Írjon nekünk
Nemzeti Konzultáció

Gazdaság

Óriási forrás jut az innovációra a következő EU-s fejlesztési ciklusban

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illesattila.jpg

Megjelent:

durszt_aniko01_gs

Kutatás-fejlesztés és innovációs célra Magyarország számára a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban közel 700 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre – mondta el Durszt Anikó. A TerraTender ügyvezető igazgatója felhívta a figyelmet: a hatalmas pályázati dömping hamarosan megindul, tényleges felkészülésre nagyon rövid idő áll majd a cégek rendelkezésére.

A TerraTender egy 2010-ben alakult, vállalati pénzügyi tanácsadó cég. A Szent Ferenc utca 17. alatt működő céget sokéves tapasztalattal rendelkező, közgazdász végzettségű szakértőkkel hívták életre a korábban nagybankoknál szerzett finanszírozási gyakorlatukra, ügyfélkörükre építve. Célul tűzték ki, hogy ügyfeleinknek professzionális szolgáltatást nyújtsanak a cégfinanszírozáshoz kapcsolódó valamennyi területen.

„Több száz sikeresen elkészített, lebonyolított, kifizetett pályázat, számos elégedett ügyfél, sok sikeresen megvalósított projekt jelentik eddigi munkánk eredményeit. Ügyfeleink, ügyleteink mind méret, mind pedig működési terület tekintetében lefedik a hazai gazdasági szféra összes szegmensét” – összegzett a SZEGEDma hírportálnak Durszt Anikó ügyvezető igazgató.

„Munkánk során kivételes figyelmet szentelünk a professzionális minőségi színvonalnak, megbízóink igényeinek, elvárásaik maximális teljesítése érdekében folyamatosan tökéletesítjük működésünket. Minőség iránti elkötelezettségünket tükrözi az ügyfelek szolgáltatásunkról alkotott pozitív véleménye. Eredményességünk záloga, hogy ügyfeleink pályázatait sajátunkként kezeljük. Ügyfélkörünk döntő része ajánlások és referenciák alapján választja szolgáltatásainkat.

Munkánkat kiterjedt kapcsolatrendszerünk segíti. Ügyfeleink céljainak megvalósítását szolgálja belső tanácsadói csapatunk, együttműködve állandó, magas színvonalat képviselő külső partnereinkkel, jogászokkal, mérnökökkel, műszaki szakemberekkel, építőipari cégekkel, közbeszerzési tanácsadókkal” – hangsúlyozta az ügyvezető.
Pályázatok 2015

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kerete 2014-2020 között több mint 2700 milliárd forint lesz, 2015-ben közel 70 pályázati konstrukcióban mintegy 830 milliárd forint összegben nyílnak meg támogatási lehetőségek.

Az új hétéves ciklusban jelentős változás, hogy a kormány 60%-ban a gazdaságfejlesztés irányába tereli a forrásokat. Az új, 2014-2020-as ciklusban a gazdaságfejlesztésre költött források az előző ciklusbeni összeg háromszorosára fognak nőni, miközben a nagyobb cégek kikerülnek a kedvetményezetti körből. E változás révén a konkrétan KKV-k számára rendelkezére álló forrás jelentősen több mint háromszorosa lesz a korábbi összegnek.

A GINOP 1.,2. és 3. prioritások keretében várható támogatási lehetőségek

A GINOP 1. a Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja. E területen kerül támogatásra a termelési kapacitás bővítés, (modern eszköz- és gépparkok beszerzése, telephelyek kialakítása), technológiai korszerűsítés, a piaci megjelenés (külpiacra jutás). E prioritáson belül kerülnek támogatásra a vállalkozói inkubátorházak, ipari parkok, klaszterek, logisztikai központok és beszállítói integrátorok.

A GINOP 2. által támogatandó terület az innováció, a K+F. E programcsomag keretében fog megjelenni KKV-k, felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, illetve ezek konzorcionális együttműködésében végzett K+F+I tevékenységek támogatását célzó többféle pályázati konstrukció.

