Írjon nekünk

Közélet

Építési telkek értékesítéséről döntöttek Algyőn, és hamarosan horgászni is lehet a tavaknál + FOTÓK

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

algyoi_kozgyules04_gs

Hamarosan megkezdődhet Algyőn a dél-nyugati lakóparkban az építési telkek értékesítése, méghozzá 7500 forintos négyzetméter ártól indul a licit a képviselő-testület döntése értelmében. A testületin a horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadásáról is döntöttek, kiválasztották az Algyői Hírmondó új kiadóját, a Gyevitur élére pedig a megválasztott ügyvezető visszalépése után Szűcs Szabolcsot nevezték ki.

Az ülés elején egy perces néma főhajtással tisztelegtek Algyő korábbi polgármestere, Piri József emléke előtt, a nagyközség hetvenegy éves díszpolgárát saját halottjának tekinti. A politikus munkásságát Gonda János is méltatta, és emlékeztetett, hogy az ő kezdeményezésére vált le Szegedről a település, vagyis Algyő önállóságát is részben neki köszönheti.

algyoi_kozgyules02_gs

Negyvennégy napirendi pontot tárgyalt Algyő képviselő-testülete, ezek egyike a februári ülés döntése nyomán vásárolt két horgásztó és horgásztanya halgazdálkodási jogának bérbeadása volt. A tanya az önkormányzat kezelésében marad, míg a két tavat pályáztatás nélkül alhaszonbérletbe adták az Algyői Természetvédő Horgászegyesületnek, ebbe az egyesületbe olvadt be egyébként a 37 éves múlttal rendelkező Kormán Horgászegyesület. Az előterjesztésből kiderült az is, hogy halgazdálkodási jog bérbeadására vonatkozó szerződést május végéig kell jóváhagynia a képviselő-testületnek. A fideszes Pongrácz Tamás arra volt kíváncsi, hogy a határidőt előbbre lehet-e hozni, mellyel kapcsolatban Molnár Áron polgármester hangsúlyozta, az a céljuk, hogy minél hamarabb horgászni lehessen az érintett két tónál.

Tájékoztató hangzott el az ülésen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és Vidékfejlesztési Program (VP) kereteiből megvalósítandó célokról is. Molnár Áron elmondta, több kiírás megjelent, jelenleg tervezési és engedélyezési folyamatok zajlanak az önkormányzat részéről. A járási kereten túl szeretnének pályázni a turisztikai koncepció kialakítására, a korábban a testület által már jóváhagyott Tisza-projekt elemeit is ebből valósítanák meg. Ennek részeként a kishajó kikötő áthelyezését tűzték ki célul egy új kikötő kialakítása mellett, továbbá a rakodófelület felújítását, mindezt azért, hogy szabad strandot hozhassanak létre. A fehér iskola rendbetételére és ott szálláshelyek kialakítására is pályáznának a turisztikai kiírások keretében. „A TOP-ból az ipari park fejlesztése is megvalósulhat, hiszen azzal, hogy 30%-os tulajdoni hányada lett az önkormányzatnak, lehetőségünk van pályázni. Egyrészt az ipari parkon belül a felépítmények felújítását tartjuk fontosnak, hogy bérbe lehessen adni azokat, illetve infrastrukturális fejlesztések lehet megvalósítani” – részletezte a polgármester. A járási keretből a Négyszög tó kotrása szerepel régóta az önkormányzat tervei között, továbbá az óvoda infrastrukturális fejlesztése és a faluház energetikai korszerűsítése.

Öt évre Jankovicsné Veres Katalint nevezték ki az Algyői Egyesített Szociális Intézmény (AESZI) élére, miután a kormányhivatal törvényességi felhívással fordult a testülethez. Azt kifogásolták, hogy az egyetlen pályázót nem 5, hanem 1 évre nevezte ki a testület tavaly decemberben azzal együtt, hogy az eredeti pályázati kiírást eredménytelennek minősítették. A Gonda János vezette jogi bizottság új pályázat kiírását javasolta, amelybe azt is bele kellett volna foglalni, hogy az önkormányzat hány évre nevezi ki az AESZI vezetőjét. A képviselő nehezményezte, hogy egyetlen határozati javaslat került a testület elé, holott a kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltak alapján több is készülhetett volna. Mint elmondta, nem ért egyet azzal, hogy nincs választási lehetősége a képviselőknek. Pongrácz Tamás úgy értékelte, hogy a jelen megoldással lehetett a legkönnyebben pontot tenni az ügy végére, és bizalommal fordulnak Jankovicsné irányába.

algyoi_kozgyules18_gs

A nagyközség polgármestere elmondta, valóban több határozati javaslatot lehet elkészíteni egy-egy kérdés kapcsán, ám a testület által végül elfogadott verzió az egyetlen, amelyik nem von maga után munkaügyi pert, erről egyébként Varga Ildikó jegyző tájékoztatta a testület tagjait.

