/

Markáns vélemény tüntetésekről, lovagkeresztekről: elhatárolódott a bölcsészkar a politizáló “hivatalos” Facebook-oldalától

Cikkünk frissítése óta eltelt 7 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

btk002kf

Jelentős politikai aktivitást és szinte kizárólag ellenzéki véleményeket találtunk az SZTE Bölcsészettudományi Kar Facebook-oldalán, ami gyakorlatilag egyedülálló a 12 karból álló egyetemen. Miközben az egyetlen karhoz köthető lovagkereszt-visszaadásról beszámoltak, a hallgatókat valóban érintő határidők, szabályváltozások kimaradtak, vagy utolsó pillanatban kerültek ki. Utánajártunk, hogy a leírás szerint a kar hivatalos oldalának minősülő lap miért így rangsorolta a híreket, s megkérdeztük, hogy ezzel a dékáni vezetés is egyetért-e.

„Volt diákunk és jókat mondott” (beszámoló publikálása egy kormányellenes tüntetésről, ahol egy pedagógus ellenzéki pártok képviselőivel szónokolt), a kari oldal külön kérésére elküldött levél Karsai László egyetemi oktatótól, amelyben Bayer Zsoltot idézve üzen az államfőnek – első ránézésre bármely politikai párt online jelenlétéből idézhettük volna ezeket a bejegyzéseket, de a SZEGEDma munkatársa az SZTE Bölcsészettudományi Kar című Facebook-lapon járt, amely a leírás szerint „a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hivatalos Facebook oldala”. Helyesebben levelünk elküldését követően már nem hivatalos oldala.

Fontosabb a kitüntetés-visszaküldés, mint a tanulmányi és vizsgaszabályzat megváltoztatása?

Összevetve a Szegedi Tudományegyetem bármely kari oldalával, sőt a budapesti demonstrációkban aktívan résztvevő oktatókkal és hallgatókkal rendelkező Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Facebook-lapjával, amelyeken ilyen publikálások gyakorlatilag nem fordulnak elő, meglepően sok közéleti, nem egyetemhez köthető bejegyzéssel találkoztunk a szegedi bölcsészeknél.

Eközben – levelünk elküldéséig – nem tájékoztatták a hallgatókat arról, hogy az előadások látogatása kötelezővé vált,

sztebtk…pedig erről lapunk nyomán a Népszabadság és a HVG-Eduline is beszámolt, az ügyben nem egy kari és hallgatói vélemény megjelent, míg a félév rendjét csupán kevesebb mint egy nappal a beiratkozás előtt közölték. Az SZTE Bölcsészettudományi Kar elnevezésű Facebook-oldal ügyében megkerestük Szajbély Mihály egyetemi tanárt, a kar dékánját, Pál Józsefet, az Olasz Tanszék vezetőjét, valamint Kékesi Márk Zoltán tanársegédet, a lap egyik adminisztrátorát, aki a bejegyzések többségét – beleértve a kitüntetés-visszaadásról szólót – jegyzi.

Szerettük volna megtudni a dékántól, hogy a kar hivatalos álláspontját tükrözi-e az, hogy közzétették Karsai László levelét olyan szövegrészletekkel, hogy „nem kéne fölköpni a levegőbe, oszt, hamar aláállni? Bayer javaslatát Önnek is megfontolásra ajánlom.” A kitüntetés-visszaadást közérdekű egyetemi hírnek, vagy egy közéleti-politikai ügynek gondolják? Arra is kíváncsiak voltunk, természetesen az irónia eszközével élve, hogy – Karsai esetéhez hasonlóan – a jövőben külön kérdéseket írva beszámolnak-e például a Professzorok Batthyány Körének politikai véleménynyilvánításairól, közleményeiről, amely szervezetnek több bölcsészprofesszor a tagja. Nem értettük, hogy miért nem került ki a Facebookra Szabados György oktató, középkorász kitüntetése, amelyről több szegedi médium is beszámolt. Választ vártunk arra is, hogy miközben rendszeresen jelentek meg a karhoz nem kapcsolódó posztok, miért nem írtak az egyetemisták számára fontos információkról a félév kezdete előtt. Megemlítettünk egy 2015. áprilisi posztot, amelyben egy hallgatók által összeadott pénzből szervezett estet „viszonylag gyér érdeklődésre számot tartó beszélgetésként” jellemeztek. A rendezvényen mintegy 60-70 fő vett részt hallgatóságként, amely magasabb szám, mint a gyakran uniós, vagy állami támogatásból szervezett bölcsészkari konferenciáknál általános – tapasztalataink szerint. Ezért kértük, ismertessék, hogy miért tartották helyesnek e vélemény aláírás nélküli megjelentetését egy kari oldalon, s mit gondolnak arról, ez milyen hatással lehet a jövendő értelmiség kulturális önszerveződési szándékaira. Végül arra kívántunk választ kapni, hogy általánosságban tükrözik-e a kar hivatalos álláspontját a bejegyzések, s a posztokat megjelenés előtt jóváhagyják-e a kari döntéshozók.