A GINOP 3. prioritási terület célja az IKT cégek által előállított termékek, szolgáltatások támogatása, az informatikai ágazatban működő cégek piacra lépésének, a vállalati folyamatmenedzsmentnek és e-kereskedelemnek, vállalati mobilalkalmazásoknak, felhőalapú vállalati szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Felkészülés a hamarosan megjelenő pályázatokra

A hatalmas pályázati dömping hamarosan megindul. A tényleges felkészülésre nagyon rövid idő fog a cégek számára rendelkezésre állni. A pályázati éhség a hazai vállalkozások körében óriási, a cégek legtöbbje visszatartotta beruházásait, így várható, hogy mindenki az legelső pillanatban szándékozik benyújtani pályázatát. Bár forrás bőven rendelkezésre áll, fennáll a veszélye annak, hogy a később érkező pályázatok bírálata időben eltolódik.

Az előkészületek jelentősége így nagyon jelentős

durszt_aniko02_gs

A hamarosan megjelenő pályázatokon csak olyan fejlesztési igény indulhat eséllyel, amely megalapozott, tökéletes mértékben kidolgozott, alátámasztott. A felkészülésre most már nagyon rövid idő áll rendelkezésre. A cégeknek rendszerezniük kell, pontosan meg kell fogalmazniuk azon fejlesztési elképzeléseiket, amelyeket meg kívánnak valósítani a következő hétéves európai uniós ciklusban – magyarázta az ügyvezető.

„A sikeres pályázatokra történő felkészülésben nyújt cégünk professzionális segítséget. Pályázat figyelő, átvilágítási szolgáltatásunk eszköztára révén a cégeket a pályázatokon való eredményes szereplésre készítjük fel. Az előkészítő munka keretében a jogi és pénzügyi megfelelőséget vizsgálva, teljeskörű stratégiai átvilágítást végzünk. Feltérképezzük ügyfeleink céljait, lehetőségeit, meghatározzuk a célok elérésének eszközrendszerét, a belső és külső forrásszükségletet” – hangsúlyozta Durszt Anikó.

Ügyfeleiknek összeállítják azon pályázati lehetőségek struktúráját, amely leghatékonyabban szolgálják a fejlesztési elképzelések megvalósítását. Ennek keretében professzionális módon elkészítik a pályázóink fejlesztési elképzeléseinek megfelelő teljes üzleti, pénzügyi tervet, megvalósíthatósági tanulmányt, háttértanulmányokat, amelyek a megalapozott előkészítéshez, a megfelelő kidolgozottsághoz feltétlenül szükségesek, továbbá alapot jelentenek a potenciális finanszírozók számára történő pénzügyi döntések meghozatalához.

Fontos szempontnak kell lenni jövőbeni projektjeink tervezésekor, hogy azok hosszútávon fenntarthatók legyenek, a különböző pályázatok által megkövetelt vállalások, kötelezettségek egymással össze legyenek hangolva. Olyan kötelezettségeket vállaljunk, amelyek teljesítése mellett is megéri az adott pályázati összeget igénybe venni! – emelte ki az ügyvezető.

„Az általunk készített pályázatok utómunkálatait, a pályázatok menedzselését is mi végezzük. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a projekt menedzsment szolgáltatására, hiszen a kialakított és elnyert támogatási projektek lebonyolítása minden ügyfelünk részéről igényként jelentkezik. Kiemelkedően fontos feladatot jelent a projekt menedzsmenten belül a finanszírozás struktúrájának összeállítása, a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a megvalósításhoz szükséges külső forrás összehangolása, időbeni ütemezése” – tette hozzá.

Hogyan tudunk előre készülni a pályázatokra?

Legyen kész, kellő részletezettséggel összeállított szakmai koncepciónk!

Legyen kész tervezési dokumentációnk, legyen projektköltségvetésünk!

A várhatóan az első pályázati körben megjelenő telephely fejlesztési pályázatok esetében szinte biztosra vehető, hogy már a beadáskor, de legkésőbb a hiánypótlás benyújtáskor rendelkezni kell jogerős építési engedéllyel.
Az árajánlatokat gyűjtsük be előre! Ellenőrizzük az ajánlatok pályázati előírás szerinti megfelelőségét. A kötelező dokumentumként benyújtandó 3 ajánlat megfelelő formátumban, azonos tartalommal történő beszerzése tapasztalataink szerint időigényes folyamat, főként több eszköz, illetve külföldi partnertől való beszerzés esetén.

