Mólóvita Algyőn – megszólalt az üzemeltető

Cikkünk frissítése óta eltelt 4 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

algyo_testuleti_ules_komp18_gs

Az úszóművet legkésőbb május 20-án vízre helyezik Algyőn – ez is kiderül Beke S. Tamás szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatából. A férfi mindössze 50 ezer forintért vette volna meg az algyői önkormányzat tulajdonrészét, majd 300 ezret ajánlott neki a többség, de a polgármester szerint ennél többet ér a móló. Beke állítja, azzal, hogy elfogadta a magasabb vételi árat, létrejött a szerződés, továbbá kitart amellett, hogy karbantartották az úszóművet.

Első alkalommal határozatképtelenség miatt elmaradt a Tiszán lévő úszómű vételi ajánlatáról szóló testületi ülés, majd április 19-én a Fidesz-frakció támogatta Herczeg József előterjesztést, így arról döntöttek, hogy 300 forintért eladják Beke S. Tamásnak a mólót, aki egyébként 50 ezret ajánlott érte. Molnár Áron polgármester viszont úgy értékelt, hogy sérült az önkormányzati érdek az áron aluli értékesítéssel, így ismét összehívta a testületet, az ülésen viszont nem kapott többséget a település első emberének előterjesztése. Az ülésen jelen volt a mólót üzemeltető Algyői Vízisport Egyesület elnöki posztját is betöltő Beke és ügyvédje, de többszöri kérés ellenére sem adott nekik szót Molnár Áron, részben arra hivatkozva, hogy milyen hangnemet ütött meg az előző testületi ülésen a férfi.

Beke S. Tamásnak, mint magánember, és mint az Algyői Vízisport Egyesület elnöke nyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyet alább változtatás nélkül közlünk:

„Az önkormányzat a magánemberként tett 50.000 forint összegű vételi ajánlatomat nem elfogadva, új ajánlatot tett és 300.000 forint vételáron – részemre kipostázott határozatával – értékesítésre ajánlotta az úszóműben lévő tulajdoni hányadát. Én ezt az ajánlatot, szintén írásban, elfogadtam. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Ptk.) alapján, a szerződés ezáltal a felek között létrejött. Amennyiben a polgármester úr az ajánlatot tartalmazó határozatot aggályosnak tartotta, akkor azt nem kellett volna részemre kipostázni, hanem meg kellett volna várni az újabb testületi döntést.

algyo_testuleti_ules_komp09_gs

Az úszómű osztatlan közös tulajdonban van (önkormányzat: 47,92% – Beke S. Tamás 52,08%), ami azt jelenti, hogy annak minden négyzetcentiméterét a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában tulajdonolják. Nem lehet tehát – használati megállapodás hiányában – kijelenteni, hogy az úszómű mely részei az önkormányzat, és mely részei a magántulajdonos tulajdona. Azokról külön rendelkezni nem lehet, a közös tulajdon birtoklása, használata, hasznosítása ügyében a tulajdonostársak szótöbbséggel határoznak, a szavazati jogok mértéke a tulajdoni hányadokkal arányos. Erre figyelemmel az önkormányzat nem bonthatja részekre az úszóművet, és nem határozathatja el önállóan, hogy azt milyen módon bővíti, és kivel köt hasznosítási szerződést.

A hasznosítási szerződés 2020. május 01. napjáig került megkötésre és az jelenleg is érvényben és hatályban van az önkormányzat és az egyesület között. Az egyesület ezidáig eleget tett szerződésben foglalt kötelezettségeinek, amit a minden évben – több hatóság által is – elvégzett vizsgálatok és kiállított jegyzőkönyvek igazolnak. Fentiek tükrében érthetetlen és jogsértő a polgármester úr azon határozati javaslata, hogy kizárólag az önkormányzat tulajdonára és más céggel kerüljön megkötésre az üzemeltetési szerződés.

A leghatározottabban visszautasítom azokat a vádakat, hogy az úszómű javítási, karbantartási munkálatait nem végezte el az egyesület. Az sem felel meg a valóságnak, hogy a jég totálkárossá tette az úszóművet. Az elszenvedett kár körülbelül 15%-os és az önkormányzat műszaki csoportjának vezetője személyesen győződött meg arról, hogy az úszómű javítása elkezdődött, és az egyesület azt hatósági parti szemlére már bejelentette. Az úszómű vízre helyezése legkésőbb 2017. május 20. napján várható.

Az úszóműre vonatkozó parthasználati szerződés az egyesület és az ATIVIZIG között jött létre. Az önkormányzat tehát nem dönthet önhatalmúlag sem arról, hogy az egyesület illetve az úszómű nem használhatja ezt az adott partszakaszt, sem annak áthelyezéséről.

Tájékoztattam a polgármester urat, hogy mint eddig is, a továbbiakban is bármikor készséggel állok a rendelkezésére az ügy rendezése érdekében, hiszen elsődleges érdekem, hogy az úszómű működjön, az algyői, vízi életet szerető emberek rendelkezésére álljon, és ebben politikamentes partnere kívánok lenni az önkormányzatnak” – zárul Beke S. Tamás nyilatkozata.

Előző sztori

Vívás: országos diákolimpiai címet nyertek a szegediek

Következő sztori

Huszonöt éves a csongrádi hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Legutóbbi hasonló cikkek