szajbelym

Szajbély Mihály: az oldalon közölt megnyilatkozások nem tekinthetők a dékáni vezetés hivatalos álláspontjának

Kérdéseink többségére nem válaszolt Szajbély Mihály, s a lap szerkesztőihez irányított. „A kar vezetése, egészen addig, amíg a saját maguk által megfogalmazott szabályhoz („A Bölcsészkarhoz nem kötődő, továbbá üzleti vagy kereskedelmi célú, törvénybe ütköző tartalmú, illetve bárkire nézve sértő hozzászólásokat az oldalról töröljük.”) tartják magukat, nem szól bele a szerkesztés mindennapi ügyeibe” – írta levelében a professzor. Hangsúlyozta, „az oldal ugyanakkor fontos része a kar belső és külső kommunikációjának.

A posztokat azonban nem ellenőrizzük előzetesen és a szerkesztés munkájába sem szólunk bele, így az ott közölt megnyilatkozások nem tekinthetők a dékáni vezetés hivatalos álláspontjának. Éppen ezért intézkedtem az impresszum megtévesztő megfogalmazásának („A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hivatalos Facebook oldala.”) korrekciójáról”

– nyilatkozta. Az oldalt az impresszum szerint nyolcan szerkesztik ingyen, ebből hét személy oktató és egy fő a Dékáni Hivatal munkatársa, aki a kar PR-jáért is felel.

A válasz megérkezését követően megváltozott az oldal leírása, „a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hivatalos Facebook oldala” szöveg helyét átvette a „a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nemhivatalos Facebook oldala”a névjegy menüpontban.

pal_jozsef_interju012kf

Pál József: A politikai és az egyetemi ügyeket szét kell választani – az előbbiben nem kell állást foglalni

A tanszékvezető professzort egy időben kerestük meg a dékánnal, így véleményében még a dékáni levél előtti állapotokra reagált.

„Úgy gondolom, hogy a kitüntetés-visszaadás nem egyetemi ügy, hanem nyilvánvalóan politikai, amelytől szeretném távol tartani a kart”

– mondta a SZEGEDma hírportálnak Pál József. Hozzátette, az adományozásokról azonban érdemes röviden beszámolni – ahogy eddig is tette az oldal -, mert az egyetem kitüntetettjei tudományos tevékenységükért kapták az elismeréseket, beleértve Karsai Lászlót is, s ez vállalható az intézmény számára.

„Az előadások látogatásával kapcsolatos előírások megváltozása viszont húsbavágóan kari ügy” – Karsai levele helyett inkább a Tanulmányi és vizsgaszabályzat megváltoztatásáról szóló közlemény megjelentetését tartaná fontosabbnak a tanszékvezető. Megjegyezte, ő egyetért a változtatással, mert ugyan a saját előadásait rendszeresen látogatják a diákok, de más, sokat készülő oktatókollégáinál felmerül a hiányzás problémája, miközben a hallgatók „nem is tudják, hogy miről maradnak le”. Azonban megérti, hogy nem látja így mindenki a kérdést, ezért kell fórumot biztosítani a hallgatóknak és az oktatóknak véleményük kifejtésére – ennek elősegítésére a kari Facebook-oldal kitűnő eszköz.

migszol_sajtotajekoztato01kf

Kékesi Márk: Én kerestem meg Karsait, és raktam ki a posztot

„Az én ötletem volt, magam kerestem meg levélben Karsai Lászlót, majd tettem közzé az Áder Jánosnak írt levelét az engedélyével. Azért döntöttem így, mert ő egy országos hírű kutató, aki sok közéleti dolgot felvállal, s ezért van súlya, ha visszaadja a kitüntetést. Nem kommentáltunk, ez nem a kar álláspontja, Karsai hozzájárult a közléshez, innentől kezdve ez az ő felelőssége” – vélekedett Kékesi Márk Zoltán, a Fejlődés- és Szociálpszichológiai Tanszék tanársegéde. Ő egyike azon oktatóknak, akik a BTK Facebook-oldalát pár évvel ezelőtt létrehozták. Lapunk újságírója azt feltételezte, hogy a kérdéses posztok nevéhez köthetőek, így a nyolc munkatárs közül őt hívtuk fel. Nem tévedtünk.

„Szeretném cáfolni azokat az esetleg felmerülő felvetéseket, hogy bármilyen liberális torzítás lenne célunk. Mindannyian törekszünk arra, hogy a kar egészét lefedje ez az oldal.

Kiegyensúlyozottságra törekszünk, ki szoktuk tenni a néprajzosok konzervatív témáit is, sőt egyik szerkesztőnk is erről a tanszékről van, Glässer Norbert nem vádolható túl erős liberális elhajlással” – magyarázta. Utalva saját közéleti szerepvállalására – korábban a szegedi MigSzol egyik vezető munkatársa volt, két nappal ezelőtt pedig plakátrongálás ügyében állt bíróság elé – hozzátette, hogy ő is igyekszik a fentebb vázolt elvet betartani.