Gondoljuk át projektünk likviditását, saját forrás és külső forrás igényét. Legyünk hitelképesek! A nyár folyamán megjelenő pályázatok igen jelentős része hitellel kombinált formában kerül kiírásra.Ezen pályázatok esetében a hitelt nyújtó pénzügyi közvetítők hitelbírálatot fognak végezni a pályázati konstrukció hiteloldalának jóváhagyása előtt. Nagyon fontos tehát, hogy cégünk hitelképes legyen.

Azon cégek,akik múltbeni, jelenlegi méretükhöz, pénzügyi paramétereikhez képest nagyobb volumenű fejlesztési igénnyel bírnak, befektetési alapok által nyújtott tőkeinjekció révén lehetnek képesek lehetnek fejlesztéseiket késedelem nélkül megvalósítani, majd cégüket méretüknek növelése révén a következő években nagyobb mértékű pályázati forrás bevonására alkalmassá tenni.

Kritérium lesz, hogy tevékenységünk szerepeljen a támogatott tevékenységek (TEAOR kódok) listáján. A 2014. őszén megjelent pályázatok esetében meghatározták a támogatott tevékenységek listáját, ez a trend várhatóan a jövőben is folytatódni fog. Remélhetőleg a jövőben kiírásra kerülő pályázatok esetében a pályázat keretében fejlesztendő tevékenység TEAOR kódja lesz releváns, nem pedig a múltbeni működés szerinti TEAOR.

– Legyenek lejelentve a tevékenységi kódok a NAV, illetve a Cégbíróság felé.

– Jegyeztessük be a K+F TEAOR kódot! Innovációs pályázatoknál előnyt jelent.

– Lehetőség szerint legyünk klaszter tagok! A klaszter tagság plusz támogatás intenzitást illetve plusz pontot jelenthet. A hálózatosodást több eszközzel támogatni fogják. Nyár folyamán várható a klaszter pályázatok kiírása.
Tulajdonosi szerkezetünk legyen átlátható.

– Készíttessünk elektronikus aláírási jogosultságot a pályázat beadásának gyorsítása érdekében.

Innováció és K+F a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban

„A GINOP fókuszát a következő hétéves ciklusban jelentő innovációs fejlesztéseket cégünknél külön munkacsoport koordinálja, amelynek tagjai innovációs pályázati területen kiváló szakmai tapasztalattal rendelkeznek” – mondta el Durszt Anikó.

A magyarországi uniós fejlesztési források felhasználásának alapvetően az Európai Unió gazdasági stratégiáját meghatározó Európa 2020 céljait kell támogatni, amely dokumentum Európa versenyképessége szempontjából három egymást kölcsönösen erősítő prioritást tart szem előtt: intelligens növekedést, fenntartható növekedést és inkluzív növekedést. Az intelligens növekedés stratégiája alapján 2020-ra az unió országaiban a gazdaságot úgy kell átalakítani, hogy a tudás és innováció legyen a meghatározó tényező. Az Európai Unió az előttünk álló években tehát kiemelten kezeli az innovációt, amely ennek megfelelően a hazai gazdasági stratégiában is prioritást élvez.

Kutatás-fejlesztés és innovációs célra Magyarország számára a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban közel 700 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre, amelyet kedvező támogatási feltételek mellett lehet majd felhasználni. Az előző támogatási időszakhoz képest jelentősen megnövelt összeg hatékony lehívásához azonban a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások nagy részének fel kell ismerni az innováció és kutatás-fejlesztés jelentőségét, és aktívabban kell kezdeményezniük az új és értékteremtő beruházásokat.

Fontos az innováció és K+F fogalmának tisztázása is, hiszen az előző 2007-2013-as pályázati ciklus tapasztalatai alapján sok vállalkozás fel sem ismerte, hogy a fejlesztési elképzelése besorolható valamelyik kategóriába.

