A képregény Magyarországon

Cikkünk frissítése óta eltelt 9 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

„Nem illik képregényt olvasni. Ha valaki mégis erre vetemedik, legalább ne beszéljen róla. Nem kelti művelt ember benyomását. Nem csak most, hanem évtizedekkel ezelőtt sem illett szeretni a képregényt.”

(Kertész Sándor)

Magyarországon a képregénnyel szemben sok előítélet él az emberekben, és ezek a rendszerváltozás után eltelt 25 évben sem változtak, pedig Nyugat-Európában, Ázsiában valamint az Egyesült Államokban a kilencedik művészetként tartják számon a műfajt. A képregény egyik jelenkori teoretikusa, Scott McCloud szerint a legtöbb ember csak felszínes ismeretei miatt becsüli alá a képregényt. A képregény ugyanolyan önálló médium, akár a film, és csak a szerzői intencióktól függ, hogy mit is szeretne az alkotó kifejezni vele. Megértéséhez ugyanúgy el kell sajátítani egy nyelvezetet, mint az olvasáshoz a betűk dekódolását. Az egyik legnagyobb félreértés ezzel a műfajjal kapcsolatban, hogy mivel kép és szöveg együtt van jelen, ezért sokan a gyermekirodalom részeként tekintenek rá. A gyermekeknek készült képeskönyvekben a kép a megértést segíti, illusztrál, tehát minél idősebb lesz az olvasó, annál kevésbé igényli e magyarázó képeket a szöveg mellett. Felnőttkorban már nem „illik” ilyen könyveket olvasni.

Arról azonban kevesen tudnak, hogy a képregényben a kép és szöveg nem alá- vagy fölérendeltségi viszonyban áll, hanem kölcsönösen hozzájárulnak a jelentésképződéshez és az értelmezéshez. „A legjobb képregényeknél a kép és szó úgy viselkedik, mint egy táncospár, hol az egyik vezeti a másikat, hol megfordítva. Amikor mindkettő dominálni akar, az eredeti cél gyakran háttérbe szorul.” (Scott McCloud). Tehát a képeskönyvekkel ellentétben a képregénynél a képet és a szöveget nem lehet elválasztani egymástól a jelentés sérülése nélkül.

1. max_und_moritz_museumA modern képregény történetének kezdete Magyarországon és Nyugat-Európában megegyezik. A mai képregényforma a sajtóirodalomból, a karikatúrákból nőtte ki magát. Az egyik első ilyen alkotásnak a Max und Moritz című képes történetet tartják, melyet 1865-től adtak ki a Fliegende Blatter című német újság lapjain. E lapnak magyar olvasóközönsége is volt, így megjelenésétől fogva magyarok is olvashatták Wilhelm Busch történeteit. E korai képregények mintegy harminc évvel később, némileg átdolgozva már Marci és Miska címmel jelentek meg a magyar újságokban.

Az első magyar képregényírónak és -rajzolónak, az „írófejedelmet”, Jókai Mórt szokták tartani, akire ugyancsak nagy hatással volt a Max und Moritz és a hozzá hasonló történetek. Üstökös című lapjában maga is írt humoros anekdotákat és illusztrálta is őket. Később Jankó János karikaturistával közösen alkották meg Gömböcz és Csukli történeteit. Ezekben a képes mesékben még nem jelent meg a képregény egyik legmeghatározóbb stílusjegye, a szóbuborék, a szöveg képaláírás formájában volt olvasható.

2. yellow kidAz első igazán mai értelemben vett képregény, amelyben már megjelenik az említett szóbuborék, az amerikai Yellow Kid volt. Ezt 1895-től adták ki, a World című napilapban. A Sárga Kölyök magyar vonatkozása, hogy bár az Egyesült Államokban jelent meg, a lapot megjelentető kiadó vezetője Pulitzer József volt. Ő fedezte fel Richard Felton Outcaultot is, a történet rajzolóját.

3. Kis némóA századfordulót követően már Magyarországon is folyamatosan jelentek meg képregények. 1925-ben az Áller Képes Családi Lapjában tűnt fel Winsor McCay Kis Némója, mely a mai képregények összes stíluseszközét magában hordozta már. A szövegek a képeken belül helyezkedtek el, szóbuborék formájában, időközben pedig a keretezés korábbi monoton formája is átalakult. A panelek hozzáigazodtak a történethez. Az egyik ilyenben például Némó álmában az ágylábak megnyúltak, ahogyan a képkockák méretei is, ezzel vizuálisan is fokozva a történet hatásosságát. Ráadásul McCay képregénye már nemcsak pár képkockából állt, ahogyan a legtöbb korabeli úgynevezett comic strip, hanem akár teljes oldalakat is megtöltöttek a történetei.

