Két szegedi tanár is Rátz Tanár Úr Életműdíjban részesült

Cikkünk frissítése óta eltelt 5 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

Ratz_tanar_ur_eletmudij_dijazottak_2015

Tizenötödik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért évente díjazza két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanár kiemelkedő munkásságát tantárgya népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában elért eredményeiért.

A jubileumi díjátadón – az alapító cégek képviselői mellett – ünnepi beszédet mondott Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár. A Rátz Tanár Úr Életműdíj a reálszakos tanári pálya társadalmi elismertségének és anyagi megbecsülésének ösztönzése mellett az elmúlt 15 év során a hazai természettudományos oktatás, és egyben a közoktatás egyik legrangosabb elismerése lett.

Amikor világhírű, magyar származású tudósainkkal büszkélkedünk, talán méltatlanul kevés szó esik tanáraikról. Rátz László a legendás Fasori Gimnázium tanára volt és többek között Neumann Jánost és Wigner Jenőt indította el pályáján a világhír felé. Az alapítvány az ő nevét választotta, hogy adózzon nagy múltú és kiváló oktatási kultúránk előtt, és méltányolja azon pedagógusainkat, akik ma is áldozatos szakmai munkájukkal és kiemelkedő eredménnyel képzik a jövő tehetségeit.

A tehetség felismerése, a tehetséggondozás elsősorban a kiváló tanárokon múlik, és a tehetséges fiatalok pályára állítása legtöbbször a középiskolákban dől el. “Mindannyian tudjuk, hogy a mérnökképzés nem az egyetemen kezdődik, a valódi tudás erős alapokra építkezik, amely már a közép- és az alapfokú oktatásban elkezdődik. Az Ericsson Magyarország közel 2000 munkatársa nagyrészt mérnökökből áll, így a vállalat elemi érdeke, hogy a magyar mérnökképzés és az azt megalapozó természettudományos képzés megtartsa jelenlegi színvonalát. A pedagógus életpálya modell és a természettudományos pedagógusok munkájának megbecsülése elemi érdeke valamennyiünknek” – hangsúlyozta Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója. Minőségi oktatás nem létezik elhivatott tanárok nélkül. A természettudományos képzés és a reálszakos tanári pálya vonzóvá tétele, a közoktatás fejlesztése nemcsak állami, hanem a gazdasági és a civil szféra alapvető érdeke és feladata is egyben: nélkülözhetetlen a modern gazdaságok versenyképességéhez.

Ezt a célt szolgálja a Rátz Tanár Úr Életműdíj is, amelyet 15 éve alapított három olyan hazai cég, amelyek tevékenységének középpontjában a kutatás-fejlesztés és az innováció áll, komoly tudásbázissal rendelkeznek, és sikereiket nem kis mértékben a magyar természettudományos oktatás eredményeinek köszönhetik. “Piaci sikerünk elsősorban azon múlik, hogy mennyire tehetséges fiatal kutatókat, mérnököket tudunk alkalmazni. Ezt a forrást pedig csakis a magyar természettudományos oktatás tudja számunkra biztosítani, ezért tehát alapvető érdekünk ennek ápolásához és fejlesztéséhez erőnkhöz mérten hozzájárulni” – emelte ki Bojár Gábor, a Graphisoft SE Igazgatótanácsának elnöke.

A mai tudásalapú társadalomban rendkívül nagy szükség van a közoktatás, ezen belül a természettudományos oktatás támogatására és az ott elért sikerek elismerésére. Fontos láttatni, hogy a gazdasági szférának szüksége van a magas színvonalú oktatásra, éppen ezért megbecsüli annak kiválóságait. “A „magyar szürkeállomány” adta páratlan lehetőségeket aligha lehetne konkrét haszonra fordítani megfelelő szakember-utánpótlás nélkül. A természettudományos oktatás, a képzés magas színvonala, a tanárok szerepe kulcskérdés. A természettudományos tárgyak tanításával foglalkozó szakemberek felelőssége óriási a jövő sikereinek szempontjából. Anyagi, társadalmi, erkölcsi megbecsülésükre áldozatos, odaadó munkájuk okán is kiemelt szükség van” – tette hozzá Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

A Rátz Tanár Úr Életműdíj jelentőségét mutatja, hogy az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért az elmúlt 15 év során összesen 112 kiváló pedagógust tüntetett ki az életműdíjjal, és az alapítók jóvoltából eddig 126,4 millió forint értékű pénzjutalommal járult hozzá a tanárok anyagi megbecsülésének növeléséhez. Az alapítók az elismeréssel is próbálják ellensúlyozni a tanárhiányt, a negatív tendenciákat, és bátorítják a gazdasági élet szereplőit, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást, mert az igazi befektetés a magyar gazdaság számára a tudásban rejlik.

A három vállalat továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani nemcsak a természettudományos oktatás támogatására, hanem arra is, hogy a szellemi tőkét megbecsülve a kinevelt tehetségeknek olyan munkalehetőséget kínáljanak, amiért érdemes hazánkban maradva keresniük a szakmai boldogulást.