Az innováció fogalomkörébe tartozik az adott vállalat életében új vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) előállítása, eljárások, szervezési-szervezeti vagy marketing módszerek bevezetése. Az innováció egy tág terület, amelyen belül a kutatás-fejlesztés szűkebben körülhatárolható olyan módszeresen folytatott alkotómunka, amely a meglévő ismeretanyag bővítését szolgálja. Három megjelenési területe van: alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés.

Gyakorlatiasan megfogalmazva: egy adott cég életében technológiai újdonságtartalommal rendelkező új eszköz beszerzése is innováció, hiszen az eszköz által új vagy jobb minőségű áru előállítása történik. Ha egy cégnek valamilyen meglévő piacképes termékre, szolgáltatásra, vagy technológiára van továbbfejlesztési elképzelése, akkor az kísérleti fejlesztésként K+F projektben megvalósítható.

A jelenlegi uniós költségvetési időszakban az innovációs és K+F projektek sikeres megvalósítását segíti elő, ha a megszületett új ötlet egy tervszerűen összeállított folyamatmenedzsment részét képezi.

A pályázatoknak köszönhetően a cégek kedvező támogatási intenzitás mellett fejleszthetik a fő tevékenységüket, eszközöket szerezhetnek be, foglalkoztathatnak, a piaci megjelenéshez szükséges szolgáltatásokat vehetnek igénybe és a felmerülő iparjogvédelmi eljárásokat is elvégezhetik. Érdemes tehát komplex fejlesztésekben gondolkozni és azokat innovációba csomagolni!

A Horizon 2020 innováció menedzsment szolgáltatása

Innováció menedzsment szolgáltatásuk, amely az innovációs projektek teljeskörű koordinálását, azok megvalósítását szolgáló tevékenységek rendszere, a következő feladatok elvégzését foglalja magába:

– Innovációs ötlet megfogalmazása, újdonság tartalom vizsgálata

– Projekt generálás

– Innovációs stratégia kialakítása

– Projektfinanszírozás megteremtése, a megvalósításhoz szükséges kedvezményes források megteremtése

– Adókedvezményre való jogosultság megteremtése

– Projekt megvalósításának menedzsmentje

– Piacra vitel, marketing szolgáltatások

– Iparjogvédelmi szolgáltatások, szabadalmak

Annak érdekében, hogy Európa erősítse versenyképességét és megoldást találjon a társadalmi kihívásokra, szüksége van arra, hogy a a kutatáshoz kapcsolódó tudástranszfer biztosítására.
A Horizon2020 egyszerűsített szabályozórendszerrel rendelkezik elődprogramjaival ellentétben, a pályázatokra jellemző lesz a gyors elbírálás, az adminisztráció helyett a tényleges eredményekre koncentrálva. A 80 milliárd eurós keretösszeggel rendelkező program fólkuszában az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés áll.

A Horizon 2020-on belül két fontos terület kiemelendő: Az egyik az ún. KKV eszköz, a másik a nemzetközi innovációs projektek támogatása. Utóbbi esetben minimum 3 tagú konzorciumi együttműködés szükséges, amelynek keretében akár 25 millió eurós támogatást is el lehet nyerni.

A Horizon 2020 programban történő megmérettetés olyan cégek számára reális lehetőség, amelyek nemzetközi viszonylatban áttörést jelentő innovációs elképzelésekkel bírnak.

(X)

Tovább olvasom

Hírzóna

A diákhitelezés jól kiépített, önfenntartó rendszer

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illesattila.jpg

Megjelent:

Szerző:

Akinek versenyképes végzettsége és tudása van, az könnyedén fizeti ki néhány év alatt a diákhitel-tartozását.

Tovább olvasom

Hírzóna

Ősszel tárgyalhatja a parlament az új bortörvényt

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illesattila.jpg

Megjelent:

Szerző:

Alapjaiban változik meg a szőlő-bor ágazat adminisztrációja.

Tovább olvasom

Gazdaság

Harmadára esett vissza a Belvárosi Mozi látogatottsága

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/illesattila.jpg

Megjelent:

A filmszínház vezetője szeretné, ha a járványveszély elmúltával megduplázódna a jelenlegi nézőszám.

Tovább olvasom

Aktuál