Írjon nekünk

Közélet

Hencz Péter: Quo vadis magyar ifjúság?

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Hencz_Peter

2017. február 13-án mutatták be a Magyar Ifjúság 2016 kutatás gyorsjelentését a magyar fiatalok családalapítási terveiről, tanulásról való elképzeléseiről, munkaerő piaci lehetőségeiről, hazánkhoz való kapcsolatairól, kultúrához, közélethez való viszonyáról, szokásairól.

A kutatás 2000 óta négy évente ismétlődik. A jelen vizsgálatba 8000 15-29 éves fiatal került be, akik 1,7 millió kortársukat képviselik, véletlenszerű válogatásban. Legnagyobb részük (36%) 25- 29 éves volt, 12%-uk diplomás, 38%-uk középfokú végzettségű. Többségük községekben, kisebb városokban él. A kutatás számos fontos adatot szolgáltat, melyek közül csupán néhányat szeretnék kiemelni.

Nő az egyedül élők és az élettársi kapcsolatban élők aránya, csökken a házasságot kötők száma. A 20-24 évesek 4/5-e egyedülálló, 15%-uk élettársi kapcsolatban, 5%-uk házasságban él. A 25-29 évesek fele egyedülálló, 27%-uk élettársi kapcsolatban, 23%-uk házasságban él. A felsőfokú végzettségűek körében több a házasok száma. A lányok jobban vágynak a házasságra, mint a fiúk.

15-29 évesek 14%-ának született eddig gyermeke, átlagosa 22,2 éves korban. A következő három évben 23%-uk szeretne gyermeket, 24%-ban ez nincs kizárva. 77%-uk átlagosan 1,7 gyermeket tervez, legtöbbjük 28 éves korában az elsőt. 4/5-ük vallja, hogy a gyermek a boldogsághoz szükséges. Úgy vélik, hogy a gyermekvállalás rontja a tanulási lehetőségeket, karriert, anyagi előrejutást. 70%-uk a szexuális életet átlagosan 16,7 éves korban kezdte el. Akik még nem kezdték el, 18,7 éves korukra tervezik.

Nőtt a kereső tevékenységet folytatók száma 40%-ról 54%-ra az előző felmérés adataihoz képest. 44%-uk kedvezőtlennek ítéli meg a munkalehetőségeket, 24%-uk már megtapasztalta a munkanélküliséget, legnagyobb részük szakmunkás. 36%-uk még sohasem dolgozott. A munkaerő piacon nem aktívak 74%-a tanul. Az általános iskolát végzettek (30%) több mint negyed semmilyen formában nem tanul. Meghatározó a továbbtanulásban az apa végzettsége. Az általános iskolát végzettek fele, a diplomások 1/3-a szeretne továbbtanulni. Az érettségivel rendelkezők esetében ez az arány 7%-kal kevesebb (26%). A jó állás megszerzéséhez a szaktudást 84%, a szakmai gyakorlatot 84%, a jó kapcsolati rendszert 83% tartja fontosnak. Legkevésbé számít az iskola hírneve, bár ez is fontos.

73%-uk állítja, hogy beszél valamilyen idegen nyelvet, nagyobbrészt angolt, 1/3-uk németet. 31% rendelkezik nyelvvizsgával, 2%-uk tanult már külföldön, többségük diplomás, ösztöndíjjal. 2/3-uk kizárólag Magyarországon képzeli el a jövőjét, 1/3-uk átmenetileg szívesen dolgozna, tanulna külföldön. Erősödött a magyarságtudat, szeretik hazájukat, büszkék hazájukra, történelmükre.

1/4-ük a „legjobb helynek” tartja, ahol élni lehet, többségük itt szeretné életét leélni. A családhoz és a hazához való kötődés a döntő. Szabadidejüket legtöbben otthonukban és a barátaiknál töltik. Meghatározó a képernyős (TV, számítógép, laptop, facebook) szórakozás, nő a telefonozás. 1/4-ük „csak úgy elvan”, javarészt a községekben.