Programok az egészségmegőrzésért és méltányos kiállás a betegekért

Április 30-a és május 15-e között rendezik meg a Tavaszi Algyői Egészségheteket, amelyet egy nagyszabású rendezvénnyel kezdenek, a 100% Egészségtuning Fesztivállal, ami egy külső szervező cég programja, ami több mint 1 millió forinttal növeli a költségeket, ezért tárgyalt róla a testület. Gonda János egyéni indítvánnyal állt elő, 500 ezer forint plusz támogatás biztosítását javasolta kimondottan az egészségügyi szűrésekre. Mint elmondta, ezzel elkerülhető, hogy kimaradjanak a lakosok a szűrésekből pénzhiány miatt. Pongrácz Tamás leszögezte, a rendezvény alapcélkitűzéseivel egyetért, viszont szerinte nem szerencsés, ha a programot szervező egyesület nem tudja, hogy mennyi pénzt fog neki adni a testület. Herczeg József szerint viszont az egészségmegőrzés nem egyenlő a csinnadrattával.

algyoi_kozgyules06_gs

A polgármester – előrebocsátva, hogy nem egészségügyi szakember – elmondta, a szűrések például a gyerekeket nem érintik, és szerinte azt is látni kell, hogy nagy az igény arra, hogy az egészséges életmódot állítsák középpontba. Ennek az újfajta szemléletnek a meghonosítását érdemes támogatni a településvezető szerint. Kassné Bakó Ildikó azt hangsúlyozta, hogy elsősorban a prevenció az orvosok feladata, ezt el is látják az egészségházban, az állam is kötelezővé tesz bizonyos szűréseket, viszont a felnőtt lakosságot nehezen tudják megszólítani. Ennek nagyon jó eszköze lehet a képviselő szerint a 100% Egészségtuning Fesztivál, amit támogat, azt pedig, hogy ennek milyen látogatottsága lesz, esetleg később egészségügyi hasznot hoz-e, majd kielemzik. Az előterjesztést elfogadták, illetve döntöttek arról is, hogy a fesztivál nem lesz mindenki számára ingyenes. Az algyői lakcímkártyával rendelkezőknek, illetve a helyi őstermelőknek nem kell fizetniük, ha kiállítóként részt vesznek rajta, ám azt egyelőre, hogy a más településekről érkezőknek mennyit kell fizetniük, nem határozták meg.

Gonda János egyéni indítványa első körben nem kapott többséget, Pongrácz Tamás javaslatára újra szavaztak a kérdésben a testületi ülés végén, s akkor már megkapta a támogatást, vagyis további fél millió forintot irányoznak elő az egészséghetek keretében a szűrésekre. Kérdésünkre Pongrácz elmondta, egyszerűen voksolás után tudatosult benne, hogy miről is szavaztak, ezért hozatta vissza a napirendet, és így több algyői lakos tud részt venni az ingyenes egészségügyi szűréseken. „Igaz nem volt egyhangú a megismételt szavazás, de a többség ezzel a döntéssel kifejezte, hogy fontosnak tartja az egyébként egyre népszerűbb szűrővizsgálatokat” – fűzte hozzá.

Egy másik egészségügyhöz kapcsolódó előterjesztést is tárgyaltak, amit Kassné Bakó Ildikó és Roczkó András jegyzett, és a gyógyszerköltségekhez nyújtandó települési támogatásokat érintette. Ahogy elhangzott, az esélyegyenlőség megteremtése volt a céljuk, a méltányossági közgyógyellátás megszűnésével ugyanis a korábban arra jogosultak elesnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásoktól, így például a gyógyászati segédeszközök vásárlásához nyújtott támogatástól, az egészségügyi céllal történő utazáshoz való hozzájárulástól és a rehabilitációs céllal igénybe vezető ellátásoktól. Ezeket kompenzálnák települési támogatással. Kassné Bakó Ildikó elmondta, fontos, hogy a jogosultság jövedelemhatárát egységesen az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ában határoznák meg, ami jelenleg 85 500 forint. Algyőn jelenleg nyolcan szorulnak havi szinten gyógyászati segédeszköz vásárlására, aminek a költségvonzata nem haladja meg a 4000 forintot, ezért a két képviselő azt javasolta, hogy a háziorvos igazolása alapján maximum eddig az összeghatárig támogatták ebben is az érintetteket. Az előterjesztést egyhangúlag támogatta a testület.

