Írjon nekünk
Nemzeti Konzultáció

Egyetem

Hiányosságokat tárt fel az ÁSZ az SZTE vagyongazdálkodásában

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

SZS20140401_szte_rektori_hivatal_003

Szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Szegedi Tudományegyetem 2009-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során, elsősorban a személyi juttatások, a munkaidő-elszámolás és a közbeszerzések alkalmazásának esetében – olvasható az ÁSZ közleményében.

A Szegedi Tudományegyetem 2009-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy 2009-2013. között az SZTE pénzügyi egyensúlya biztosított volt, a likviditási helyzete azonban a 2012. évtől romlott, és 2012-2013-ban a pénzeszközök már nem nyújtottak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez. A likviditás változása a betegellátás területén jelentkező forráshiánnyal volt összefüggésben. Az ellenőrzés főként a pénzügyi gazdálkodás területén tárt fel szabálytalanságokat, az egyetem vagyongazdálkodása kisebb hiányosságok mellett megfelelő volt.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) három alapfeladata az oktatás, a kutatás és a gyógyítás, 2013-ban 12 karon folyt felsőfokú képzés, illetve kutatási, művészeti tevékenység. A hallgatói létszám 2013-ban 23 305 fő volt, ami 13,1%-kal kevesebb a 2009. évinél, ezzel összefüggésben az oktatók létszáma 1623 főről 1544 főre csökkent. Az SZTE kiadásainak összege az ellenőrzött időszakban 319,5 milliárd Ft volt, ehhez 91,4 milliárd Ft költségvetési támogatást kapott. Az öt év alatt az SZTE kiadásai 22,8%-kal, a bevételei összességében 23,5%-kal nőttek.

Szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, a dologi és a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználásánál, valamint a működési bevételek beszedésénél, mivel a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A személyi juttatások kifizetését esetenként nem vagy nem teljes körűen támasztotta alá munkaidő-elszámolás. A személyügyi dokumentáció egyedi esetekben nem tartalmazta a munkaköri leírásokat. A közbeszerzések alkalmazásánál esetenként megsértették a vonatkozó jogszabályban előírt egybeszámítási, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására előírt szabályokat. Az idegen nyelvű képzések devizában teljesített hallgatói költségtérítéseit nem a Kincstár által vezetett számlán kezelték. A hallgatói költségtérítéseket nem alapozták meg önköltségszámítással.

Az SZTE a vagyongazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatokkal rendelkezett, azok néhány kisebb súlyú hiányosság kivételével megfeleltek a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. Az egyetem 2009-2013. között a jogszabályban foglaltak ellenére nem rendelkezett a szenátus által elfogadott vagyongazdálkodási tervvel. Az SZTE a vagyonelemek kimutatása során feltárt hibák nem minősültek jelentősnek, így a beszámoló megbízhatóságát nem befolyásolják.

A jelentés megállapításai alapján az ÁSZ a felsőoktatásért felelős miniszternek, valamint az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

Az állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket érintő ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy szabályos volt-e az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működött-e belső kontrollrendszerük, az illetékes minisztérium szabályszerűen gyakorolta-e fenntartói és ágazati irányítói jogosultságait. Az ÁSZ a jelentéseket ütemezetten hozza nyilvánosságra.

Tovább olvasom

Egyetem

Videóban köszöntik az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának friss diplomásait

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Elmaradt a hagyományos diplomaosztó ünnepség.

Tovább olvasom

Egyetem

A globalizáció történetével foglalkozó kutatócsoport alakult az SZTE-n

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Történeti kontextusba helyeznék napjaink egyik legsűrűbben használt társadalomtudományi fogalmát.

Tovább olvasom

Egyetem

Kevert képzéssel indul a tanév a szegedi egyetemen

Ez a tartalom archív! A cikkben szereplő információk a megjelenés óta megváltozhattak.
/var/www/szegedma.hu/web/stab/szmamanager.jpg

Megjelent:

Szerző:

Interjú Rovó Lászlóval.

Tovább olvasom

Aktuál