4. Hári János

A szóbuborék itthon mégis nehezen honosodott meg, a század első felében a magyar kiadványokból kitörölték őket, helyette a kép alatt helyezték el a szöveget. Az egyik kivételt az 1930-as években kiadott Hári János című képregényújság jelentette, hiszen ebben – amerikai mintára – szóbuborékos formában jelentek meg a történetek, míg a többi újság folyamatosan átalakította az eredeti képregényket és így adta közre őket. Külön oldalon szerepeltek a történetek regény vagy novella formában, és külön oldalon az illusztrációvá átalakított képek.

Ma már pontosan tudjuk, hogy a szóbuborék igencsak fontos eleme a képregénynek, mely révén el lehet határolni a comics-ot az illusztrált történetektől, valamint a karikatúrasorozatoktól. Magyarországon viszont hosszú ideig csak korlátozottan vagy egyáltalán nem használták ezt a meghatározó elemet. Többek között ez a jelenség is közrejátszhatott abban, hogy itthon a képregény igazából sohasem fejlődhetett önálló műfajjá.

5. Lekvár PetiKísérletek azonban továbbra is voltak. Például gyermeklapok is adaptálták a comics-ot, sőt külön kiadványokat is nyomtattak egy-egy sikeres történethez, például Lekvár Peti kalandjairól. Ezeknek a kiadványoknak a külseje hasonló volt a ponyvakötetekéhez.

Sajnos – csakúgy mint a világ más részein – a képregényt időről-időre közvetlen politikai célokra is felhasználták. Nem volt ez másképp Magyarországon sem. A német megszállás idején például antiszemita propagandaként használták fel a comics-ot. A Harc című nyíltan antiszemita újság több ízben is közölt a zsidóságot gúnyoló karikatúra-sorozatokat, mint például a Grün Ábrahám karrierje.

A második világháborút és a kommunista hatalomátvételt követően az állam – ugyancsak politikai okokból – hadat üzent a ponyvairodalomnak, amelybe a képregényt is besorolta, azt kifogásolva, hogy az efféle irodalom olvasásával a lakosság nem művelődik, csupán szórakozik. Az ötvenes években kifejezetten tiltották Magyarországon az amerikai képregények behozatalát, a hazai próbálkozásokat pedig propagandaként használta fel a kormány. Ugyanekkor a világ más részein is tetőpontjára hágott a képregényellenes hangulat, és az ötvenes évek közepén az Egyesült Államokban bevezették az úgynevezett comics code-ot. Ez a képregénykiadók öncenzúrája volt, mely egy nagy port kavaró könyv, Frederic Wertham amerikai pszichológus munkájának (Ártatlanok elcsábítása) megjelenését követte. Az Egyesült Államokban mindezzel párhuzamosan ugyanakkor megindult az underground képregények fejlődése, melyekből a későbbi szerzői képregények nőtték ki magukat. Magyarországra esélytelen volt eljutásuk, nemcsak azért, mert amerikai termékek voltak, hanem durva, sőt néha pornográf (pl. Tijuana Bible) vagy horrorisztikus tartalmuk miatt. Erre a képregény típusra már nem lehetett a jól ismert politikai vagy vallási ideológiákat ráhúzni. Mivel Magyarországon az underground képregénykultúra, majd később a szerzői képregénykulútra is csak több évtizedes késéssel érkezett meg, ezért a közönség nem ismerhette meg önálló médiumként a képregényt, és csak alárendelt hordozóként ágyazódhatott be a köztudatba. Az 1956-os forradalom után ugyan újból engedélyezték a képregények kiadását, de e lépés egyik fő célja az volt, hogy eltereljék az emberek figyelmét a politikáról. A képregény így ismét csupán közvetett eszközként funkcionált, eszközként a társadalom depolitizálására.

6. A kőszívűEkkoriban indult el Cs. Horváth Tibor, Zórád Ernő vagy Korcsmáros Pál képregényekhez kapcsolódó tevékenysége is. Gugi Sándor grafikus ötlete nyomán itthon mindinkább irodalmi klasszikusok adaptálására használták fel a comics-ot. A Magyar Ifjúság például részletekben kezdte el közölni Boleslaw Prus regényét, A fáraót, a Füles pedig Jókaitól A kőszívű ember fiait, vagy Victor Hugo A nevető emberét. Végül ebben az „álruhában” sikerült elfogadtatni a rendszerrel a műfajt. Ám ez áldozattal is járt, ugyanis a magyar alkotóknak le kellett mondania arról, hogy önálló szerzői műveik is megjelenhessenek, és így a képregény csak az irodalom szolgálóleánya maradt. Ennek hatása még ma is érződik társadalmi megítélésében. A világ más részein a képregény önálló szerzői alkotás volt, mely kitermelte sajátos kultúráját és alkotóit.