Ezért tartja sajnálatosnak, hogy nem került ki a Kurultajon is előadó Szabados György kitüntetéséről a bejegyzés. Hangsúlyozta, ez csupán véletlen volt, nem vették észre, de a SZEGEDma levelét követően haladéktalanul pótolták ezt. (Valóban kikerült a poszt már kedd délután.)

Megkérdeztük azt is – hangsúlyozva, elsősorban az összevetés szándéka vezérel minket, s nem az, hogy kitegyenek erről egy posztot -, hogy tekintettel a bölcsészkari egyetemi tanár tagokra, megkeresnék-e a Professzorok Batthyány Körét egy hasonló politikai állásfoglalás ügyében, mint ahogy ezt Karsai esetében is tettek. Egyértelmű választ nem kaptunk.

sztebtk1

Nem hagynak fel a politizálással, de a liberálisok mellett nyitnának a jobboldal felé

Azt viszont megtudtuk, hogy levelünket követően felmerült, hogy nyitnak a jobboldal felé. Kékesi Márk szerint az oktatók többsége liberális elveket vall, vagy nem támogatja a kormányt, így ez nehéz feladat. Ő maga sem kivétel, de ennek ellenére szeretne változtatni, s várnak olyan tartalmakat, amelyek nem feltétlenül a tanári véleményeket erősítik, más utakat mutatnak.

Ennek jegyében keresték meg tegnap délután Csepreghy Nándor parlamenti államtitkárt, egykori történelem-kommunikáció szakos hallgatót, s kérték fel, hogy az alumni albumban – itt azokat a volt hallgatókat gyűjtik össze, akikre büszke lehet a kar – mutatkozzon be. Ha pozitív választ kapnak, vele bővül a sor.

Felvetettük, hogy nem lenne-e megfelelőbb, ha egyáltalán nem foglalkoznának közéleti témákkal, megosztó politikai szereplőkkel. A kar szerkesztői azonban már eredetileg is egy nem saját egyetemi témákkal más kari oldalakhoz képest bővebben foglalkozó lapot szerettek volna, s maradnának ennél a koncepciónál.

Véletlenül maradtak ki, kerültek ki késve a félév fontos hallgatói információi

„Sok bába között elveszett a gyermek” – ezzel magyarázta, hogy a félév menetrendje az utolsó pillanatban került ki, az előadások látogatásáról szóló bejegyzés pedig egy héttel az első hallgatói felháborodásokat követően. Hozzátette, jogos a felvetés, mert

„a hallgatóknak egy ilyen változtatás százszor fontosabb, mint az, hogy Karsai mit adott vissza”,

de természetesen nem akartak semmit elhallgatni. Megkérdeztük arról az esetről is, amikor „viszonylag gyér érdeklődésűnek” nevezett egy közéleti-történeti témájú hallgatói rendezvényt az oldal egyik név nélküli moderátora, amelyen 60-70 vett részt, s kíváncsiak voltunk arra, hogy oktatóként helyesnek látja-e egy kari lap nevében egy ilyen est kritikáját. Úgy emlékezett rá, hogy valószínűleg ő írta ezt, s jogos a felvetésünk. hasonló érdeklődés nem jellemző a kari konferenciákra, s nehéz meggyőzni az egyetemistákat a részvételről. Talán az Auditórium Maximum mérete miatt mondta ezt. „Nem a legszerencsésebb megfogalmazás volt, de nem volt bennem ártó szándék, nem akartam leszólni a rendezvényt” – magyarázta.

Nem először kérdés, hogy a kar hivatalos álláspontját közli-e a Facebook-oldal

„Többször kérdeztem Szajbély Mihályt, hogy jó-e ez így, általában pozitív visszajelzést kaptam, néha kritikát” – mondta a vezetőség véleményéről, „felügyeletéről”.

Kékesi hozzátette, nem először merült fel az a kérdés, hogy a „Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hivatalos Facebook oldala” valóban a kar hivatalos álláspontját közli-e. Korábban az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzathoz (EHÖK) közeli Daily Szeged volt erre kíváncsi, amikor Török Márkot kritizálták. Úgy emlékezett rá, azzal zárták a vitát, hogy ha valaki egy jól megírt cikkel érvel amellett, hogy nem kell nyilvánosságra hozni az EHÖK pénzügyeit, akkor azt is közzéteszik, mert nyitottak más véleményekre is.

Ennek ellenére változtatás terve csak a SZEGEDma megkeresését követően merült fel. „A jövőben valószínűleg hozzátesszük a leíráshoz, hogy a bejegyzések nem tükrözik a kar hivatalos álláspontját.”

Előző sztori

Bográcsos hallé és malachal – a családokat várják szombaton a Partfürdőn

Következő sztori

Labdarúgás: jól jön a pihenő a SZEOL számára