2015. Rátz Tanár Úr Életműdíjas tanárai:

Kémia
– Balázs Katalin (Budapest) ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
– Sipos István (Sárospatak) Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

Biológia
– Nagyné Horváth Emília (Budapest) Bem József Általános Iskola
– Tóth Albert (Kisújszállás) Szolnoki Főiskola

Matematika
– Pálfalvi Józsefné (Budapest) ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ
– Mike János (Szeged) Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Fizika
– Honyek Gyula (Budapest) ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
– Mező Tamás (Szeged) Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Mike János

Mike_JanosA szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett matematika – fizika – számítástechnika szakos tanári diplomát. Az egyetem elvégzése óta, 1986-tól a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára. A közoktatásban végzett 29 éves munkája során mindvégig következetes, diákjaival szemben igényes pedagógus, aki tudását folyamatosan a legaktuálisabb ismeretekkel bővíti.

Tanítási óráit, módszereit sokoldalúság, sokszínűség jellemzi. Olyan módszereket, alapvető stratégiákat ad át tanítványainak, amelyekkel a matematikai problémák érthetőbbekké válnak. Nagy empátiakészsége, tudása lehetővé teszi, hogy a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig megszeressék a matematikát. Óráin olyan lendület és szeretet árad belőle, hogy tanítványai a találkozás első pillanatától kezdve érzik: a legjobb helyre kerültek és a legkiválóbb kezekben vannak. Tiszteli és elismeri tanártársai és diákjai eredményeit, sikereiknek velük együtt örül.

Több nagy sikerű matematika feladatgyűjtemény társszerzője. Könyvei az általános iskolai, és a középiskolai oktatásban is kedveltek és elfogadottak.

Tehetséggondozói tevékenysége mintaértékű és kimagasló. Ezt igazolják tanítványai külföldi és hazai versenyeken elért kiváló eredményei. Több tanítványa a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián és a Közép-Európai Matematikai Diákolimpián ért el érmes helyezést. A hazai versenyek közül diákjai a Kürschák József Matematikai Emlékversenyen, az Országos Középiskolai Tanulmányi versenyen, valamint az Arany Dániel és a Varga Tamás versenyeken magas helyezéseikkel igazolták tehetségüket.

Tanulói rendszeres résztvevői a Középiskolai Matematikai Lapok pontversenyeinek.

Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, többek között 2004-ben Ericsson-díjat, 2008-ban Beke Manó díjat, 1999-ben és 2008-ban Graphisoft-díjat kapott.

Mike János emberi tulajdonságai, szakmai munkája, kiváló tehetséggondozói tevékenysége alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.

Mező Tamás

Dr. Mezo_TamasA József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának kémia-fizika tanári szakán szerezte meg egyetemi diplomáját, majd nyolc éven át a Szegedi Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikáján fizikusként dolgozott. Az egyetemi doktori diplomát biofizikából, illetve radiológiából szerezte.

1988 augusztusától került a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola tanári karába. Munkáját szakmai és pedagógiai feladataival kapcsolatosan is nagy lelkesedéssel végzi.

Segítőkészsége, lelkiismeretes, odaadó munkája eredményeként kollégái érdekképviseletükkel bízták meg. Szívesen gondozza a pályakezdő pedagógusok útkeresését, tanácsaival, példamutatásával segítve őket a szakma elsajátításában.

Felkészültsége és emberi tulajdonságai alapján nem véletlen, hogy pedagógiai, nevelő-oktató munkájának az eredményessége nemcsak a gimnáziumon belül, de országos szinten is jelentős.

Az elmúlt években egyik legeredményesebb felkészítő tanára a Szegedi Tudományegyetem által országosan meghirdetett Budó Ágoston fizikaversenynek.

Hosszú évek óta nagyszámú tanítványa sikeres a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiákon, a Nemzetközi Junior Természettudományos Olimpiákon, az Eötvös- és Mikola versenyeken, az Öveges József Emlékversenyeken, valamint az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken.

Diákjai – szép eredményeket elérve – folyamatosan részt vesznek a KöMaL különböző pontversenyeiben is. 2004 óta tagja a Mikola Sándor és a Vermes Miklós Tanulmányi Versenyek szervezőbizottságának. Színvonalas tevékenységének köszönhetően harmadik éve ő állítja össze a Vermes Miklós verseny mechanika feladatsorát.

Tankönyvszerzőként is aktív tevékenységet folytat. Megjelent sorozata „Út a tudáshoz tankönyvcsalád, valamint a „Mindennapok tudománya, FIZIKA” tankönyv az új kerettantervnek megfelelőn.

Mező Tamás – aki az idei évtől mestertanár – nemcsak szűkebb környezete, de az ország szakmai közössége szerint is hazánk egyik legkiválóbb pedagógusa, fizikatanára. Munkája méltó jutalma a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

Két szegedi tanár is átvehette idén a Rátz Tanár Úr Életműdíjat! Részletek ITT: http://szegedma.hu/?p=595150

Szerző: Szegedma Hírportál2015. december 8.

Előző sztori

Fodor József emlékkiállítás nyílik hétvégén az Alföldi Galériában

Következő sztori

Csongrád megyei termékeket díjaztak a II. Hungarikum Gálán

Legutóbbi hasonló cikkek