés. Szeged – mondja Botka László polgármester – büszke rá, hogy iskolaváros, oktatására, iskolarendszerére építi jövőjét, erőt merít pedagógusai tudásából, munkájából, emberségéből. Az óvodások kis műsora is a díjazottaknak szól.

09.03: Szolgálati közlemény: Szabó Bálint ezúttal feljutott a karzatra.

09.02: Berkesi Ottó (Összefogás Szegedért), Szőreg egyéni képviselőjeként a ma kezdődő rózsaünnepre invitálja meg a szegedieket. Céljuk, hogy megmutassák Szőreg értékeit, turisztikai kincseit, történelmi örökségét. A szombat esti szokásos felvonulás az eseménysorozat csúcspontja. Mindenkit szeretettel várnak a településrészen!

09.00: Botka László ismét az oldalsó bejáraton talált egérutat a díszterembe, miközben Szabó Bálint a főbejárat előtt várta. A találkozó így ismét elmaradt.

Szabó: Botka nem férfi, hanem gyáva nyúl

08.45: Tiltott pártfinanszírozásról beszélt Szabó Bálint jogász annak kapcsán, hogy a Botka László ügyvédje, Czeglédy Csaba által vezetett iskolaszövetkezeti rendszerben súlyos visszaéléseket tárt fel a nyomozó hatóság, és a szocialista politikus előzetesbe is került. Több mint 3 milliárdos kár érte az állami költségvetést, és 2000 diákmunkás fut 80-120 millió forintnyi kifizetetlen pénze után. “Botka László nem férfi, hanem gyáva nyúl” – fogalmazott a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője, aki szerint Czeglédy Csaba “Puch László II., azaz az MSZP titkos pártpénztárnoka”.
Részletek külön cikkben.

Jobbikos nem a közétkeztetési díjak emelésére

“A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a 167/2017. (IV. 28.) Kgy. sz. határozat módosítását elutasítjuk, aminek értelmében Botka László előterjesztő 2018 január 1-jétől 5%-kal emelné meg a legkisebbek közétkezetési díjait. Úgy gondoljuk, hogy a ‘Fizessenek a gazdagok’ politikája is megbukott ebben a rendeletben. Az MSZP – az igazi arcát megmutatva – valójában a ‘Fizessen a szegények is’ elvét kívánja megvalósítani a helyi rendelet módosításával. Nem tartjuk elfogadhatónak azt sem, hogy a minőségi szolgáltatásaiban megújulni képtelen közétkeztetést szolgáltató cég számára Szeged Megyei Jogú Városa ilyen kedvezményeket biztosítson a Botka László polgármester utasítására. A szegedi Jobbik továbbra is a nép pártján, a családok érdekeit szem előtt tartva NEM támogatja a menzai étkezések térítési díjainak a megemelését. Gyerekeink egészséges táplálkozása nem lehet a szolgáltatók és a politika játékszere. Fontosnak tartjuk az EMMI rendelet és a helyi közszolgáltatások rendbetételét, mivel a jövő generációjának megfelelő táplálkozásra és élet körülményeire is kihatással lesznek ezen szabályozások” – írja péntek reggeli közleményében Tóth Péter önkormányzati képviselő, a Jobbik helyi elnöke.

A közgyűlés elé:

Ahogy azt már az megszokhattuk, a szegedi közgyűlések immár rendszeresen nem a meghirdetett 9 órakor kezdődnek – ami, ismerjük el, nem az ülésvezető “bűne” -, hanem parázs felvezetés előzi meg a szópárbajt. Szabó Bálint jogász, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője ezúttal is meglepetéssel készült a szocialista városvezetés számára. No, nem valamiféle színes szalaggal átkötött ajándékcsomagra kell gondolni, annál inkább egy 8.30-as sajtótájékoztatóra, mely a Szeviép-botrány és a VIP-parkolóper után Botka László(ék) újabb kínos ügyére hívja fel a figyelmet. A Szabó-féle virtuális robbanótöltet ezúttal – nem meglepetésre – Czeglédy Csaba története. Ismert, a szombathelyi MSZP-elnököt, a szocialista párt, a DK, illetve Gyurcsány Ferenc és Botka László ügyvédjét múlt csütörtökön éppen Szegeden helyezték előzetes letartóztatásba, mert több mint 3 milliárdos költségvetési csalással gyanúsítják az általa vezetett iskolaszövetkezeti rendszer működése kapcsán. Szabó Bálint ezúttal arra keresi a választ, hogy nem újabb tiltott szocialista pártfinanszírozásról van-e szó, ezúttal a megkárosított diákmunkások pénzéből, és azt is megvilágítja, hogyan terebélyesdik a Czeglédy-ügy árnyéka Botka fölé.

A mai ülésen – egyebek mellett – szó lesz a város településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosításáról és településfejlesztési döntésekről, módosítják a 2017. évi önkormányzati költségvetést, és elbírálják a Szegedi Távfűtő Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére kiírt pályázatot is.

