Írjon nekünk
Nemzeti Konzultáció

Közélet

Állami Számvevőszék: szabálytalan volt a Móra Ferenc Múzeum pénzügyi és vagyongazdálkodása

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

muzeum_zaszlo02_gs

Az ÁSZ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének három, a Móra Ferenc Múzeum igazgatójának pedig további 24 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Sajtóközleményt adott ki szerdán az Állami Számvevőszék a Móra Ferenc Múzeum ellenőrzésével kapcsolatban. A közleményt változtatás nélkül közöljük:

Befejezte az Állami Számvevőszék a szegedi Móra Ferenc Múzeum 2011–2014 közötti időszakra kiterjedő gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Múzeumnál kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A Múzeum pénzügyi és vagyongazdálkodása szabálytalan volt. A Múzeum közfeladatát képező kulturális javak szabályszerű nyilvántartásáról teljes körűen nem gondoskodtak, és nem intézkedtek az integritás szemlélet érvényesítése érdekében sem.

Magyarország Alaptörvénye P) cikke szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.

A Szegeden található Móra Ferenc Múzeumnál az irányító szervi hatásköröket 2011. december 31-ig a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 2012. december 31-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. január 1-jétől Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja. A középirányító szervi feladatokat 2012-ben a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ látta el. A Múzeum pénzügyi, gazdálkodási feladatait 2011 első negyedévben a Múzeum, 2011 második negyedévtől a Csongrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja, 2012-ben a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint 2013-2014 között a Múzeum saját hatáskörben végezte. A Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 905,8 millió Ft, teljesített kiadása 826,9 millió Ft volt.

Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító szervek az ellenőrzött időszakban összességében nem gyakorolták szabályszerűen alapítói jogosultságaikat, mert a Múzeum nem rendelkezett a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú alapító okiratokkal. A 2011-2012-es átszervezés nem felelt meg az előírásoknak, mert az átadás-átvételi megállapodásban nem jelölték meg a Múzeum feladatellátási helyét, valamint az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki kataszter sem került átadásra. A 2012-2013-as központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő átszervezés szabályszerű volt. A Múzeumnál kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. Nem határozták meg a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogállását és feladatait a szervezeti és működési szabályzatban, továbbá az etikai elvárásokat a szervezet minden szintjén. A számviteli politika és a számlarend tartalma nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak, a kockázatkezelési rendszert pedig nem működtették 2011–2014 között. Nem készítettek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot 2011–2012-ben, valamint nem szabályozták a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét az ellenőrzött időszakban. A Múzeum nem tett eleget a jogszabályban előírt gazdálkodási adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének. A monitoring rendszer részeként a 2012 és a 2013 első félévében a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről nem gondoskodtak. A belső ellenőrzésekről a jogszabály szerinti nyilvántartást nem vezették, a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokra készített intézkedési terveket és azok végrehajtását nem követték nyomon.

Az ÁSZ feltárta, hogy a bevételek elszámolása során 2012-ben a vagyontárgyak hasznosítására vagyonhasznosításra feljogosító szerződés, 2013–2014 között vagyonkezelői szerződés nélkül került sor. A Múzeum 2012-es beszámolójának mérlege a vagyon és annak összetétele kapcsán a megbízható és valós összképet nem mutatta be. A Múzeum a nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak nyilvántartásáról nem teljes körűen gondoskodott. A kulturális javak kölcsönzési tevékenysége továbbá nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert nem minden esetben került sor szerződés megkötésére, továbbá a nem muzeális intézmények részére történő kölcsönzés esetén nem kérték meg a miniszter hozzájárulását.

Az ÁSZ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének három, a Móra Ferenc Múzeum igazgatójának pedig további 24 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Tovább olvasom

Közélet

Jogerős Joób Márton és társainak letartóztatása

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Egy hónapra került előzetesbe a nyolc férfi.

Tovább olvasom

Hírzóna

Megszületett a bérmegállapodás a Postánál

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Átlagosan 8 százalékos alapbérfejlesztést kapnak a dolgozók.

Tovább olvasom

Hírzóna

Egyre több a turista Makón

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Egyre gyakoribbak a 4-5 napos foglalások.

Tovább olvasom

Aktuál