/

Átvizsgálta az Állami Számvevőszék a Szegedi Hőszolgáltatót

Cikkünk frissítése óta eltelt 9 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

futes_tavho_konvektor

Lezárult a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2008 és 2012 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét.

Az ÁSZ a HŐTÁV Kft. gazdálkodásának szabályozottságát az ellenőrzött időszakban megfelelőnek minősítette. A társaság rendelkezett a szükséges számviteli szabályzatokkal, azokat aktualizálta, az előírásokat betartotta, önköltségszámítási szabályzata a jogszabályi követelményeknek megfelelt. A HŐTÁV Kft. 2009 kivételével veszteségesen gazdálkodott. Az eladósodáshoz hozzájárult, hogy a tartalékok terhére a tényleges költség alatt határozták meg a hatósági szolgáltatási díjakat. A szegedi Önkormányzat tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. (HŐTÁV Kft.) a közel 162 ezer lakosú Szeged közigazgatási területén 2012-ben 27221 lakossági-, valamint 503 közületi fogyasztót látott el távhővel. A távhőszolgáltatási közfeladat ellátására az önkormányzat vagyonkezelő kft-je, valamint a HŐTÁV Kft., továbbá a HŐTÁV kft-ben 51 százalékban tulajdonos önkormányzat, illetőleg a 49 százalék üzletrészt birtokló ALFA-NOVA Kft. üzemeltetési-vállalkozási és konzorciumi szerződést kötött. A HŐTÁV Kft. vagyonbérleti díj fizetésére volt kötelezett az önkormányzat vagyonkezelőjének az üzemeltetésre átadott eszközök után.

Az értékesítés nettó árbevétele jelentős mértékű, 1653,6 millió forint csökkenést mutatott, a saját tőke összege az ellenőrzött időszak végére 74 százalékkal csökkent. A HŐTÁV Kft. 2011-2012-ben összesen 1702,7 millió forint távhőtámogatásban részesült, folyamatosan fennálló 300 millió forint összegű folyószámlahitellel és 1050 millió forint rövid lejáratú hitelállománnyal rendelkezett. A hitel felvételéhez az önkormányzat garancia- és kezességvállalással járult hozzá. A veszteséges gazdálkodás miatt a beruházások, élettartam növelő felújítások nem az eszközök elhasználódásának megfelelő arányban történtek, ezért az eszközök használhatósági foka csökkent.

Az Önkormányzat a HŐTÁV Kft.-nél egy alkalommal végzett célszerűségi ellenőrzést a távfűtési díjak árképzésére irányulóan, amelyben javaslatokat fogalmazott meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése érdekében.

A társaság éves beszámolóit a jogszabályoknak megfelelően a taggyűlés elé terjesztette. Több éves beszámolóból, továbbá a 2012-es beszámoló kiegészítő mellékletéből is hiányzott a HŐTÁV Kft. által a vagyonkezelőnek fizetett éves bérleti díj nagysága és évenkénti változása.

A társaság ügyvezetőjének a gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében két javaslatot tett az ÁSZ.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Előző sztori

ELI: francia cég építi a közép-infravörös lézerrendszert

Következő sztori

KSH: 7,1 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta a tavalyi negyedik negyedévben