Az előterjesztésekből többek között kiderül, hogy biztosítékokat akar az önkormányzat a kormánytól az Etelka sori sportcsarnok megépítése kapcsán a telek állami kézbe adásáért cserébe. Orbán Viktor miniszterelnök január végén jelentette be, hogy a Modern Városok Program keretében a kormány támogatja a szegedi fedett uszoda mellett egy modern atlétikai centrum, valamint a Felső Tisza parti stadion helyén egy modern sportaréna és egy kisebb munkacsarnok létesítését is. Az állami beruházás megkezdésének feltétele, hogy a város ingyenesen adja át a telket az állam részére. Ehhez több kitételt is kötne a baloldali városvezetés, amit Szentgyörgyi Pál alpolgármester úgy magyarázott, biztosítékot szeretnének arra nézve, hogy a csarnok meg fog épülni. Kérik többek között a birtokba adásig az építési engedély bemutatását, továbbá hogy ameddig nem kezdődik el a kivitelezés, addig az állam tegye lehetővé a területen a sporttevékenység végzését. A kormánytól azt is kérik, hogy amíg a birtokbavétel megtörténik, hozzon határozatot arról, hogy megépíti az atlétikai pályát, építsék ki a közműveket, kiváltképp a Szilléri-Baktó főcsatorna rekonstrukcióját valósítsák meg, ami a fedett uszoda és a sportcsarnok megépítéséhez is elengedhetetlen.

Módosíthatják az építésügyi szabályzatot, hogy a volt ruhagyár területén lehessen irodaházat építeni. Annak érdekében változna a Kossuth Lajos sugárúti volt ruhagyár területének besorolása, hogy ott felhúzhassák a Bristish Petrol modern irodaházát.

Változtatna a telekadón az önkormányzat. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ha a kormány az érintett területet beruházási célterületté nyilvánítja, akkor az adó összege nulla forint lesz, másrészt reagálnak arra, hogy egyes cseles tulajdonosok 20 négyzetméternél kisebb építmények felépítésével próbálják kikerülni mind a telek-, mind az építményadót. Ezért a hat építési övezetben a be nem épített területrészre is telekadót vetnek ki. A jövőben a két adónemből az egyiket kell megfizetni ezek esetében – a magasabb összegűt. Ettől plusz 15 millió forintot remélnek.

A jövőben a szociális bérlakásra pályázók nem konkrét lakásra nyújtanák be igényüket, hanem pontszámaik nagysága után, a jogos igényeik figyelembevételével kaphatnának, választhatnának lakást. A pályázó szociális helyzetére nagyobb hangsúly kerül a jövőben, a jövedelmére viszont kisebb. Szabadabb döntési kompetenciákat kapna mind a pénzügyi bizottság, mind az IKV. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló rendelet módosításáról Botka László is azt mondta, a jövőben a pályázatok elbírálása során a korábbiakhoz képest még inkább a rászorultságot szeretnék figyelembe venni. A szociális bérlakásokra kiírt pályázatok esetében módosul az elbírálás alapjául szolgáló pontrendszer, a szociális helyzet 70%-os nyomatékkal esik latba, míg a jövedelem 30%-os súllyal. Próbaszámítások szerint egy főre eső jövedelemnek 67-68 ezer forintnak kell lennie ahhoz, hogy szociális bérlakást kapjon valaki, ami nagyjából 10 ezer forinttal csökkenhet. Előnyt élveznek majd továbbá azok, akik gyermekeket nevelnek, szegedi munkahellyel rendelkeznek, valamint az eddigi 3 ezer forintos pályázati díjat eltörlik. A független Szentistványi István módosító javaslatában kezdeményezte, hogy azon (egyébiránt rendre önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került) átmenetileg jogcím nélküli bérlők számára, akik hátralékaik rendezése után visszanyerik bérleti jogviszonyukat, töröljék el az óvadék fizetésének kötelezettségét, mert az jelentős sarcot jelent számukra.

A városvezetés előterjesztése alapján jövő évtől öt százalékkal nőhet az intézményi étkeztetés díja. A szolgáltatást végző Suli-Host indoklása szerint a kormány minimálbéremelése miatt kénytelen magasabb díjat kérni, hiszen a cégnél többnyire minimálbérért dolgoznak, a rendeletnek való megfelelés pedig jelentős többletterhet jelent a cég számára. A kereszténydemokrata Haág Zalán élesen támadta ezt a tervezetet, mondván: ha a vállalkozó nem képes teljesíteni a korábbi áron, akkor újból közbeszerzést kell kiírni, ugyanis a szegedi családok érdeke fontosabb a vállalkozóénál.

Pozitív kezdeményezés viszont, hogy 171 fő szegedire terjesztenék ki kedvezményes bérletvételi lehetőséget. Ők azok, akik tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket ápolnak, s ápolási díjként 29 ezer és 53 ezer forint közötti összeget kapnak. A városházi előterjesztés értelmében ők is jogosultak lennének kisgyermekes havi bérletre.

A pályázati ügyek között a Móra Ferenc Múzeum két TOP-os projektjét, valamint a városi sportuszoda és műjégpálya felújítását, beruházásait is támogathatják.

A Szegedi Távfűtő Kft. élére hárman jelentkeztek, a bizottságok az eddigi vezetőt, Kóbor Balázst támogatták Csányi László gépészmérnök, közgazdász szakmérnök, valamint a társaság jogelődjeit 1991 és 1999 között igazgató Sárkány László ellenében, így nem várható meglepetés. Megírtuk, Kóbor Balázs egyik legfontosabb célja az alternatív energiák minél nagyobb arányú bevonása a helyi távfűtésbe.

Ez történt a bizottsági üléseken:

A közgyűlés előtt olvassa el jogi, a pénzügyi, a sport-, a kulturális és a városüzemeltetési bizottság e heti üléseiről szóló tudósításainkat is!

no images were found

Előző sztori

Levendula Napok a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében

Következő sztori

Négy Csongrád megyei helyszínen várják a véradókat