Április közepén hirdethetnek meg huszonöt építési telket

Több mint húsz építési telket kínálnak eladásra hamarosan Algyőn a dél-nyugati lakóparkban. A testület még februárban döntött arról, hogy saját költségén közművesít és feltölti földdel a területet, amire 160 millió forintot fognak költeni, de összességében a nagyközség 210 milliót fordít erre a célra, így egy telek kialakításának költsége 8,4 millió forintra tehető, ez négyzetméterenként 13 ezret jelent. Molnár Áron elmondta, át kell gondolnia a testületnek, hogy szeretnének-e további kedvezményeket biztosítani az érdeklődőknek a telekvásárláshoz, és ha igen, akkor milyen konstrukcióban, hiszen a 13 ezres négyzetméterár magas, de érdemes figyelembe venni azt is, hogy a kormány által biztosított 10+10 milliós CSOK-hoz kapcsolódóan számtalan településen kedvezményeket adnak a jogosultaknak. Az előterjesztésből kiderül, hogy a polgármesteri hivatalt eddig 18-an keresték fel a telekvásárlással kapcsolatban, ami jelzi, hogy népszerű a nagyközség.

algyoi_kozgyules11_gs

A képviselő-testület végül úgy határozott, hogy 7500 forintos négyzetméter árról indulva licitálás útján értékesíti a telkeket, és a részletekről a sajtó útján is értesítik a környező települések lakosságát. „A most kialakítandó utcákban közművesített 500, illetve 800 négyzetméteres telkeket fogunk értékesíteni, kiépítjük az aszfaltos utat, illetve a járdát is a csapadékvíz-elvezető rendszer mellett. Azokat, akik korábban felkerestek bennünket telekvásárlási szándékkal tájékoztatni fogjuk, illetve várjuk a további érdeklődőket, akik Algyőn képzelik el a jövőjüket” – mondta Molnár Áron.

Új kiadója van az Algyői Hírmondónak és a Gyevitur élén is igazgatót cseréltek

Döntés született arról is, hogy ki adja ki a következő egy évben az Algyői Hírmondót, a bizottságok és a testület egyhangúan a Kisbíró Kft. ajánlatát támogatta. A lap május ötödikén megjelenő számát immár minden algyői postaládába eljuttatják, még a külterületeken is. Megegyezés született a tervezett 33 méteres medence téliesítésével kapcsolatban is. Amennyiben ugyanis részben TAO-s forrásból finanszíroznák az új medence építését, ki kell egészíteni a meglévő terveket azzal, hogy miként oldják meg a lefedését úgy, hogy beleférjenek egy bruttó 428 milliós keretbe. Két mobil lefedési mód létezik, az egyik a ponyvás, meleg levegővel felfújt, a másik pedig a szilárd vázas, a tervező véleménye szerint előbbi belefér a költségkeretbe. Szűcs Szabolcs, a fürdő vezetője arról tájékoztatta a képviselőket, hogy Mórahalmon megnézte a ponyvás megoldást, ami sokat változott az elmúlt évtizedekben, ugyanis megoldható, hogy jól szellőzzön, így nem csapódik le benne a pára, illetve nincs klórszag sem.

A fürdőt igazgató Szűcs Szabolcsot választották a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. élére zárt ülésen, miután a februári testületin a többség által támogatott Havass Balázs még hivatalba lépése előtt felmondott. Neki egyébként a korábbi ügyvezető havi bruttó 340 ezer forintos bére helyett 450 ezret szavaztak meg. Mint ismeretes Szűcs Szabolcs megbízottként eddig is igazgatta a Gyeviturt, most viszont egy éves időtartamra kinevezték Molnár Áron javaslatát támogatva, a két társaságot havi bruttó 450 ezer forintért fogja igazgatni 2017 tavaszáig.

algyoi_kozgyules05_gs

A döntéssel kapcsolatban Pongrácz Tamás megjegyezte, a fürdő és az egész cég ügyvezetése külön-külön is egy teljes embert igényel, ráadásul azzal, hogy egy személyre bíznak minden feladatot és felelősséget, valahol az elmúlt évek gyakorlatát is elvitatják, hiszen felteheti bárki a kérdést, hogy eddig miért volt szükség két vezetői státuszra, ha most egy is elég. A fideszes politikus – aki szintén támogatta a kinevezést – hozzátette, természetesen Szűcs Szabolcs munkáját egy év múlva, a határozott idejű kinevezése végén lehet objektíven értékelni.

7500 forintos négyzetméterártól indul majd a licitálás 25 építési telekre Algyőn – többek között erről döntött a testület csütörtöki ülésén. KLIKK: http://szegedma.hu/?p=621311

Közzétette: Szegedma Hírportál – 2016. március 25.

Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv
Gazdaságvédelmi akcióterv

Közélet

Negyven éve történt: egy magyar a Kármán-vonalon túli világban

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

Negyven éve lőtték fel a Szojuz 36 fedélzetén Farkas Bertalant a világűrbe. Várkonyi Balázs írása.

Tovább olvasom

Hírzóna

Eldobott gumikesztyűk és maszkok szennyezik a Földközi-tengert

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

Szerző:

Egyre több ember ellen emelnek panaszt.

Tovább olvasom

Hírzóna

Ezért utálta meg örökre a fél ország Gyurcsány Ferencet

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.

Megjelent:

Szerző:

A politikus épp 14 éve borította a bilit híres őszödi beszédével.

Tovább olvasom

Aktuál