7. Zórád

Magyarországon a képregények erősen cselekményközpontú adaptációk maradtak, melyekből kimaradtak az amerikai comics-okra oly jellemző hangutánzó szavak, s ráadásul sokan csupán az eredeti irodalmi alkotások csonkított változataként tekintettek rájuk. Ezzel pedig sokak szemében a magas irodalom lealacsonyítóivá váltak. Többen támadták a képregényt azzal, hogy a fiatalok inkább ezt az erősen zanzásított, cselekményorientált verziót olvassák az eredeti könyvek helyett. Az akkori ellenvélemény szerint viszont pont azért fogják a fiatalok kezükbe venni az eredeti művet, mert a képregény felhívta rá a figyelmüket. A legtöbb képregényrajzoló (így például Zórád) egyben neves grafikus, illusztrátor volt, a képregények alkotását ezért csak másodlagos szakmájuknak tekintették.

Több felmérés is készült a hetvenes években könyvtárak részvételével arról, hogy a képregények mennyire befolyásolják a fiatalok olvasási szokásait. Ezekben a vitákban legtöbbször nem magáról a comics-ról értekeztek, hanem annak hatásairól, és a képregényt illető lényegi kérdések felett elsiklottak.

8. X-menA nyolcvanas években azonban megtörtént az áttörés, 1983-tól ugyanis már megjelenhettek külföldi képregényfüzetek is Magyarországon. A közönség megismerkedhetett egy újfajta képregény típussal, hiszen az amerikai képregények nem adaptációk, hanem eredeti történetek voltak, s legtöbbjük a világ valós problémáira reflektált, mint például az X-men, mely egyebek mellett a faji gyűlölet, a rasszizmus témáját járja körbe mutáns főszereplői révén. Az egy csapásra kiszélesedett piac ösztönzőleg hatott a hazai alkotókra is: a rendszerváltozás után feltűntek a magyar szerzői képregények is. Ekkora már kialakult azonban egy csak Magyarországra jellemző, egyedi rajongótábora a comics-nak, mely a Fülesben vagy más lapokban olvasható irodalmi adaptációkat részesítette előnyben, például Korcsmáros Pál Rejtő átdolgozásait, s némileg elutasította az újonnan feltűnő szerzői képregényeket.

A kilencvenes években egyfajta pangás volt megfigyelhető a magyar képregénypiacon. Ez azonban a világ többi országára is jellemző volt, nevesebb kiadók, mint a DC és a Marvel is veszélyben érezték magukat. Azonban a 2000-től a comics-okra épülő hollywoodi filmek dömpingjének hála ismét fellendült a képregényipar külföldön, s Magyarországon is mind nagyobb figyelmet fordítottak rá.

9. Watchmen

A képregénypiac Magyarországon azonban még mindig gyerekcipőben jár, aminek csak egyik oka a föntebb felvázolt egyedi sors, mivel rendkívüli kényszerítő erővel hat a műfaj hazai sorsára a szűkös piac, a nyelvi korlátok és a hosszú távú koncepció hiánya. Magyarországon – hányattatott múltja miatt is – még csak most kezd kialakulni az a kritikai hangnem, mely a képregényről objektíven értekezik. A külföldi vagy magyar művek értő kritikája segíthet a műfaj saját jogú meggyökeresedésében itthon, de szélesebbé válhat a szerzői képregények repertoárja is Magyarországon. Mindez új szempontokat is nyújthat a magyar film, irodalom és festészet elemzéséhez, értelmezéséhez is. Érdemes ennek fényében is újravizsgálni Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című művében a szöveg és a kép szimbiózisát vagy El Kazovszkij képsorozatait. Ma a külföldi filmgyártásban (különösen a hollywoodi blockbusterek világában) a képregények stíluselemei, megoldásai elképesztő hatást gyakorolnak (így például Zack Snyder rendező filmjeiben: 300 vagy a Watchmen). Talán nem ördögtől való a gondolat, hogy akár a magyar filmgyártásra és rendezőkre is megtermékenyítőleg hathat a comics megfelelő ismerete és a műfaj hazai kiteljesedése.

Kovács Lívia

Előző sztori

A bevásárlóturizmus miatt lehet érzékeny Szeged a vasárnapi zárva tartásra + FOTÓK

Következő sztori

Tudtad-e? kampány: Elvis Presley és Charlie Chaplin felmenői között is voltak cigányok