Kultúra: Jelentősen, felére csökkent az otthoni könyvek száma, 6%-nak egyáltalán nincsen könyve. Ezzel szemben a „többgenerációs értelmiségi családokban” valóságos könyvtár, több mint 500 példány van. Csökken a hagyományos kulturális intézmények (mozi, színház, hangverseny, múzeum) látogatása. A fővárosban növekszik. Növekszik a sörözők, borozók népszerűsége. Minden harmadik fiatal sportol. A fiúk harmada, a lányok 60 %-a ritkán, vagy sohasem fogyaszt alkoholt. Növekedett a havonta alkoholt fogyasztók száma, 1%-uk iszik rendszeresen.

Mérsékelt csökkenést mutatott a dohányzók száma, elsősorban a diplomásoké. Az alacsonyabb végzettségűek nikotinfogyasztása nő. 40 % azok aránya, akik ismernek olyan személyt, aki fogyasztott már kábítószert. Egyharmaduk szerint könnyű hozzájutni. Növekedett a zöldségek, gyümölcsök, energiaitalok fogyasztása.

85%-uknak van otthon számítógépe, minden harmadiknak okos telefonja. Szinte mindenki naponta csatlakozik a világhálóra. Egyharmaduk információ szerzésre, szórakozásra használja a közösségi oldalakat. TV-t 63% néz. Tovább csökkent az egyházakhoz való kötődés, erősödött a nemzeti identitás érzés. Kedvezőnek tartják maguk és a társadalom számára az Európai Uniós tagságot.

Ideológiailag a mérsékelt gondolkodási mód, jobboldaliság és liberalizmus jellemzi legtöbbjüket. Többségük demokrácia párti, 8%-uk a diktatúrát sem utasítaná el.
Az ország gazdasági helyzetét némileg javulónak érzik. Az életszínvonal romlását 43%-uk vallja. A diplomázott fővárosiak jobbnak, a vidéki alacsonyabb végzettségűek rosszabbnak tartják. Az idősebb diplomások kedvező változásra számítanak.

Erőteljes a bizalmatlanság a politikusok, bankok és biztosítók iránt. Jobban bíznak családjukban, ismerőseikben. Míg az egyházhoz való kötődés tovább csökkent, növekedett a „maguk módján vallásosak” száma. Az egyházhoz tartozók közül legtöbben a római katolikusok vannak. A legtöbb fiatal semmilyen egyházhoz nem kötődik. 4%-uk jár csupán heti rendszerességgel egyházi szertartásokra.

A közélet iránt nagyobb az érdeklődés, mint a politika iránt. 57%-uk a migrációt jelentős problémának tartja. Legégetőbbnek vélik a generációjuk létbizonytalanságát, a szegénységet. Saját helyzetüket kedvezőbbnek ítélik meg 2012-höz képest. Alsó, vagy alsóközéposztályba 4/10-ük sorolja magát, 48%-uk középső társadalmi osztályba, felső osztályba 5%.

A tudományos felmérés még számos értékes adatot tartalmaz, melyek nem csak szakemberek, vezetőink számára értékesek, hanem mindannyiunknak. Nemzetünk, családjaink sorsa fiataljaink kezében van. Cselekednünk kell.

Hencz Péter

Kommentek

Közélet

Így égett az aljnövényzet a Rúzsai úton

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

A fotók tanúsága szerint a tűzoltók megkezdték az oltást.

Tovább olvasom

Közélet

Este Jézus feltámadását ünneplik a katolikus templomokban

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

A budapesti Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezetésével este hat órakor kezdődik a húsvéti vigília-szertartás.

Tovább olvasom

Közélet

1 ember ugrott csütörtökön a Tiszába, 21 ember mentette

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Egy emberéletért is majd két tucat ember küzdött tegnap, közben tüzet is oltottak, de még egy tűzre már nem maradt volna felszerelésük.

Tovább olvasom

Aktuál